Muhammedi Melamette İ harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ahmed
Admin
Admin
Mesajlar: 950
Kayıt: 27 Şub 2010, 02:00

Muhammedi Melamette İ harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Ahmed »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''İ'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;
İblis: El iblâs: şaşkınlık ve sapıklık içinde ümid kesme. El İblis: ümidsizliğin ta kendisi, vesveseci ve şüphe vericidir.
Vesvesesini, dıştan sokuşturmaya, içten üfürmeye izinlidir. İşlerini ise bedensiz oluşundan dolayı insandan dosdlarına işletir...
Şeytânîleşen insan uşaklarını kullanır!

İBLis: AKLın son, ŞEY-t-AN-ın ilk EL-Bi-SES-i…


İlâhî Nass: lâfzen bir tek mânâyı anlatıp ve başka mânâ anlatması imkansız olan açık seçik ilâhî hükümdür.

bknz.:Kul İhvani Divanı - Tasavvuf - 2. Bölüm:Akıl - 2.2.3.İblis İse İlginç Bir İmtihan Aracıdır
http://www.muhammedinur.com/modules.php ... ge&pid=963İki rekat salât : 1- Zâhirde Makam-ı İbrahimde teslimiyet namazı
2- âtında Makam-ı Muhammed’de istikamet namazı


İYElik: en yalın haliyel “ben” liktir. Temel türkçede “İS” Is-sın-aklın anlayabildiği mâlikiyyet sınırında “ben”.. onun için İSsız: ıssız sahibsiz-metruk demektir.

***"En Kötü KÖRlük, gÖZünü GÖRmeyiştir!.." Kul İhvani
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8977
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: Muhammedi Melamette İ harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

İH.......: Gönül Göbek Bağı.
İHV.....: İhve, Karındaşlar.
İHVÂ...: Özde gİZli BİZ-lik
İHVÂN.: SıRR-ı Ruhta BiZ-BİR-lik
İHVÂNî: SıRR-ı SıFıR-da KıTMiR-lik...

İllet: SeBeBe bağlı oluş..

İlim: İlim Abd ile RABB için Şeriatın Şartın BiLen

İrade: Hayrü Şerr Farkı Tarikatle HAKKa GELen

İdrak: Tevhidi tercihtir, Mârifetle BİRRi BULan

İştirak: HAKKı yaşamak, HAKKta, HAKKtan, HAKKa, OL-AN

İki Göz : Basar-Basîret.

İhvâni’ :وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
“Ve iz ehaze rabbüke mim beni ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kiyameti inna künna an haza ğafilin : Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.” (A’raf 7/172)

İnsanın Vücûd ısısı: Tefritte (Minumum) kalınca yani 300 C olunca donar titrer..
İfratta (maximum) kolunca yani 420 C olunca yanar ki ne yanar ateşler içinde..
İtidal olan orta yolda Sırat-ı mustakim hâlinde8optimum) 370 C olunca cennettir…
Mesele yokluk ve çokluk değil, HAKKlıktır Ey Âşıklar!!! (kulihvani)

İŞTİRÂK: "Lebbeyke Rabbenâ sa'deyke ve'l-hayru küllî hü fi yedeyke: Emret RABB'imiz canla, başla, saâdetle emrindeyiz!... Bütün hayırlar senin elindedir!..." demek ve o işi işlemektir.

İBTİHÂL : Halktan alâkayı keserek Allaha tazarru' ve niyazda bulunmak.

İnzal: (Nüzul. dan) İndirme. İndirilme. Nüzul ettirme. Tenâsül âletinden meninin çıkması.

İmkân-İmtihan : Kulluk oyununda sınavın verilenlerden oluşu adaleti..

İllet: ALLAH celle celâlihu karşısında kendi varlığının sebeb bağlı oluşu..

İfrat:Aşırılık, Maximum.

İ’tidâl: Orta Yol. Optimum..

İktisab: sadece kendisi için bir şey kazanması (sadece nefsi için olduğunda şer)
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8977
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: Muhammedi Melamette İ harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

İ S M-İ A'ZA M : Allah'ın (C.C.) Kur'ân ve Hadis-i Şeriflerde zikredilen yüz isminin mânâca en câmi' olanıdır. İsm-i A'zam, diğer isimlerin de mânâlarını içinde toplar. Her ism-i İlâhiyenin de, her mahlukun da bir a'zamlık mertebesi vardır. (İsm-i A'zam herkes için bir olmaz, belki ayrı ayrı oluyor. Meselâ: İmâm-ı Ali (R.A.) hakkında: "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus" altı isimdir. Ve İmâm-ı A'zamın İsm-i a'zamı, "Hakem, Adil" iki isimdir. Ve Gavs-ı A'zamın İsm-i a'zamı, "Yâ Hayy'dır." Ve İmâm-ı Rabbâninin İsm-i a'zamı. " Kayyum" ve hâkeza.. pek çok zatlar daha başka isimleri ism-i A'zam görmüşlerdir. L.)
ESELÜKE ALLAHÜMME BİL-İSMİL- MEKTUBİ ALA VERAKAL- ZEYTUN : Allahım! Senden zeytin yaprağına yazılan hakkı için – hürmetine isterim!

İnkÂR: Kelle gÖZün-Basarın kapayıp NURuLLAHı kefere-ceheNNem-ÖRTüşü..
ikrÂR: KalB gÖZün-Basîretin AÇıp SeLâMuLLAHı ceNNe- ceNNet GİRişi…


İlim, İrade, İdrak ve İştirakle;
Şerîat-ı MUHAMMEDÎYYE olan akvâli (sözleri: âyet, hadis) ,
Tarikat-ı MUHAMMEDÎYYE olan a'mâli (fiilleri: sünnet-i seniyyesi) ,
Mârifet-i MUHAMMEDÎYYE olan ahlâkı (Kur'ân ahlâkı-AHLÂKULLAH) ,
Hakikât-ı MUHAMMEDÎYYE olan ahvâli (hâlleri) bizzâtîhi yaşanır ve tevhidi isbat edilir...

İlhâm: Gönle doğan ilâhî düşünce-ledünnî mânâ.

Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00

Re: Muhammedi Melamette İ harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

İlâhî aşk : tevhidî bir tutku, Belâ' Bazarındaki rızadır.

İbtida : maddesiz, mekansız, zamansız ve örneksiz halkediş, icâd ve varediliştir.

İnsan : Sur'a üfürülen sırdır...

İslâm : imânın amellere dökülüşü, ihsân ise Hazır-Nazır olanın (celle celâluhu) huzurunda ahlâk-ı Muhammedî, ahlâk-ı Kur'ân-ı Kerîm, Ahlâkullah üzere olmaktır.

İhlâs : bir işi tek bir sebeb ve maksat için yapmaktır. Tevhid üzere ikilikten uzak kulluktur.

İlhâm: ALLAHÜZÜL-CELÂL tarafından kulları kalbine doğdurduğu ilâhî düşünceler, doğuşlar, tulûat, vâridât, lûtfü ikrâm ve ihsândır. İlhâm, aşka dönüşen akl-ı selimin duyduğu fitrî fazîletlerdir.

İlhâm: ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'in kulunun kalbine feyiz yolu ile hakkı, hayrı veya lâzım ve lâyık olan bir şeyi telkin etmesi, kalbe fikir doğdurması.

İlhâm: Cenâb-ı Hakk (celle celâluhu)'ın Muhammedî meşrebi lûtfetmesidir.
Muhammedî oluş şuûruna eriştir.

İZ DÜŞÜMü: GÜNeşin gölgesi..RaBBin aBdi.. Mürşidin Müridi..hayy dost.. yüreğine selamet her ÂN

Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8977
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: Muhammedi Melamette İ harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

İbnü’L- Vakit: RABBını BİLen VAKTini Bilen MuhaMmedî ÂRiF-ÂŞIK..
İNtiZÂR: HİÇ GELmeyeni HEP BEKLeme..
İstidad : Alışma, ünsiyet etme. Doğrulma.
İLLiYYin: ASLın en üst RUH iklimi yüceliği NûR İklimi..
İ’mÂR: Yapmak. Tâmir etmek. Şenlendirmek. Mâmur kılmak. Harabilik ve ıssızlıktan kurtarmak.
İRr gÖNÜle: gönüle ulaş, er..
İştirak: HAKKı yaşamak, HAKKta, HAKKtan, HAKKa, OL-AN
İŞTİRÂK:"Lebbeyke Rabbenâ sa'deyke ve'l-hayru küllî hü fi yedeyke: Emret RABB'imiz canla, başla, saâdetle emrindeyiz!... Bütün hayırlar senin elindedir!..." demek ve o işi işlemektir.
İfrat: ÇoKluk.. Maximum.
İ’tidal: TeKlik.. Optimum..
Resim
Cevapla

“►İ◄” sayfasına dön