Kur'ÂN-ı KERİM KELİMElerinin ZÂHİR ve BÂTIN açıLımLarı

Post Reply
User avatar
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 8990
Joined: 08 Sep 2007, 02:00

Kur'ÂN-ı KERİM KELİMElerinin ZÂHİR ve BÂTIN açıLımLarı

Post by nur-ye »

Image
MuhaMMedî TasaVVuf'ta; Kur'ÂN-ı KERİM KELİMElerinin, ZÂHİR ve BÂTIN açıLımLarı!


ALLAHu Zü'l-Celâl'imiz SÖZünü, RASÛLALLAH SALLallâhu aleyhi ve SELLem efendimizin SESinden buyuruyor:

"Eûzu billâhi’s-semî'il-'alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîmi min hemzihi ve nefhihi ve nefsih.:Kovulmuş şeytanın dürtmesinden, üflemesinden ve kötü nefesinden her şeyi en iyi işiten ve bilen ALLAH'a sığınırım."

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
Image --- “İnnâ nahnu nezzelnâ’z- zikre ve innâ lehu le hâfizûn (hâfizûne).: Muhakkak ki zikri (Kur'ÂN-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz. (Hicr 15/9)


Sadakallâhu'l-Azîm

Image

'' Lebbeyke ALLAHümme RABbiye ve sâ’deyke Image Salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Image Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Image Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Image Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Image Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Image Ve Resûli RABBü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Image Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.''
“Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum), RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşım) olsun!”!
(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


ImageImage<< Abd; Daimiyet bileliğine aynen uymak...>>

Image«AD= Daimîyet Hakikatını kendinden bilen demektir!..»
«Âdem aleyhisselâm =>NûR-u MuhaMMed'in İnsÂN ŞekLine DÖNüşüdür!.»

Image«AŞR; Çok ilginçtir. Zâhir ve Bâtın beş, Beş iman şartlarının uygulanmasıdır!..»

Image« "Şah damarınızdan AKReB/yakınım!." buyurann RABBım Teâlâ=>bende "BEN"i ARAtıYOR!.»

Image«A'RÂF ==>Usturanın ağzı gibidir; Bir yüzü ceNNet bir yüzü ceheNNemdir!..»

Image«A'RÂF ==>İnsÂNın ÖZÜnden de AKREB/Yakın RABB'ı ve ÖZÜ OLan RASÛL'ü İLe AYNîyyet KAZANmasıdır!..»

Image«A'RÂF ==>CeNNetle CeheNNemin arasındaki ARŞ'ın adıdır!..»

Image«A'RÂF ==>ÂRİFler yeridir!..»

Image«AMİN ne demek? Ben SENden eminim --> SENde benden emin ol--> Sözüne güvenilirim demek !.»

Image«AKLımız =>EsmâLarın Tümünden İbârettir.»

Image«LûtfuLLAH Kudretine ERmektir =>KULLuk =Abd OLuş!.»

Image«Kadın-erkek=>ABDuLLAHtır. ABDuLLAHın dişi ismi yoktur.
Kadını-erkeği ALLAHu zü’L- CELâL =>Halifesi olarak yaratmıştır!..»

Image«MuhaMMedî İnsÂNlığı aynen yaşamak =>ASAdır»

Image<<ALLAHu-Zü’lcelal soruyor ya Musa elinde ki asa nedir? Ben onunla koyunlarıma gamam koyun aynı zamanda bulut demektir. Evet koyunlarıma yaprak çırparım. Çölde ağaç nerde ki yaprak çırpacaksın. Ordaki gamemi-asayı insan nefsi olarak anlamadığımız sürece, gamemi ALLAH'ın bize verdiği vücut nimetleri olarak görmediğimiz sürece koyun arar yürürüz dağlarda. Musa aleyhi’s-selam elinde bir sopayla davara yaprak çırpacak diye gezer yürürüz...>>

Image<<ASA yeryüzünde her insanda vardır. Nefis taşıyan her insanda vardır ... >>

Image«AYEH --> Hüviyyet yaşayışını aynen sana gösteren delildir!..»


Image
Image
Post Reply

Return to “►A◄”