Günün Sözü

Hergün bir hikmetli söz.
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Muhammedi cemaatin bir tek imamı vardır oda Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'dir başka rütbe sahibi yoktur... [Kulihvani, Söylenilen Zaman:Her Zaman]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"Akla göre imkansız olduğunu söylediğimiz bir şey, bazen ilahi bir nispet bakımından imkansız olmayabileceği gibi akıl açısından mümkün herhangi bir şey de bazen ilahi nispet yönünden imkansız olabilir" [Muhyiddin İbn-i Arabi (k.s), Futuhat-ı Mekkiye , Vasıl, s.104, 1.Cilt]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Varlıklar değişmez ve hakikatler başkalaşmaz. Binaenaleyh ateş sûretiyle değil hakikatiyle yakar. Allahu Teâlâ'nın: "Ey ateş serin ve selametli ol!." hitabı surete yönelik bir hitaptır. Sûret korlar iken korların cisimleri ateş vasıtasıyla yakıcıdır ve ateş onlarla var olduğunda ateş diye isimlendirilmiştir. Böylelikle sıcaklığı kabul ettiği gibi soğukluğuda kabul etmiştir.
[Muhyiddin İbn-i Arabî (k.s), Futuhat el- Mekkiye I.Cilt s.116]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Mümkünlerin en bilgilisi Yaratıcısını sadece O'nun açısından bilendir. Söz konusu kimse nefsini ve kendisinden var olduğu kimseyi bilir, başka bir şeyi bilmesi geçerli değildir. Bir şeyi bilmek onu kuşatmaya ve tüketmeye imkan verir. Böyle bir bilgi tarzı ilahi katta imkansızdır. O halde O'nu bilmek imkansızdır. 'Ondan' bilmek te (kısmi bilgi) geçerli değildir, çünkü parçalara bölünemez. Demek ki sadece O'ndan olan şey hakkında bilgi söz konusu olabilir. O'ndan olan ise sensin. O halde bilinen sensin.

[Muhyiddin İbn-i Arabî (k.s), Futuhat el- Mekkiye I.Cilt s.121]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Senin trafik kurallarına uyman kurallara uymayanları kurallara uydurtmasa da sen yine de kurallara uy. Kaza kaçınılmazsa, sen şerit dışına çıkmasanda, onlar çarpacaksa senin şeridinin içinde sana çarparlar ama en azından müsterih ol ki sen şerit ihlali yapmamışsındır...Dünya aynaları konveks ve konkav olan insanlarla doludur, senin aynan düz olsada herkes akıl aynasına göre görür. Eğri kişi doğruyu dost düzeyinde bilseydi, doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulmazdı. Kıptiye nil nehri kandır Musa (a.s) 'ı izleyenlere candır. Herkesle iyi ilişki kurulamaz fakat kendi özüne yönelen özünde iyilik bulur...
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Vicdanını hesaba katmayan herkesin her minare için inandırıcı bir kılıfı vardır.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Aklıma ters deyip ANlamadığın dini hadiseleri örseleyip durma, senin akıl dediğin şey Külli Akıl güneşinin deniz üzerinde yanıp sönen yakamozlarından biri gibidir ki külli akıl dahi Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Efendimizin Nurun'dan yaratılmıştır...
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"Sakın ukalâlığın ve avamdan farkın münkirlikle (inkâr ile) her şeyden sıyrılıp çıkmak olmasın, o bir boş beyinlilik, hafiflik ve acizliktir. Sabit olan bir şeyi anlayamadığından dolayı tekzib (yalanlamak) etmekteki hımbıllık (budalalık), delili olmayan bir şeyi tasdık edivermendeki hımbıllıktan aşağı değildir. Kulağına iliştirilen haberin garabeti seni iz’ac (rahatsız) etse bile onun muhal (batıl, imkansız, hurafe) olduğuna bûrhanın (delilin) olmadıkça tevakkuf (durma duraklama) ipine sarıl, savab (dürüst) olan o gibileri kaim bûrhanın bulunmadıkça imkân buk’asına (yerine, diyarına) salmaktır. İyi bil ki tabiatte nice acâib ve kuvayı aliyei fa’ale (işleyen yüce kuvvetler) ile kuvayı sâfileri münfeilenin ictimaatında (saf kuvvetlerin topluca tesirlerinde) nice garaib (hayret edilecek tuhaflıklar gariplikler ) vardır. "

[İbn-i Sina , Kamer Suresi , Elmalılı Hamdi Yazır (k.s) Tefsiri]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"İzzet övünmek değildir. Allah c.c. Azîz'dir, zâhir ve bâtının sahibi Ez-Zâhiru ve El-Bâtinu O'dur. İzzet bu esmânın mü'minlerde yansımasıdır. Esmâların sahibi ise Allah (c.c)'dır, o halde benlik namına övünülecek bir şey yoktur..." garibAN
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

“Her dilencinin bu kapıya erişememesi bu kapının izzetinin gereğidir. Bizim yücelik haremimiz nur saçar da uyuyan gafilleri dergahımızdan uzak tutar.” [Feriduddin-i Attar(k.s) –Mantık ut Tayr, Kuş Dili]
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 691
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen tamersah tarik »

FUTUHU’L- GAYB
65. Makale: ALLAH'A (C.C.) DARILMAK YASAK

Bu dargınlığın neden? Duan kabul olmadı diye Allah’a mı (CC) darılacaksın? Duanı kabul eder, ama biraz geç kalabilir. Geç kalınca darılmak yerinde bir iş olur mu?

Bazen işitiliyor:
- “Doğruyu istedim vermedi, istediğimi vermiyor”, hem de:
- “ ‘Duanın yapılması lazım.’ diye emir veriyor.” diyorsun:
- “Bu sözün yerinde değil, hatalıdır.”

Bu sözünden ötürü sana sormak icap eder:
- “Sen kendi başına buyruk musun? Yoksa bir sahibin ve bir efendin mi var?…”

Eğer bu söze karşı hür olduğunu, her istediğini yapmaya güçlü olduğunu iddiaya yeltenirsen sana ilk vurulacak damga:
- “Sen kafirsin. Hakk’ı (CC) inkar ediyorsun.”

Olur. Aksi halde bir kul olduğunu ve bir sahibin, efendin olduğunu söylersen o zaman sana yine birçok sorular sorarlar:
- “Duanın kabulü geç kaldığı için efendini töhmet altına mı alıyorsun? Onun hikmetinden şüphe mi ediyorsun? Halbuki O (CC), seni ve bütün yarattıklarını iyi bilir. Sana ve onlara ne gerekse güzellerini seçer.”

İtham etme. O’nun (CC) hikmetini sez. Hissini bu yolda terbiye et. Söylenenleri yaparsan sana düşecek vazife şükretmektir. Çünkü O (CC) , sana yarayanı daha iyi bilir. Haline uygun nimeti senden daha güzel seçer.

Şayet ithamlarına devam edersen yine sana verilecek hüküm şu olur:
- “Sen kâfirsin, hakikati gizliyorsun.”

Çünkü Allah’a (CC) zulüm isnadında bulunmuş oluyorsun. Halbuki Allah (CC), kullarına zulmetmez. Zulüm sözünü de kabul etmez. Bu sözün Hakk (CC) için kullanılması muhaldir; olamaz. Sebebine gelince, bütün mülk O’nundur (CC) . Zulüm ancak başkasının hakkına tecavüz vaki olunca olur. Hakk’a (CC) darılma yolunu kendine kapa; bu yoldan ayrıl.

Şüphesiz senin Hakk’a (CC) darılman, bazı işine gelmeyen hadiselerden ileri geliyor. Nefsin bazı şeylerden hoşlanmıyor. O’nun (CC) emrini yerine getirebilmek için işin güçleşiyor… Haliyle nefis darılıyor; sen de ona uyarak Hakk’ı (CC) töhmet altında bırakıyorsun.

Dış alemine ait bir şey olursa dua et. Sabırlı ol. İlahî emirlere uymaya bak. Hakk’a (CC) darılma. Nefsin isteğini yerine getirmeye bakma. Onun boynunu eğdir. Boş şeylere uyma; çünkü boş şeyler insanı Allah (CC) yolundan alıkoyar. Allah (CC) için iyi düşün. O’nun (CC) sözlerini doğrula. Ve böylece işin sonunu bekle.

Eğer birisini mutlaka kötülemen gerekse önce kabahati kendinde gör. Daima isyan bayrağını elinde tutan nefsini itham et; onu kötüle. Nefse darılman Hakk’a (CC) darılmandan daha iyidir. Nefsine:
- “Zalim…”
Demen Allah’a (CC) zulüm isnad etmenden daha uygundur. Bütün işlerinde nefse uymaya yanaşma, yaptığı işlere boyun eğme. Çünkü nefis Allah’a (CC) düşmandır. Nefis, şeytan; bunlar ilahi ve kudsi varlıkların yokluğunu isterler. Bir gizli düşman gibi senin manevî değerini bitirmeye gayret ederler.

Allah’a (CC) sığın. Kurtuluş yollarını ara. Daima onlara:
- “Siz benim ruhumu karartıyorsunuz, sizi bağışlamam.”
De. Allah’ın (CC) şu ayetini daima onlara oku:
- “Eğer şükrederseniz ve iman sahibi olursanız Allah (CC) size niçin azap etsin?”

Şunu da nefsinin kulağına oku:
- “Allah (CC) hiçbir şeyde insanlara zulmetmez, lakin insanlar kendilerine zulmederler.”

Bunlara benzer birçok ayet-i kerime ve Hadis-i Şerif vardır; onları ara, bul, oku. Allah (CC) için nefsine hasım ol. Nefse karşı bir ilahi asker ol. Çünkü ilahi kuvvetlerin en büyük düşmanı nefistir. Hz. Resul (SAV), Hz. Davud’a (AS) yapılan bir hitabı bize bildirmiştir. Onun burada söylenmesini yerinde buluyoruz:

- “Ya Davud (AS); hevanı, nefsini bırak. Çünkü saltanatım içinde nefis ve hevadan başka benimle çekişen yoktur.”.
مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

Resim---Mâ yef’alullâhu bi azâbikum in şekertum ve âmentum. Ve kânallâhu şâkiran alîmâ(alîmen).:Eğer şükreder ve imân etmiş olursanız, Allah Teâlâ sizin azabınızla ne yapacaktır? Halbuki, Allah Teâlâ şâkirdir, alîmdir.


إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
Resim---İnnallâhe lâ yazlimun nâse şey'en ve lâkinnen nâse enfusehum yazlimûn(yazlimûne).:Her halde Allah insanlara zerrece zulmetmez ve lâkin insanlar kendilerine zulmediyorlar.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

FiTNe, içteki Nar'ı ya da Nur'u açığa çıkarır. Kendinde Nar'ı ya da Nur'u bulduran imtihandır ki nuru bul diyedir!.. Topraktan altını ayırır ayırmasına da, sen hep süzgecin posa tarafında durursan hep toprak hep toprak...[garibAN]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Denizde damla olamayıp yüzdükten sonra 1 gram buz ile 1000 gram buz olmak arasında bir fark yoktur...[garibAN]
Resim
KIRAT
Yeni Üye
Yeni Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 04 Eki 2017, 20:45

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen KIRAT »

TaRiF, eFRaDına CaMii ağyarına mani olmalıdır...[Anonim]
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"çİÇeğin ŞüKRü kOKUsunu yaymasıdır" [garibAN]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Kendi İÇindeki HAKKikati örtenin seni dinlememesine ve örtmeye çalışmasına neden şaşırıyor kızıyorsun ? İÇindeki sesleri kesenin senin sesini de kesme gayreti gayet normaldir. Hakkın üstünü örten , gerçekte kendini gömen bir ölüdür.
Dirilik cereyanını kesmiş, kendini benlik çivisine zikkelemiş, nefsinin arzu bağlarına tutsak etmiş ve kendini hür sanan en büyük esirdir...

" Ve hayy (diri) olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah, dilediğine işittirir. Ve sen, kabirlerde (mezarlarda) olanlara işittirici değilsin." [Fatır Suresi 22.ayet]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Göle edeble girmeyen, dibindeki balçığı kaldırır ve suya baktığında balçık sırrında sadece kendi suretini görür...[garibAN]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"Şâir odur ki mısralarından Kur’ÂN’ın sırlarının kokularını saçar, kullandığı kelimeler âdeta çiçek gibi açarlar. Yalnız kelimeleri işitmek için kulak, tadını almak için dil ve kokusunu duymak için burun lâzımdır.. " garibAN 13.03.2019
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

İlahî kitaplarda benzer âyetlerin bulunması peygamberlerin birbirlerinin kitabından alıntı yaptığını ve ilâh kavramını kavimlerini etkilemek için uydurduklarını değil, mukaddes kitapların TEK BİR EL İLÂH'tan geldiğini teyid eden bir delildir...
garibAN
15.04.2019
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

“Mide kusunca kalp ağlayınca rahatlar...” garibAN
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

“Hipotalamus ve hipofizdeki âhenkli çalışmanın anahtarı olan sevgiyi öğreten tek eğitim infâktır. Hayatta her bilgi öğrenilerek kazanılır. Ancak sevgi, teorik bilgi ile kazanılmayıp sadece ve sadece infâkla, yani yardımlaşma ve paylaşma ile öğrenilir. İnfâkla kazanılan sevgi kabiliyetinin vücuda verdiği biyolojik âhenk, her türlü tarifin ve reçetenin üzerindedir.“ Dr.Haluk Nurbaki
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"Gariban seni niye işitmiyorum deyip duruyorsun ya, Kaf dağından deniz seviyesine indiğinde duyacaksın da sanırım sen çok yukarda olduğun için çakılırım diye korkuyorsun. Sen atla biz tutarız seni". [Gariban, Çalışma Hayatından]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"İslam'a girmek demek hemen mükemmel ve mükemmil olmak demek değildir. Zehir gibi ham bir meyve üstüne tatlı meyve etiketi koyarak tatlı kesilmez. Böyle olmak için çabalama yoluna teslim olmak demektir o, ayet var Hucurat Suresinde, müslüman olduk deyin henüz iman kalplerinize kafalarınıza yerleşmedi diye. Müslüman talim eder, istasyonlardan geçer, testlerden geçer, karşılaşılan istasyonlarda insan bir ton pisliğe batıp çıkabilir, temizlenip kirlenebilir. İnsan ateşin yakıcılığını anlaması için bazen elini ateşe sokar çıkarır. Ateş aynı ateştir, götüren yol nefslerin her biri için çeşit çeşittir. Bu yolda yürüyenleri pisliğinden dolayı kınamak yol erenlerinin adabı değil halktan cahil kimselerin bu ne biçim müslüman , beni dinden soğuttular deyip henüz yolda yürümeye başlamayanların tarzıdır. Bu bir önceki cümlelerden batıl ve şerri onaylarlar mantığına ulaşılmaz. Ulaşıyorsan iç ayarlarını kusur arama modundan Muhammedi fıtrat ayarlarına reset et öyle oku." [garibAN, Halkın düşündürdükleri]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

Müslüman bir bilim adamı, bilimi Allah (c.c)’ın yarattığı eserlerini inceleyerek aklı Halka hizmet için kullanmak, eserden eseri yaratan hakkında bir seziş, bir hayranlık, bir yakinlik elde etmek için kullanır. Bunu yaparken aklın bir kapasitesi olduğunu ve onun da yaratıcının bir eseri olduğunu, Yaratıcı’nın yaratılanlarla eş olmadığını, yahut onlarla sınırlandırılamayacağını, aklın ve beş duyunun sonuçta algı mekanizması ile yanılabileceğini ve bu yanılsamanın el-Hakk olan hakikatle eş değer olmadığını, akıl yoluyla Allah’ı idrak etmenin mümkün olmadığını bilir. Dış alemdeki eşyayı makrodan->mikroya , mikrodan-> makroya incelerken eşyanın Allah’ın nurunun tecellîlerinden oluştuğunu, bu tecellîyatı kendi akıl perdesinden seyrettiğini bilir, seyrettiği eşyanın sınırlı olan aklı ve ömrü ile sadece belli bir kesitini algılayabileceğini, bu sonsuz kesit ve buutların hepsini kavrayamayacağını ve bunların içinden Rabbının çıkacağını ummanın aklın şeytanî bir tuzağı olduğunu, ALLAH’ı bu yolla fehmedemeyeceğini ve binlerce yıldır bu yollarda yürüyenlerin de böyle bir şeyin sonunu getiremediklerini, sadece bulundukları asrın içerisindeki imkanları kullanarak bilimde belli ölçülerde ilerleme yapabildiklerini bilir. Eşyanın (hilkatin) hakikatini Rabbının katında arar, eşya Halık’ın eseri olduğu ve Halık onda sırlarıyla tecellî ettiği için hilkati hiçbir şekilde hor görmez, onun içinde gül de gübrede değerlidir, onu sıradan bir bilim adamının ötesinde farklı yanlarıyla da keşfetmek ister. Kendisiyle algıladığı eşya arasında Muhammedî Pencereler açar. İmanı olmayan bilim adamlarının hissedemedikleri şeyleri sezinler. Aklın Allah’ın bir nimeti olduğunu, bir kibir vesilesi olmadığını, kendisi gibi bu âlemden nice akılların gelip geçtiğini, bir bilenin üzerinde daima başka bir bilenin olduğunu ve hepsinden öte El-Alîm’in olduğunu, her durumda direkt kıyasın hak sonuç vermeyeceğini, bu yüzden nakle mecbur, me'mur, mahkum ve muhtaç olduğunu bilir. Akıl nimetini hakk ve hayr için, nefsi Muhammedi yolda ikna için kullanır. [Gariban, Bilimle ilgili düşünceler]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2695
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Günün Sözü

Mesaj gönderen Gariban »

"Bir kimse bin güvenilir insan tarafından zındık diye suçlanmadıkça hakikat derecelerine yükselemez..." [Cüneyd El-Bağdadi]
Resim
Cevapla

“►Günün Sözü◄” sayfasına dön