GÜNÜN DOSt DUÂSı

Hergün bir Dua.
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى بَصَرِى نُورًا وَفِى سَمْعِى نُورًا وَعَنْ يَمِينِى نُورًا وَعَنْ يَسَارِى نُورًا وَ
فَوْقِى نُورًا وَتَحْتِى نُورًا وَاَمَامِى نُورًا وَخَلْفِى نُورًا وَاجْعَلْ لِى نُورًا -وَفِي رِوَايَةٍ- عَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَشَعْرِى وَبَشَرِى
Resim---Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma’dan: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem duâsında.: “Allahümme’calu fî kalbî nuren, ve fî sem’i nuren, ve an yemini nuren, ve an yesârî nuren, ve fevkî nuren, ve tahtî nuren, ve ememî nuren, ve halfî nuren, ve’cal lî nuren.: ALLAH’ım! Kalbime büyük bir nûr ver; gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr ver; sağıma bir nûr, soluma bir nûr ver; üstüme bir nûr, altıma bir nûr ver; önüme bir nûr, arkama bir nûr ver; bana büyük bir nûr ihsân eyle!.”

Diğer bir rivayette şu ilâve vardır.: “Asabî ve lahmî ve demî ve şa’ri ve beşerî .: Sinirlerime bir nûr, etime bir nûr, kanıma bir nûr ver; saçlarıma bir nûr, derime bir nûr ver!.” buyururdu.

(Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma’dan; Buharî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
Resim---“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem duâsında.: “Lâ İlâhe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehu’l- mülkü ve lehu’l- hamdu vehüve alâ küllî şey’in kadîr. Allahümme lâ mânia’ limâ a’teyte velâ mu’tiye limâ mena’tü velâ yenfeu ze’l- ceddi minke’l- ceddü.: ALLAH’tan başka hiçbir İLÂH yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter. Allah’ım! Sen’in verdiğine mâni olacak yoktur, Sen’in menettiğini de verecek yoktur. Servet sâhiblerine Sen’in katında malları fayda vermez!.” buyururdu.
(Muğîre bin Şu’be’ radiyallahu anhu’dan; Buharî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât, 193; Tirmizî, Salât, 180; Muvattâ’, Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned, III, 87)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim


Resim---Ebu Hureyre radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem Aleyhisselam o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek ALLAH’tan hayırlı bir şey isterse, ALLAH onun isteğini verir..” buyurdu.
(İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davûd 1046, Tirmizî491, İbni Hibbân 2772, Mâlik 1/108, 109, Begaviî1050, Abdurrezzak 5583, İ. Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227)

Resim

Resim---Ebu Hureyre radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem cuma gününü anlattı ve.: Onda öyle bir saat var ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah-u Teâlâ’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir..” buyurdu.
(İbnu’l-Munzir el-Evsad 1716, Mâlik 1/108, Buharî 895, Müslim 852/13)

Resim

Resim---Ebu Berde radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: O vakit, imamın minbere oturmasından namazı bitirmesine kadar olan vakittir.” buyurdu.
(Müslim 853/16)

Resim

Resim---Câbir bin Abdullah .: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: O vakit ikindi namazı ile güneşin batımı arasındaki vakittir..” buyurdu.
(Ebu Davûd, İbni Mâce 1139)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bir farz namazını huşû' ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâki' olacak bir DUÂsı müstecâb olur.!.” buyurdu.
(Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, îman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6; İbn Mâce, Zekât, 6; Dârimî, Zekât 1; Muvatta, Da'vetü'l-mazlûm, 1; İbn Hanbel, Müsned, 1/333
(Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, İman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6; Dârimî, Zekât, 1; Muvatta, Da’vetü’l-mazlûm, 1; İbn Hanbel, Müsned, I, 333)Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى بَصَرِى نُورًا وَفِى سَمْعِى نُورًا وَعَنْ يَمِينِى نُورًا وَعَنْ يَسَارِى نُورًا وَ
فَوْقِى نُورًا وَتَحْتِى نُورًا وَاَمَامِى نُورًا وَخَلْفِى نُورًا وَاجْعَلْ لِى نُورًا -وَفِي رِوَايَةٍ- عَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَشَعْرِى وَبَشَرِى
Resim---“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem DUÂsında.: “ALLAH’ım! Bize imanı SEVdir, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı SEVdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle!.”buyururdu.
(Hâkim, Deavât, No:1868)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in arefe günü en fazla yaptığı DUÂ.: Lâ ilâhe illallâh vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l- mülkü ve lehü’l- hamdü biyedihi’l- hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr..” idi.
(İ. Ahmed, Müsned, 2/210; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 3/252)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---İbn Abbâs radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: İki nimetle pekçok insan aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman..” buyurdu.
(Buhârî, Rıkak: 1)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---“Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma’dan rivâyete göre.: “Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e bazı kimseler gelip.: İnsanlar; yâni Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muhârebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız!.” diye korkutmak istediklerinde, bu söz mü’minlerin yakînî îmânlarını ve cesâretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de:
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
“Hasbunallahu veni’me’l- vekîl.: ALLAH bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!.” buyurdu. Mü’minler de böyle söylediler.”
buyurdu.

(Buharî, Tefsîr, 3/13; Vâhidî, Esbâbu Nüzûl, s. 135)


Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen Zehra »

nurunnehar yazdı:Resim

Resim---“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bir farz namazını huşû' ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâki' olacak bir DUÂsı müstecâb olur.!.” buyurdu.
(Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, îman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6; İbn Mâce, Zekât, 6; Dârimî, Zekât 1; Muvatta, Da'vetü'l-mazlûm, 1; İbn Hanbel, Müsned, 1/333
(Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, İman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6; Dârimî, Zekât, 1; Muvatta, Da’vetü’l-mazlûm, 1; İbn Hanbel, Müsned, I, 333)Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

َللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Resim---Enes bin Mâlik radıyallahu anhu’dan rivâyete göre: Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çoğu zaman şöyle DUÂ ederdi.: Allahümme Rabbenâ atinâ fî’d- dünyâ haseneten vefî’l- âhireti haseneten vekınâ azâbe’n-nâr.: ALLAH’ım!. RABBimiz!. Bize dünyâda da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem azâbından koru!.” idi.
(Buharî, Tefsîr 38, Deavât 55; Müslim, Zikr 23, 26, 27; el-Bakara, 201)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman.: "HASBuNALLAH ve Nİ’MEL- VEKÎL.: ALLAH bize yeter O ne güzel VEKÎLdir." Zikr-i CemîLine devâm ediniz!.” buyurmuştur.
(Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî Kıyâme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I/336)


Resim

HASBuNALLAH ve Nİ’MEL- VEKÎL,
HASBuNALLAH ve Nİ’MEL- KEFÎL,
HASBuNALLAH ve Nİ’MEL- NASÎR,
HASBuNALLAH ve Nİ’MEL- MEVLÂ!.
GUFRÂNeke RABBeNÂ!. Ve İLEykE’L- MASîR!. Ve HüVe ALâ KÜLLî ŞEYy’in KADÎR!.


celle celâlihu..

Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---Ebu Musâ el-Eş’ârî’den rivâyete göre RasûL-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle duâ ederdi.:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى هَزْلِى وَجِدِّى وَخَطَائِى وَعَمْدِى وُكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِى
“ALLAHümma’gfir lî hatîetî ve cehlî ve isrâfî fî emrî vemâ ente a’glemu bihi minnî Allahümma’gfir lî hezlî ve ciddî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî.:

ALLAH’ım! Benim hatâlarımı, cehâletle yaptıklarımı, işlerimde haddi aşmamı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı mağfiret eyle! ALLAH’ım benim lâtîfelerimi, ciddiyetimi, hatâen yaptıklarımı ve kasten yaptıklarımı mağfiret eyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim..” buyurdu.

(Buharî, Deavât, 60; Müslim, 70)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in yaptığı DUÂLardan.: "ALLAHümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve âfinî verzüknî!.: ALLAH’ım!. Beni bağışla, bana hidâyet nâsib eyle, bana rızık ver, beni âfiyette dâim eyle ve bana merhamet et!.” idi.
(Müslim, Zikir ve Dua, 35))


Resim
En son nurunnehar tarafından 05 Oca 2020, 15:54 tarihinde düzenlendi, toplamda 3 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

Resim---“Ebu Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyete göre.: “Her kim günde yüz kere.:
لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
“Lâ İlâhe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehu’l- mülkü ve lehu’l- hamdu vehüve alâ küllî şey’in kadîr.:
ALLAH’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter.” derse o kimse için on köle azâd etmiş sevâbı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ" buyurdu.

(Buharî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

Resim--- RasûL-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle duâ ederken.:

Resim
“İzâ veka’tüm fi’l- emri’l- azîm fekülü.: "HasbunALLAHu ve ni’me’l- Vekîl".:

Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman “ALLAH bize yeter, O ne güzel VEKîLdir.” zikr-i cemîline devâm ediniz..” buyurmuştur.

(Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî, Kıyâme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I, 336)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---RasûL-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz DUÂsında.:

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى وَتَوَفَّنِى اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى. اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ فِى غَيْرَ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْاِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.


Resim“ALLAHümme biilmike’l-gaybî ve kudretike alâ’l- halki ahyinî mâ alimte’l-hayate hayran lî ve teveffenî izâ alimte’l-vefâte hayran lî.
ALLAHümme ve e’selüke haşyeteke fî’l-gaybi ve’ş-şehâdeti ve e’selüke kelimete’l-hakki fî’r-ridâi ve’l-gadabi ve e’selüke’l-kasde fî’l-fakri ve’l-gınai ve e’selüke na’imen lâ yenfedü ve e’selüke kurrete aynin lâ tenkatiu ve e’selüke’r-rida bi’l-kadâi ve e’selüke berde’l-ayşi ba’de’l-mevti ve e’selüke lezzete’n-nazari ilâ vechike ve’ş-şevka ilâ şikâike fî gayre darrâe mudiretin velâ fitnetin mudilletin.
ALLAHümme zeyyinâ bizîneti’l-imâni ve’calnâ hüdâten muhted’in.:


Resim ALLAH’ım! Gaybı bilmen ve mahlûkât üzerinde sâhip olduğun kudret hakkı için, hayât benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, vefât etmek benim için hayırlı olduğunda da beni vefât ettir!.
ALLAH’ım! Gizlide de açıkta da Sen’den korkmayı istiyorum, rızâ ve gadap hâlinde de hak sözden ayrılmamayı istiyorum, fakirlik ve zenginlikte de iktisatlı ve îtidâl üzere olmayı istiyorum.
SEN’den tükenmeyen bir nîmet (âhiret nîmetlerini) istiyorum. SEN’den sona ermeyen bir göz nûru (neslimin benden sonra güzel bir şekilde devâm etmesini, namazlarımı en güzel şekilde kılabilmeyi, muhabbeti, huzûr ve saâdeti) istiyorum!.
SEN’den, tâyin ettiğin kadere rızâ gösterebilmeyi istiyorum. SEN’den, öldükten sonra huzûr ve sükûn içinde bir hayat istiyorum. SEN’den cemâline bakmanın lezzetini ve SANA kavuşma şevki istiyorum. Bütün bunları sabredilemeyecek bir zarar ve dalâlete düşürücü bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum!.
ALLAH’ım! Bizi îman zînetiyle süsle ve bizi doğru yolda giden hidâyet rehberleri kıl!.”
buyururdu.

(Nesâî, Sehv, 62; İbn-i Hanbel, IV, 264; Hâkim, I, 705)


Resim
çilekeş
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 86
Kayıt: 04 Ağu 2011, 18:34

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen çilekeş »

Resim

Resim---RASÛL-i EKREM sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz DUÂsında.:
Resim
Resim“İnnALLAHe TeÂLÂ yuHUBBu’l- mülihînne fî’d- DUÂi.:
Resim Şüphesiz ki, ALLAHu TeÂLÂ DUÂsında İsrar edenLeri SEVer!.” buyururdu.

(Suyûtî, el-Câmiu’s- Sağîr, no: 1876)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---RASÛL-i EKREM sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz DUÂsında.:
Resim
Resim“İzâ deâ’l- abdu bida’vetin felem tüstecib kütibe lehu hasenetün.:
Resim Eğer bir kul, Cenâb-ı HAKk’a bir hususta duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene (bir sevâb) yazılır!.” buyururdu.

(Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, II, 67/3150)


Resim
çilekeş
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 86
Kayıt: 04 Ağu 2011, 18:34

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen çilekeş »

Resim

Resim---RasûL-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz DUÂsında.:

ResimALLAHümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetik.:

Resim SANA şükretmek ve SANA güzelce ibâdet etmek için bana yardım et!.” buyururdu.

(Ebû Dâvûd, Vitr:26)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim


Resim---Tâbiûnun büyük âlimlerinden olan Şehr b. Havşeb anlatıyor.: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in ölümünden sonra onun duâlarını merak ettim ve Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek.:
“Ey Mü’minlerin Annesi! Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem senin yanındayken en çok hangi duâyı ederdi?” dedim.
Ümmü Seleme.: “O’nun çoğunlukla ettiği DUÂ şuydu:


يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ
“Ey KALBLeri çeviren (ALLAH'ım)! Benim KALBimi dinin üzere sabit kıl!.” Ben kendisine.: “Yâ Resûlullah! “Ey KALBleri çeviren (ALLAH'ım)! Benim KALBimi dinin üzere sabit kıl!.” diye neden çok duâ ediyorsun?” dedim.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:


يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِىٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ
“Ey Ümmü Seleme! Hiçbir insan yoktur ki, KALBi ALLAH'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği (kulunun KALBi)ni istikâmet üzere kılar, dilediğini ise saptırır!.” buyurdu.
(Tirmizî, Deavât, 89.)


Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, cinlerin insanlar üzerindeki etkilerinden kurtulmak ve onları tesirsiz hale getirmek için Felâk ve Nâs Sûrelerinin, ayrıca Âyetü’l- Kürsî’nin ve Bakara sûresinden bazı âyetlerin okunmasını tavsiye etmiştir.
(İ. Ahmed, Müsned, IV, 144, 146; Buhârî, “Vekâle”, 10; Tirmizî, “Fezâʾilü’l-KurʾÂN”, 2, 3)

Resim---Ukbe İbnu Amir radiyallahu anhu anlatıyor.: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bu gece indirilen âyetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eûzu bi-RABBi’l- Felâk ve Kul eûzu bi-RABBi’n-Nâs Sûreleri” buyurdu.
(Müslim)

Resim---Câbir radiyallahu anhu anlatıyor.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem bana.: “Ey Câbir oku!.” buyurdu.
Ben.: “Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?.” diye sordum.
Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:
“Kul eûzu bi-RABBi’l- Felâk ve Kul eûzu bi-RABBi’n-Nâs Sûreleri ni oku!.” buyurdu. Ben de onları okudum.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ilâveten.: “Bu iki Sûreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamayacaksın!.”
buyurdu.

(Nesaî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kur’ÂN’ın en faziletli âyeti Bakara Sûresindeki Âyetü’l- Kürsî’dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” buyurmuştur.
(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ ÂN, 2)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "Her şeyin bir Şerefi var. Kur' ÂN-ı Kerim'in Şerefesi de Bakara Sûresidir. Bu Sûrede bir âyet vardır ki, Kur' ÂN âyetlerinin Efendisidir." buyurmuştur.
(Tirmizi, Sevabu'l-Kur' ÂN,2, (2881)


Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4840
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---Ebu Hureyre radiyallahu anhu şöyle dedi.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi.:

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقْرِ

TÜRKÇESİ.:

ALLAHumme RABBi’s- semâvâti ve RABBi’l- ardı ve RABBe Külle şey’in.
Fâlika’l- habbi ve’n- nevâ. Münezzile’t- Tevrâti ve’l- İncili ve’l- Kur’ÂNi,
Eûzu bike min şerri külli zî şerrri ente âhizun binâsiyetihi.
Ente’l- EVVELü feleyse kableke şey’un.
Ve Ente’l- ÂHİRu feleyse bâ’deke şey’un.
Ve Ente’l- ZÂHİRu feleyse fevkake şey’un.
Ve Ente’l- BÂTINu feleyse dûneke şey’un.
İkdi annî’d- deyne ve agnini mine’l- fakri..


MÂNÂSI.:

Ey göklerin, yerin ve herşeyin RABBi olan ALLAH’ım!.
Taneyi ve çekirdeği yaran, Tevratı, İncili ve Kur’ÂN’ı indiren ALLAH’ım!
Her şerlinin şerrinden Sana sığınırım. Onun alnından tutan SENsin.
EVVEL SENsin, SENden ÖNce hiçbir varlık yoktur. ÂHİR SENsin SENden SONra hiçbir varlık yoktur. ZÂHIR SENsin SENin ÜSTünde, hiçbir varlık yoktur. BÂTIN SENsin, SENsiz Olan bir varlık yoktur. Benim borçlarımı ödet ve beni fâkirlikten kurtar..


(Ebu Davûd 5051, Müslim 2713/61, Tirmizî 3622, İbni Mâce 3873.)

Resim
Resim
İslam_Güneşi
Yeni Üye
Yeni Üye
Mesajlar: 7
Kayıt: 15 Şub 2020, 17:59
Konum: İstanbul

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen İslam_Güneşi »

Ya Büyük Allah'ım bizi her türlü belalardan ve tehlikelerden koru.
İslam_Güneşi
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4840
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, Aişe radiyallahu anha Vâlidemize.: “Ey Ebu Bekr’in kızı!. Sana diğer duâları da içinde toplayan bir duâ öğreteyim mi? Şöyle duâ et.:

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِى خَيْرًا

TÜRKÇESİ.:

ALLAHümme innî eselüke mine’l-hayri küllihi âcilihi ve âcilihi mâ alimtü minhu vemâ lem a’glem ve eûzu bike mine’ş-şerri külllihi âcilihi ve acilihi mâ alimtü minhu ve mâ lem a’glem.
ALLAHümme innî eselüke min hayri mâ seeleke abdüke ve nebîyyike ve eûzu bike min şerri mâ âzabihi abduke ve nebîyyike.
ALLAHümme innî eselüke’l- cennete vemâ karrebe ileyha min kavlin ev amelin ve eûzu bike mine’n-nâri vemâ karrebe ileyha min kavlin ev amelin ve eselüke en tecale külle kadain kadaytehu lî Hayra..


MÂNÂSI.:

ALLAH’ım! Ben hayrın her çeşidini; âcil olanını ve geç olanını, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği SEN’den istiyorum. Her türlü şerden; âcil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de SANA sığınıyorum.
ALLAH’ım! Ben SEN’den, KULun ve PEYGAMBERinin istediği hayrı istiyorum. KULun ve PEYGAMBERinin sığındığı şerden de SANA sığınıyorum.
ALLAH’ım! Ben SEN’den cenneti ve cennete yaklaştıran söz veya ameli diliyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de SANA sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza (ve kaderi) de hayırlı kılmanı niyâz ediyorum!.”


(İbn-i Mâce, Duâ, 4; İbn-i Hanbel, VI, 134; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 5506.)

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nurunnehar
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 Oca 2007, 02:00

Re: GÜNÜN DOSt DUÂSı

Mesaj gönderen nurunnehar »

Resim

Resim---Ümmü Seleme, “Onun (Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in) çoğunlukla ettiği DUÂ ŞUydu.:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ
Resim“Yâ mukallibe’l- kulûb sebit kalb’i alâ dinike.:
Resim Ey kalbleri çeviren (ALLAH'ım)! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!.” buyururdu.

Ben kendisine.: “Yâ Resûlullah!. “Ey kalbleri çeviren (ALLAH'ım)! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!.” diye neden çok DUÂ ediyorsun?” dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:


يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِىٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ
“Ey Ümmü Seleme! Hiçbir insan yoktur ki, kalbi ALLAH'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği (kulunun kalbi)ni istikâmet üzere kılar, dilediğini ise saptırır!.” buyururdu.
(Tirmizî, Deavât, 89)


Resim
Cevapla

“►Günün Duası◄” sayfasına dön