Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Muhammed Rahim Bawa Muhyiddin (k.s.) hazretlerinin hayatı ve eserleri.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2699
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Mesaj gönderen Gariban »

Kitabınorjinaladı:QuestionsofLife-AnswersofWisdom
Türkçeismi:Hayatlailgilisorular–Hikmetlicevaplar.
Çevrilensayfalar:257-263
Nitelik:Soru–Cevap
Çevirmen:BarbarosSertEbul’ala:
Ali(k.v)hakkιndaonunhalifelikdönemineveALLAHc.c’nunonabatιngörüşsιrrιverdiğinedairbirhikayevar.Birkeresindebirarkadaşιileyürürlerkendiğerbiradamιgördüvedediki:“Buadambeniöldürecek.”ArkadaşιcevapVerdi:“EyResulullah(SAV)’inhalifesi,nedenonuyakalayιphapseatmιyorsun?”.Ali(k.v)’nincevabιşuidi:“Eğeronuyakalarsambenikimöldürecfekozaman?”O,buadamιnkendisiniöldüreceğinibiliyordu,fakatbunubilmesinerağmenonunbunuyapmasιnaizinvermeyimuradediyordu.“Başkakimyapacakki?”dedi.BuAllah’ιnmuradιnabirçeşitteslimiyettir.Buhadise,Bawa’nιnkazavekaderhakkιndadahaönceyapmιşolduğuaçιklamalaranasιlsιğarbunuaçιklayabilirmi?

BawaMuhyiddin(k.s):
Resulullah(SAV)’inkuzeniolanAli(k.v)hakkιndabaşkabirhikayedahavar.BirgünResulullah(SAV),sahabeleriylekonuşurken,uzunsakallι,yalpalayarakgüçlükleyürüyenbiradamyanlarιnayanaştι.Birbastonadayanιyorduvebirtavşangibihopluyordu.YaşlιadamResulullah(SAV)’egeldi,onaselamlarιnιsunduvedediki:“YaResulullah,benimhayatιmöylezorki.Lütfenbenibağlayanşudüğümükesat.Onadayanamιyorum.”
Resulullah(SAV)şefkatlibirşekilde“Neoldu?Neoluyor?”diyesordu.Yaşlιadamonadediki:
“Bencennettenkovulmuşbirisinintorunuyum.Benimdedembudünyahalkιnιonlarιnbütüniyidüşünceveniyetleriniyokederekzaptettiveyönetti,buyüzdenbencennetselvarlιklaraveAllah’ahizmetçilikedenleresaldιrιponlarιelegeçirmekistedim.

Ordumubirarayagetirdimveonlarasaldιrmaküzereyoldaiken,birgencinbeyazbiratüzerindegeldiğinigördüm.Onunsadecebirbakιşιilebenimbütünkuvvetlerimveaskerlerimanιndayanιpküloldular.Osadeceküçükbirçocukidi,fakatatιndanindiğiandavebanabaktιğιanda,bendüşüpkendimdengeçtim.Obirşeyaldιvebenimikiayakbaşparmaklarιmιsιkιcabirbirinebağladι...Bundanciğerimtitredi,vebircesetgibioldum!
Sonrakιratιnatιrmandιvesürüpuzaklaştι.Ogündenberiayakparmaklarιmιbağlayanbudüğümükesmekiçinbirsürüyoldeniyorum,fakattekbiripliğidahikesemedim.

Benihürbιrakabilecekbirisininarayιşιiçerisinedüştüm.Büyükvarlιklardanbunuarzuhalettim,fakathiçbirisibudüğümünasιlsökeceklerinibilmiyorlardι.Buuzunbirzamandιrböylesürdü.SonraAdem(a.s)’ιnzamanιgeldi.Onagittimveelemlerimionabildirdim,fakatbanadediki:“Benbudüğümükesemiyorum,sadeceonubağlayanbirisionukesebilecektir.”SonraNuh(a.s)’ιnzamanιgeldi.Onagittimvekendisindenyardιmetmesiniarzuettim,fakatodediki“Budüğümsadeceonubağlayantarafιndankesilebilir,başkasιtarafιndandeğil.”

Yaşlιadam,herbirNebi’ninisminisιrailesayarakhikayesiniResulullah(SAV)’eanlatmayadevametti.İdris(a.s),Yakub(a.s),vediğerleri.Sonundaİbrahim(a.s)’ιnzamanιnageldivedediki:

İbrahim(a.s)’dabanadediki:“Üzgünüm,budüğümükesemem.FakatMuhammed(SAV)ismindebirpeygambergelecekki,osonnebiolarakgelecek.Budüğümükestiripsonundaserbestbιrakιlacağιnozamanakadarbuolmayacak.”

“Hattabuöyleolsabile”,yaşlιadamdevametti,“Benazimlehergelenpeygamberebenikurtarabileceğiniumaraksormayadevamettim.Fakathiçbirisiyapamadι.Veböylece,çağlarboyunca,çileçektim.Umutsuzlukiçerisindeağladιm,“BuSonNebinezamangelecekki?”.Banadenildiki,“Dahasonrakibirzamandazuhuredecek,insan’ιnimanιsarsιldιğιvesallantιdaolduğuzaman."İmanazalιp,insanALLAH’ιunutmayabaşladιğιzaman,ozamandaSonPeygamberolarakbirisigelecek.Ondansonraartιkbaşkanebigelmeyecek.”

“Şimdi,benöyleuzunzamandιrsabιrlabekliyordumki,vesadecesonzamanlardabirden,öncedenhaberverilmişolansonpeygamberingeleceğizamandaki,azimanzamanιnιhatιrladιm.Sonrafarkettimkibuperiyodalemdezaten45senedirdevamediyordu!Buyüzden,"Resulullahşimdiyekadarvarmιşolmalιydι!"diyedüşündüm.Vesonundasizebuldum,vebanaçağlarboyuncaelemverenbudüğümdenhürolmayιumuyorum.”

Hikayeyiişittiktensonra,Peygamber(SAV)sessizceoradaoturupbunlarιdinliyorolansahabelerindenbirisiylekonuştu.Sonradöndüveyaşlιadamasordu,“Buçocuğubirdahahiçgördünmü?”

“Aslayinegörmedim”,dediyaşlιadam.
“Buonuilkvetekgördüğümzamandι.Birdahahiçgözlerimonunüzerineilişmedi”.
Peygamber(SAV)sordu“Eğerçocuğutekrargörseydin,onutanιrmιydιn?”
“Hayιr!Hayιr!”Diyenidaettiyaşlιadam.
“Onutekrargörmekistemiyorum!Onudüşünmekbiletüylerimidikendikenediyor.Lütfenonuburayagetirmeyin.”

Resulullah(SAV)onurahatlattιveonadediki,“Endişelenme.Oturburaya,vegöreceğizinşaallah.”Sonrasahabelerindenbirinedöndüvedediki,“GitveAli'yialgetirburaya.Onabenimonungelmesiniistediğimisöyle.”

Şimdibusιrada,Ali(k.v)13yaşιndagençbirçocuktu.Mesajιalιralmaz,Peygamber(SAV)onucihadagitmekiçinçağιriyorolmalιdiyedüşünerek,hemenoynamayιbιraktιvekιlιcιnι,kargιsιnιkaptι.Fakatonualmayagelenadamdediki,“Senineiçinistediğinibilmiyorum.Sadeceseningelmeniistedi.”

Ali(k.v)onunhuzurunagelirgelmez,Peygamber(SAV)onaemretti,“Buyaşlιadamιnayakparmaklarιndakidüğümükaldιrortadan(çözat)”.

Ali(k.v)döndüveyaşlιadamabaktι.Yaşlιadamderhaltitremeyebaşladι.
“EyPeygamber,lütfenkurtarbeni!Çocukbu!Oişte!Yanιmagelmesineizinvermeyin!”diyeağladι.

YaşlιadamPeygamber(SAV)’inarkasιndasaklanmayaçalιşιyordu,fakatPeygamber(SAV)“Korkmabirdakikabekle”diyerekonutesellietti.

Ali(k.v)hareketsizdurduveyaşlιadamιnayakparmaklarιnabaktι.Düğümbirkeredekesildiveparmaklarιserbestkaldι.SonraPeygamber(SAV)dediki“Oldu,şimdigidebilirsin.”

Fakatyaşlιadamyalvardι,“EyALLAH’ιnPeygamberi,lütfenbanaKelimeyi,Allah’ιnzikriniöğret.”Yada,eğerbenimbusözlerisöyleyebilecekkadaruygunolmadιğιmιdüşünüyorsan,enazιndanALLAH’aolanimanιmgüçlensindiyebenitakdisedin(banaduaedin).”
SonraPeygamber(SAV)ona,“SeninkelimeyiKabuledebilmeniçin,kararlιbirhaldeolmangerekir.Sen,seniküçücükbirdüğümilebağladιğιndanberi,ALLAH’ιnBüyükolduğunuelbettekibilmektesin.Böylebüyükolananiyetetmekiçin(istemek,onadoğruazmetmekiçin),imanιnvekalbingüçlüolmalι.Buyüzdenkendinibuhalegetir,“dediveonugönderdi.

DahasonraolanlarιdinleyensahabeleriPeygamber(SAV)’isorgulamayabaşladιlar,“Bununanlamιnedir?Alisadece13yaşιndabirçocukvebuadamçağlarevvelolmuşbirhadisedenbahsediyor.Buhayretvericibirşey.Bununanlamιnedirki?”

Peygamber(SAV)sonraaçιkladι,“BusadeceALLAHtarfιndanbilinenbirSIRR’dιr.Ali’ninSιrrιnιsadeceObilir.”

Şimdi,dahaöncesormuşolduğunsoruyadair:
Ali(k.v)arkadaşιna:“Bukişibeniöldürecek,”diyeöyledemesinerağmen,Ali(k.v)gerçektenölecekmiydi?Onungördüğüşeygerçektenölümmüydü?EğerAli(k.v)çağlardιr,Adem(a.s)‘danzamanιndanöncebileyaşιyorsa,oozamandaölecekmiydipeki?

Başkabirdiğerhadisedahavar:Ömerİbnu’l–Hattab(r.a),insanlarιn“Muhammed(SAV)öldü“dediğiniişitti,ileriyeçιktιveyüksekseslebeyanettiki,“Onunölüolduğunukimsöylüyor?EğerMuhammed(SAV)ölüise,herşeyölüdür!”Kιlιcιnιçekti,Muhammed(SAV)öldüdiyenherkesemeydanokumayahazιrdι.

Muhammed(SAV)nasιlölüolabilirdiki?
Muhammed(SAV)aslaölmeyenbirşeydir,vebunainananbirisideaslaölmeyecektir.ÖlümsadeceMuhammed(SAV)ölüdürdiyenegelir.

Buçeşitdüşünceşeriatseviyesindedir.
İmanιndörtseviyesivardιr:şeriat,tarikat,hakikat,marifet.
Herbirifarklιbirsuretyadaşeklesahiptir.
Topraktanyapιlmιşolansuretilkseviyeolanşeriatseviyesindeişlevgösterirkibubirilkokuldur.,
Ateştenyapιlmιşolansuretikinciseviyedeyadatarikatseviyesindeişlevgösterirkibuseviyedebirisininimanιdirekt(istikametbulmuş)vedoğrudur.
Muhammed(SAV)’insureti,mim,üçüncüseviyede,hakikatseviyesindeişlevgösterirkibuseviyedebirisininimanιALLAHilevuslatbulacakgücegetirilmiştir,veoonunkendiimanparlaklιğιnιnvücuduilebirleşir.
Ma’rifette,dördüncüseviyede,birisiimanιnιALLAH’ateslimolacağιveO’nunlaNurSuretindekonuşabileceğibirnoktayakadarkuvvetlendirir(seviyelendirir).

BudördünötesindeSufiyyatseviyesivardιrkiondabirisiNursuretindedir,veALLAHilekonuşmaksιzιnsohbeteder.
OtamamiyleALLAH’ateslimolmuştur.
İlkdördü,ALLAH’ιmükemmelimanKabuletmenin,imanιnseviyeleridir.Beşincisiisesufiyyat’tιr,ondabirisiALLAHilevuslatederveOndafenabulur.

Bizimşuandayapιyorolduğumuzşeytoprağaaitsuretleilişkiliolanşeri’attιr.Buşeriatseviyesindeolanbirisiişlediğihatalardandolayιhiçcezagörmez,çünkühenüzdoğruveyanlιşarasιndakifarkιanlamamaktadιr.Ohenüzhatalarınıdüzeltmekiçinyadaonlariçinuygunolancezayıbelirleyecekayırımgücünüveanlayışıkendisindegeliştirmişdeğildir.Busafhada,osadeceşeylerebakarvegördüklerinikopyalar.Eğerbirisisütiçerse,odadurupseyredecekvesütiçecektir;eğerbirbebeğehamilolunsa,bunugörecekveodabirbebeğehamilolacaktır,eğerbirisidiğeriüzerinesıçrarsa,onuseyredecekvesonraodasıçrayacaktır.Birbebekgibi,sadecekopyalarvegördüğünütekrareder.

İkincisafhaolantarikatsafhasınaulaşınca,iman/inançsahibiolmayabaşlarvegöremediğişeylerikabuledebilir.Allah’ıngaybolanbiryerdevarolduğunukabuleder.Űçüncüsafhada,hakikatte,kendisindeolupdadahaonceanlayamadığışeyianlarvekabuleder.Dördüncüsafhada,Marifetsafhasında.Buzamandabütünbağlılıklaronuterkederveongünahınhepsigitmişolur.Rabbibütünbuzamanlardasözsüzvesessizondaikametediyordur.Bununmarifetolduğunubilmekiçin.ALLAHgecebilmezgündüzbilmez,vakitbilmez,duaiçinbellibirzamanbilmez.Marifetseviyesinegelenbirisizamantarafındaniçerilmeyeni(zamansız)kabuleder.BeşincisafhaSufiyyat’dır.Busafhadaolanbirisiiçintümhüküm/yargıbitmiştir;OveALLAHBİR’dir.ALLAH,tekhakikiSufi’dir.

Bizbusafhalardandoğruazarazarilerlemeyedevametmeliyiz.Hepsindensonra,Kur’AN’ınhepsibirkeredeinmedi.Farklısurelerfarklızamanlardaoluşankoşullaracevapolarakverildiler.Bellibiremirbellibirihtiyacacevapvermekiçingelirdi,vesonrakiaçıklamalarbunuizlerdi.Aynıyönde,bizdeyaşamlarımızdabirkeredebiradımatarakileridoğruhareketetmeliyiz.Eğerbizşimdiolduğumuzsafhadadurursak,ilerlemeyeceğiz.Deneyimimizinuzantısı,bindiğimizveindiğimizyermevkilerindenbaşkahicbirşeybilmeyerekgemiyebirkıyıdabinipdiğerkıyıdainmekolacaktır.Builmimizinsınırıolacaktır.Tümokyanusualsagöremeyeceğiz.

KaderveKazameselesinetekrargeridönelim.Herbirkişininaldığışeyaradığışeyinyadayaptığınınsonucudur.Ölenlerölmekzorundadırlar;ölmeyenlerdaimasağkalacaktır.Nasılolduğubuişte.Bubiravuçdolusutopraktopragageridöndürülmeli.Sentopraktaşekillendin,topraktabüyürsün,toprağıyersin,vesonolarak,sentoprağınenerjisineavsın.FakatİNSAN,HakikiİNSAN,topraktangelmedi.Onunsuretytopraktandeğildir;onunbedeniyalnızALLAH’ınfiilleriveniteliklerindenmüteşekkilbirnursuretidir.İNSAN’ınhakikibedenibudur.O,topraktanolmayanElif,Lâm,Mimsuretidir.BuyüzdenINSANburadakalmaz,onunsuretiALLAHilekalır.

ALLAHdediki:“Benzevcleryarattım,cennetvecehennem,doğruveyanlış."Buzevcleryadazıtlarherkestevarolurlar.Allahbaşkauzaktabiryerdebircehennemmiyarattı?Hayır.Allahbaşkauzaktabiryerdecennetmiyarattıki?Oöyledeğil.İnsanıncennetvecehennemikendisininyaptığıdoğruveyanlıştanoluşur.Eğerbirinsankendisindeburadabudünyadaikencehennemihazırlayıpbesleyipbüyütürse,ozamanocehennemdeyaşayacaktır.Diğeryandaneğerkendisindecennetihazırlayıpbüyütürseozamanbuonuneviolacaktır.Cehennemdekendikendineyananbirateşyoktur.İnsankendiateşinikendisigötürür,onunöfkesicehennemateşiolur.Oradaözelbirateşodunudayoktur,insanınkendibedensuretleriateşodunudur.Orada,buradakendisindeyetiştiripbüyüttüğüşeylerdenbaşkaonaişkenceyapacakhayaletleryahutşeytanlardayoktur.Oradaonuısıracakyılanlarveakrepler,onunburadabudünyadaikenbeslediğişerrdüşüncelerveniteliklerdir.Onacehennemdesaldıracakolanfiller,kaplanlar,ayılar,vebütünacımasızhayvanlarveşeytanlar,onunkendisindeyetiştiripburadaykeninşaaettiğievindetuttuğuşerrniteliklerdir.Buşeyleroradasuretalacakveonuyiyipbitirecektir.

Fakat,ALLAH’ınrahmetinesahipbirinsankiobudünyadaALLAH’ıdüşünerekveALLAH’ın3000rahmetsıfatıveO’nun99egemenkuvvetiileyaşar,böylebirinsanRabbinevuslatedervecennetteyaşar.EğeroALLAH’ıngörevlerinivefiillerini
[*][/color]ifaederse,ozamanbuonuncennetidir.

[*]buradagörevdiyebahsedilen,ALLAHahlâkiileahlâklanılankişininAllah’ınkullarınahizmetettiğigibiCenabiAllah’ıntümyaratıklarınavekullarınarahmetilemuameleetmesiveonlarahizmethalindeolmasıdır.
BawaMuhyiddinEsmaülHüsnakitabindabugörevisöyleifadeetmektedir:
“Esmaül-Hüsna,O'nunifaettiğihizmetlerdir(görevlerdir).”
“ALLAHbizdekinitelikleriniyeşertsin.YaptığımızişlerifiilleriO'nunfiillerineçevirsin.”
“Esmaü’l-Hüsnâ’nınmânâlarınıvegörevlerinianlamalıyız.O’nungörevinianlamalıyız.
Esmaü’l-Hüsnâ,ALLAH’ıngörevinin,O’nunşefkatniteliklerigörevininuygulamasıdır,
O’nunhilkatiiçinyaptığıhizmetin(görevin)uygulamasıdır.
Dünyaderki:“Esmaü’l-HüsnâO’nunvelâyetleridir,O’nunmu'cizeleridir.”
“ALLAH’agörev(hizmet)olanşey,dünyayabirmucizedir.
Esmaü’l-Hüsnâbudur.
Yapmakzorundaolduğumuzgörevbudur.
BizAllah’ınrahmetnitelikleriningöreviniyapmalıyız.
Allah’ınniteliklerininsûretinialmakveALLAH’ıngöreviniyapmakKUR’ÂNdır.
Başkaherşeykurbanedilmelidir.”[/color]

Bukendisindeyetiştirdiğiiyidüşüncelerinveniteliklerinherbirionacennettehizmetedecekmelekler,azizler,cennetselvarlıklar,cennetselelçiler,vegökselvarlıklarolacaktır.Onunburadaikeninşaaettiğievbudur.

ALLAH,cennetdenilenbiryervecehennemdenilendiğerbiryerdiyeayrıikiyerayırmadı.Herikicennetvecehennemdebizdevardır.Şerrvehayr,yadadoğruveyanlıştabununyanındabizdedir.Sırrvesıfat,sırvetecellideherikisidebizdedir.El-KazavelKader’deherikisidebizdedir.BudünyâdenilenalemveahiretdiyebilinenALLAHilevuslataereceğinahiryaşamdabununyanındabizdedir.İyivekötü,helâlveharam,caizvecaizolmayan,cennetvecehennem,şeytanveRabb-bütünbuzıtlarınçiftleridezatenbizdevardırlar.

İnsanonda(kendisinde)hayavanveINSAN,herikisinedesahiptir.Buinsanbedeni18000aleminhepsiniiçinealır.Herşeyinsandadır.ALLAH’ıntümhikayesibüyükbirsırrolarakinsandavardır.[/size]
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2699
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Mesaj gönderen Gariban »

Kitabınorjinaladı:QuestionsofLife-AnswersofWisdom
Türkçeismi:Hayatlailgilisorular–Hikmetlicevaplar.Cilt2
Çevrilensayfalar:??-??
Nitelik:Soru–Cevap
Çevirmen:BarbarosSertSoru:Allahûilenekastedilmektedir?

BawaMuhyiddin(k.s):Bizimiçkalplerimizde"Hû,Hû,Hû,Hû"diyerekrezoneedenbirsesbirrezonansvardιrkiondanbiznekadaralsakbuaslaeksilmez.ObuAllahûrezonansιdιr.Canilekarιşarak,"Hû,Hû,Hû"diyerezoneetmeyedevameder.İrfanilekarιşarak"Hû,Hû,Hû"diyerezoneedipgider.Kan,derivedokularilekarιşarak,"Hakk,Hakk,Hakk"notasιnιvurur.Nabzιnιzιhissedinvegörün."Hakk,Hakk,Hakk"dediğiniduyacaksιnιz.Veakιyorolanherşeydördüncüsesolan"Hû,Hû,Hû"yuortayaçιkarιr.ObuAllahudenilenrezonanstιrişte.Kalplerimizondannekadaralιrsaalsιn,bubağιş,bukesretdoluluğu,kiohattabirzerrekadarbileeksilmez,Allahûdenilendir.

Bütünağaçlar,çalιlar,çiçeklerhepsibuHû'yahürmetilesecdeederler.
Hattaçimenyapraklarι,agaçlar,dallarveyapraklar“Lâilâhe(Sendenbaşkaibadetelayιkyok)”ahenginde(ezgivemelodisineuyumla)sallanιrlar,vesonraileridoğrueğilerek“ilallallahû(TekolansensinALLAH)”teyitederler.

Meyvelerdedüşmedenönceyandanyanasallanιrlar.Kuşlar,uyanιruyanmazoncebiryanavesonradiğeryanabakarlar,vesonrabaşlarιnιhürmetleeğerler.HeryaratιğιnbaşιnιhürmetleeğdiğiALLAHU’dur.

KalplerimiziO’nadöndürmemizvebaşlarιmιzιO’naeğmemizO’nunrazιolduğuşeydir.Allahûdenilenişteburezonansbukudrettir.Bukudret,sιnιrsιzrahmetveeşsizsevgidir,veişteburahmete,busevgiye,bubolluğa(dolgunlukveberekete),bizibadethürmetiylebaşιmιzιeğeriz.Benimdeğerliçocuklarιm,gözümünmücevhernurlarι!Başkabirsorunuzvarmι?


وَالنَّجْمُوَالشَّجَرُيَسْجُدَانِ

Resim----''Vennecmuveşşeceruyescudân:Veçimenveağaçsecdeederler.''(RahmanSuresi[55/6])


Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2699
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Mesaj gönderen Gariban »

Kitabın orjinal adı: Questions of Life-Answers of Wisdom 2
Türkçe ismi: Hayatla ilgili sorular -Hikmetli cevaplar.2.Cilt
Çevrilen sayfalar: 113-120
Nitelik: Soru -Cevap
Çevirmen: Barbaros Sert

Resim

DR.GANESAN: Dün gece Rajes sordu , “Allah enfüsten konuştuğu zaman, bu ses nasıl işitilecektir ?” Sonra bu sabah Michael Green sordu, “ Bir marifet ehli şeyhin, bir irfan ehli kişinin 3 zaman periyodunu bildiğini söylemesinin manası nedir?” Şimdi herkes burada bir araya gelmişken , Bawa bu soruların ikisinide yanıtlamayı arzuluyor.

BAWA MUHYIDDIN(k.s):
Allah surette olan bir şey değildir. O bir suret ve biçim almaz. Allah, aklımızın bir din gibi, bir kast gibi, ya da bir ırk gibi her hangi bir kavramsal kalıbına riayet etmez. O, ateşin veya suyun yada havanın bir sureti değildir. O, cinler ya da periler yahut melekler gibi değildir, ne de insanların yaptıkları çeşitli putlar gibi bir şeydir. O’nun düşüncelerle ya da mucizelerle ya da büyücülükle yahut sihir güçleri ile ya da böyle şeylerle hiç bir bağlantısı yoktur(bunlarla kayıtlandırılamaz).

Allah ismi şerifiyle isimlendirilen, bir kudrettir, ne başlangıcı ne de sonu olan, ne doğumu olan ne de ölümü olan bir kudrettir. Allah, ati’nin ve anati’nin, başlangıç ve sonun ötesinde olan engin ve muhteşem bir kudrettir , öyle bir güçtür ki bütün veda’ları ve vedanta’ları, bütün dinleri ve yazıtları aşar. Öyle bir güçtür ki her zaman selam ve sükunet diyarında bakidir. O, bütün hilkatte var olan en saf kudrettir. O, asl olan, doğal güçtür. Bütün diğer şeyler, hareket eden şeyler ve hareket etmeyen şeyler, konuşan şeyler ve konuşmayan şeyler hepsi yaratılmışlardır.

Allah ismi şerifi ile hitab edilen bu kudret bütün yedi şaktinin, ya da enerjinin , yahut toprak , ateş, su, hava, esir ve arzunun ötesindedir, bütün mucize ve enerjilerin ötesindedir, bütün yaratılanların ve bu yaratılanların tohumlarının ötesindedir. O, bu şeylerin hepsini bilir ve anlar ve yönetir. O (kudret) bütün yaratılanları kendisinde hıfzeder ve bunun yanında tecelli ederek onlar ile bile dir, o(kudret) kendisini ağaçlarda, çiçeklerde, çalılarda, güneşte, ayda, yıldızlarda, hayvanlarda ve insanda tecelli ederek zahir eder. Bu kudretin rahmeti herşeyde gizli bulunur ve herşeyin rızkını temin etmeye bakar.

İnsanlar bu kudreti sayısız milyonlarca isimlerle isimlendirirler. Her kişinin anlayışına bağlı olarak, zeka seviyesine bağımlı olarak ve de sahip olduğu irfan miktarına gore, o (kişi) Allah için belirli bir isim ve belli dualara sahip olacaktır. İnsan, O’na belli bir enerjinin ya da şakti’nin ismi ile hitab ettiğinde, Allah bundan dolayı incinmez. O buna kızmaz. O her zaman sükunette baki kalır. Bir kişi O’nu istesin ya da istemesin Allah, yaratma, koruma, ve idame ettirme olan üç görevini hilkatinin her biri için eşit şekilde ifa ederek selam ve sükunet halinde kalır. Sonsuz sabrı ile O, koruduğu ve idame ettirdiklerinin tüm hatalarına sabr eder.


Devam edecek insaallah...
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2699
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Mesaj gönderen Gariban »

Devam ediyoruz...

Böyle bir kudrete Allah denilir. Bu kudretin kendisine ait bir sureti yoktur; o bütün yaratılanlarda hareket eden hayattır. Gördüğümüz renklerin hepsinin dışında olan en güzel doğal renk Allah’ın rengidir. Allah bütün güzelliklerin ötesinde olan güzelliktir, doğanın ya da yaratılmış şeylerin hepsinden daha müthiş bir güzelliktir. Allah bütün güzelliğin en saf özüdür, bütün doğa dediğimizin hayatı, o hayat ki öyle saf.

Allah öyle güzel bir kudret ki , bizim bütün bildiklerimizin ötesinde bir kudret. Bu kudret herşeyin sireti olarak herşeyde bulunur ve elde edilen en yüksek irfanın ötesinde, hürlük irfanının ötesinde, marifet irfanının ötesinde işlev yapar. Bu kudret bütün bunların ötesinde parlayarak durur. Bu kudret ve bu rahmet , yaratılmış herşeyde irfandaki irfan olarak ikame eder. İşte biz bu kudrete Allah deriz.

Böyle bir kudret gözler ile görülemez, o sadece irfan gözü ile görülebilir. O sadece hakikat irfanı ile bilinip tanına bilir. Fakat irfanı olmayan birisi için o bilinemez olarak kalır. Akıl ve şehveti takip eden birisi için, Allah bilinmeyen bir yerde bulunuyor gibi tahayyül edilecektir. Fakat birkere hakiki irfan bir kişide şafak gibi açar ve parlarsa, o zaman Allah’ın bulunduğu yer ona malum olacaktır.

Allah ismi şerifi ile isimlendirilen BİR’dir. Allah tek(yalnız) BİR’dir. O başlangıçsızdır, doğumsuzdur, ve ölümsüzdür. O’nun dengi hiçbirşey yoktur , O’nunla kıyas edilebilecek hiç bir şey yoktur. O’nun kökleri yoktur, tohumu yoktur, sureti yoktur. Ve O’nun olmadığı bir yer de yoktur. O hiç bir şey karşısında ayırım yapmadan ve ayrılık göstermeksizin (kudretiyle) herşeye nüfuz etmiştir.

Eğer birisi bu aynı tabiatı kazanırsa, o Allah’da fena bulduğunda, kendisini kaybettiğinde ve bu Kudrette yok olduğunda, o zaman böyle bir kişiye O’nun ‘abd’ ı, O’nun kulu, O’nun halifesi , O’nun elçisi denilir. O birkez Allah ile vuslat ettiğinde, sadece Allah vardır. O bu kudret ile nasıl vuslat eder? O’nun bedeni Tanrı’nın, onun hayatı Tanrının rahmetidir, ve onun parlaklığı(ihtişamı) Tanrı’nın kudretidir. Bu kulun kalbi ışıl ışıl(görkemli, parlak) olur ve bu göz kamaştıran parlaklıkta ruh ve Allah’ın rahmeti vardır. Bu, Allah ile sıladır(bağ).


Devam edecek inşaallah...
Resim
Kullanıcı avatarı
MINA
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2740
Kayıt: 25 Eki 2008, 02:00
Konum: Kimi dosta varır Dosta bend olur
İletişim:

Re: Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Mesaj gönderen MINA »

Çokkk HOŞ BİR MUHABBET ESintisi...
OKUmamıza vesile OLanlardan CENAB-I HAK RAZI OLSUN...
... sağnak sağnak Rabbimin rahmeti yağsın Yüreğinize İNŞALLAH...

ÖZümüzdeki SEVgiyle SELÂMlar..Resim
''Ve Allah'a Sımsıkı Sarılın...''

Hacc / 78
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2699
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Mesaj gönderen Gariban »

Eyvallah Sagolasin Mina Can, Allah cumlemizden razi olsun insaallah.

Çeviriye Devam ediyoruz:

Eğer bir kişi bu bağlantıyı kurabilirse, o zaman bütün farklı enerjiler o kişiden kesilip uzaklaşırlar, bütün düşünceler kesilirler, bütün bencillik nitelikleri, öfke , günah, sabırsızlık, kin, gambazcılık, ve bütün kurnaz yapmacık şeyler, kendisine aşılanmış(nakledilmiş) olan bütün şeyler kesilip atılırlar. Onun ‘ben’ ve ‘sen’ arasındaki bütün ayrılıkları, renk, din, ırk ve felsefik ayırımları hepsi kesilip atılırlar ve onun hali değiştirilir.

Ve bu değişmiş halde, onun sesi, onun düşünceleri, ve onun niyetleri bu kudret olur. Onun Allah zikri, onun duaları, ibadetleri, ‘ibadet, zikir, ve fikir’ bu kudret olur. Onun bakışları, konuşması, gülmesi, ve lezzeti bu kudret olur. Onun huzurluluğu (sükunetli oluşu), potansiyelliği, ve mutluluğu bu kudret olur. Herşey bu kudretin selamet ve sükunetine doğru döner.

Allah ile, bu kudreti kendinde meydana çıkaran birisi arasında mesafe yoktur, çünkü Allah’ın olduğu yerde kul vardır, ve kulun olduğu yerde Allah vardır. Kul Allah’ta gizlidir ve Allah’ta onda, tıpkı kokunun bir çiçekte saklı olması gibi. Çiçek bir çiçek olarak kalmasına rağmen, onun kokusu, onun güzelliği Allah’tır. Ve bu hale ulaşan bir insan, bir insan olarak yaşamaya devam etmesine rağmen ve bir insan suretini korumasına rağmen, onun en içteki kalbi ve Allah BİR olacaklar. Onun bedeni üzerinde kalp çiçeğinin açtığı bir ağaç gibi olacaktır. Çiçek ve Allah birbirinde saklı olacaktır, ve bu yerde Allah’ın sesi işitilecektir. Allah’ın niyetlerinin hepsi orada söylenecektir. Evvel, dünya ve ahiretin üç süreci, başlangıcın, bu dünyanın, ve ahiret orada kalpte açıklanacaktır. Ne oldu, şu AN’da ne oluyor, ve daha ne olacak , bütün bunların hepsi orada işitilecektir. Allah’ın sözlerinin hepsi oraya gelecektir, O’nun hareketlerinin ve niteliklerinin hepsi, iyi ve erdemli düşüncelerin hepsi oraya gelecektir. Gelen sözler ve sesler Tanrının olacaktır, çünkü O’nun kudreti ve O’nun rahmeti bu kalbe bağlanmıştır.

Allah ve kalp arasındaki bu bağlantı var olmazsa, ve bir kişi kendi düşünceleri ve niyetlerinden inşa edilmiş bir halde dua ederse ya da çeşitli şaktiler tarafından etkilenmiş bir halde iken, ya da 400 trilyon on bin mucize ile, ya da güneş, ay, ve yıldızlar ile, ya da ateş, su, yahut aklının havası ile dua ederse, o zaman o Allah ile vuslat edemeyecektir. Bunun yerine o Allah’tan uzaklaşacaktır ve onun duası surety olan birşeye olan bir dua olacaktır.

Insan sadece sureti olmayan ile vuslat ederek kendisini gerçekten kaybedebilir. Insan sadece aklın , arzunun, ayırımcılığın, ırk ya da din farklılıklarının, ‘ben’ ve ‘sen’ in olmadığı bir halde , yalnız dört yüz trilyon on bin ayrılığın hiç biri olmadığı zaman Allah ile vuslat edebilir. Sadece bu makamda Allah’ın rahmeti gelecektir. Allah’ın bu kulu hiç bir ünvana sahip olmayacaktır, çünkü bu safhada bütün ünvanlar, bütün şöhret, bütün şan, ve bütün övgü Allah’a aittir. Bütün hareketler Allah’ın hareketleri olacaktır. Bütün davranış ve yürütme Allah’ın davranış ve yürütmesi(idaresi) olacaktır. Bütün servet, bütün rahmet, bütün nitelikler Allah’a ait olacaktır. O, bütün niyetlerini ve herşeyi (Allah’ın) eline teslim etmiştir. Bu kul, bu kendisini kaybetmiş olan kul hiç bir şeye sahip olmayacaktır.

Ve o zaman sınırsız rahmeti ve kıyaslanamaz serveti olan Allah, her şeyi ona verecektir. O zamandan sonra o sadece Allah’ın övgüsü ve rahmetini açıklayıp gösteren birisi olacaktır. O Allah ile bir olacaktır. Sadece böyle bir kuldan doğru , evvel, bu dünya ve ahiret’e dair üç evrenin açıklamalarını içeren ses gelecektir. Bu kudret , bütün zamanlardan olan bütün sesleri(küll’ünü) açıklayacaktır.Devam edecek insaallah.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2699
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Bawa Muhyiddin Hz. -Soru-Cevap

Mesaj gönderen Gariban »

Çeviriye Devam ediyoruz, bu son kısım:

Çocuklarım, eğer Allah’ın kulu olan bir şeyh ile tümleşmek istersek, biz ne yapmalıyız? Biz ona mükemmel bir inanç göstermeliyiz. Onun Allah ile vuslat ettiği gibi aynı şekilde onunla kaynaşmamıza izin verecek bir ilişkiye sahip olmalıyız. Tıpkı onun bütün tutkularının Allah’da fena bulması gibi, bizim düşünce ve tutkularımızda Allah’ın bu kulunda fena bulmalıdır. Tıpkı onun kalbinin Allah ile vuslat bulduğu gibi, bizde kalbimizi bu kulun kalbi içine koymalı ve onunla kaynaşmalıyız. Sözlerimizi onun sözlerine, ve niyetlerimizide onun niyetlerine koymalıyız. Bu safhada iki, bir olacaktır, bir hayat, bir kalp, bir düşünce, bir niyet, bir dua, ve bir ibadet. Sonra biz BİR’i görebileceğimiz bir halde olacağız.

Allah’ın sesi, bu halde iken nasıl deneyim edilecektir? Tıpkı kendi sesi kaybolduktan sonra Tanrı’nın sesinin kuldan gelmesi gibi, aynı yönde, sizde bu hale eriştiğiniz zaman, Tanrı ile bile bulunan bütün tarihçeler, ve Tanrı’ya dair bütün açıklamalar sizden doğru zuhur edeceklerdir(gelecektir).

Eğer siz şeyh ya da Seyyid, ögretmeniniz ile birlese bilirseniz, o zaman tıpkı sizin hücrelerinizin ve enerjilerinizin farkındalığınızda(bilincinizde) birleşmesi gibi, tıpkı sizin idrakinizin bildiği ve sizin bilincinizin anladığı gibi, tıpkı muhakeme ve zekânızın bilmesi ve sizin latif irfanınızın bilmesi ve anlaması gibi, tıpkı sizin ilahi tahlili irfanınızın ayırım yapıp analiz edebilmesi gibi ve sizin ilahi nurlanmış irfanınızın size şeyleri zahir edişi gibi aynı şekildedir, şeyhe gelen düşüncelerin hepsi sizin tarafınızdan biliniyor olacak. Ona gelen seslerin hepsi ve konuşmanın hepsisizin tarafınızdan bilinecektir. Ona ne olursa sizin bedeninize nüfuz edecektir. Aynı bilinçlilik, aynı düşünceler, niyetler, dualar ya da ibadet, aynı nitelikler ve hareketler, ve aynı selamet ve sükunet ve irfan sizden doğru gelecektir, çünkü şimdi siz ikiniz birbirinize bağlısınız. Bedenler ayrı olsa bile, iki kalp bir olmuştur, niyetler ve dualar bir olmuştur, Tıpkı yedi bilinçlilik hali gibi( hissetme, farkındalık, zekat, muhakeme, irfan, ilahi tahlili irfan, ilahi nurlanmış irfan) birleşirler ve sizde aynı şekilde işlev gösterirler, onun nitelikleri sizinkiler ile, ve sizin nitelikleriniz de onunkiler ile birleşir.

O zaman, şeyhiniz her ne düşünüyorsa , bunu derhal bileceksiniz, ve siz her ne düşünüyorsanız o bilecektir. İki düşünce bir olacaktır. O her ne arıyorsa, siz bileceksiniz ve bunu derhal yapacaksınız, ve her ne sorarsanız, o bilecektir ve cevap gelecektir o anda. O senin içinde ne diyor olduğunu bilecektir ve seni aynı anda rahatlatacaktır. O senin ne için niyet ettiğini ve arzu/özlem duyduğunu bilecektir , ve siz de o her neye niyet ederse(düşünürse, amaçlarsa) bileceksiniz. Onun niyetleri sizin göreviniz ve fiilleriniz olacaktır. Böylece yaptığınız hizmet doğrudan olarak Allah’ın ilminden gelecektir. Yaptığınız şeyleri onların ne olduğunu bilerek yapacaksınız. Fiillerinizin hepsi Allah’ın ilminden zuhur edecektir.

İşte Allah ile bağa sahip bir şeyh ile bir bağı böyle kurarsınız. Düşüncelerinizin, niyetlerinizin, hareketlerinizin, ve duanızın , bunların hepsinin onunla bir olması için şeyhiniz size nüfuz etmelidir. Bu işte hakiki iman halidir, mutlak iman, katilik ve kararlılık halidir. Bu hali kurduğunuz da , bunların hepsi bir diğeri ile bağlantı halinde olurlar. Tıpkı senin kendi algı ve bilinçliliğinin sende işlemesi gibi, onun sözleri seni doldurmalıdır. Tıpkı şeyhin Tanrı da fena bulması gibi, senin kalbin ve niyetlerinin tümüde şeyhde fena bulmalıdır. Bir Nur kalbine ve bir irfan bütünlüğüne(tümlüğüne) sahip olmalısın. Bu halde iken sen onun bedeni olarak var olursun. Sen ve şeyh birleşirsiniz. İki nur bir olur, ve onlar her ikisi de parlak (görkemli) Nur ile vuslat ederler ki O(Nur) Tanrı’dır. Űç Nur’un hepsi de bir olurlar. “ Űçlü Alev” denilen şey bu dur. Bu hâli kurabilmek için ihtiyaç duyulan iman, katilik(istikrar) ve kararlılığı oluşturmalısınız.

Şeyh ile bu bağlantıyı kurmanın yolu bu dur. Bu doğru bağlantıdır. Bir kaç an önce (Az evvel)biraz havaya ihtiyacım var diye düşünüyordum ve birisi derhal yelpazeyi kaptı ve beni yelpazeledi. Bazen suya ihtiyacım olduğunu düşünürüm, ve tam bu an da bir evladım bana su getirecektir. Ya da bazen düşünebilirim, “ Nerede bu çocuk? Uzun zamandır bu çocuğu görmedim, “ ve bu çocuk gelecektir. Bu yönde, bir düşünce derhal birisini getirebilir. Bu bağlantıdır. Her bağlantı böyle kurulmalıdır. Eğer , “Nerede bu çocuk? Bunu yapmadı,” diye düşünürsem, onu bunu yapıyor olarak bulacağım. Ansızın düşünecek, “Ah unuttum!” ve onu yapacaktır. Bu birliktir. Öğretmen bir şey hakkında düşündüğü zaman, onun düşüncesi gidip çocuğu uyaracaktır, ve çocuk bunu yapmaya başlayacaktır. Bu bağlantı, bu güç böyledir işte. İmanın olduğu yerde, bu düşünce gidip bir telefon zili gibi çalacaktır ve çocuk derhal gelecektir. Bu çeşit bağlantı, hakiki bağlantıdır.

Eğer biz bu doğru hâlde isek, o zaman bağlantı orada olacaktır ve bu sesler işitilecektir, fakat biz bu doğru halde olmadığımız müddetçe zil çalmayacaktır. Aklınızda her ne kadar düşünce ve niyet olursa olsun, ve ne kadar söylerseniz söyleyin, zil çalmayacaktır. Bazı insanlar gelir ve rica ederler “Bebeğime bak. Çocuğuma bak. Torunlarıma bak” derler. Fakat eğer bağlantı kurulmamış ise, zil çalmayacaktır. Sadece eğer orada bir bağlantı varsa , rica işitilecektir.


DR.AJWAD: Öyleyse, seninle bir bağlantı olmak zorunda Bawa , bunun anlamı bu değil mi?

BAWA MUHYİDDİN: Sadece eğer böyle bir bağlantımız var ise böyle bir hal var olacaktır. Bu yüzden “Bir şeyh bul ve ondan doğru öğren” denilmesinin nedeni budur. Bu yazılarda ya da kitaplarda, felsefelerde ya da dinlerde, ya da ormanlarda bulunan bir şey değildir; o bütün bu şeylerin ötesine uzanır. O beden kafesinde çok latif bir şey dir. Sadece siz bu letaifi anladığınız zaman bağlantı kurabilirsiniz. Aksi taktirde asla kazanamayacaksınız. Bu kudretin SILA bağı kurduğu yer ile bir bağlantı kurmalısınız. Bir kaynak kazmalı ve onu açık tutmalısınız. Allah, O’nun tarihçesini orada, size bir SIR olarak , en latif gizemli bir SIR olarak yerleştirdi.


Sakti : Tamilce bir kelime. Bir kuvvet ya da enerji demektir. Tamilce de sakti sözcüğü Şiva-Sakti ile ilgilidir. Sakti ve Şiva ikiside Hinduizm’deki ilahlardır. Sakti Şiva’nın zevcidir(eşi). Arapça da Şiva ve Sakti , Adem ve Havva’dır. Onlar asıl baba ve annedir fakat farklı dinlerde ve dillerde çeşitli isimler almışlardır.

Veda: Tamilce yazıt ya da din manasında kullanılır. Sanskritçe de Veda , “ilim” demektir. Hindistandaki eski Sanskritçe yazıtlara Vedalar denilir.

Vedanta: Tamilce Felsefe demektir.
Resim
Cevapla

“►Bawa Muhyiddin◄” sayfasına dön