Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
Yâ RASÛLULLAH sav..
Resim
Resim


Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.


İLLALLAH İNCİ =>SEDEFi,
AHAD’ın==>AHMED ÂŞIğı!
NAHNU =>ENÂLLAH HEDEFi,
KULU-na =>AŞKuLLAH IŞIğı!.


Resim

VASL-ı VUSLÂt=>VEFÂsı-sın,
SIRR-ı SUBHÂN=>SEFÂsı-sın,
HABBe-yi HAKk>HABîBULLAH,
=>MuHABBet MUSTAFAsı-sın!.


ZEVK 9455

“FeyeKÛN BEZMİ”n=>BELÂ!.sı-sın.. =>MAHŞER’in MÂNÂsı SENsin!
FERDİYyette AHMEDü’L- AHAD-sın=>HÜSN-ü HAKk AYNAsı SENsin!
=>ŞEHÂDEt KIBLEsi==>NÛRun,
YURdu>NÛRun=>dÖRt UNSURun,
==>Ez ZÂHİR ZEVKi-n=>ZEMZEMin =>TEKMiL TEVHiD TASı SENsin!.


30.10.19 17:29
brsbrsmm..tktktrstkkmdcevLÂNnn..


ABDÂLLarın SIRR SEFERde,
EBRÂRLarın hER bİR YERde,
AHYÂRLarın DERMÂN DERde,
AHRÂRLarın ÇİLLe ÇEMBERde!.


Resim

CÂN’da=>CÂNÂN’ı>CÂNı-nda
SENi SEVen==>BİR DİRİ-ndir
=>HASBî HİZMEt KERVÂNı-nda
KUL İHVÂNİ-n==>KITMİRin-dir!.


Resim

KUL İHVÂNİm =>SEVİŞ-ine,
DEVÂM Et =>HAKk’ın PEŞine,
=>KARIŞMa->HALK’ın İŞİ-ne,
=>TAŞ DEĞER==>AZI DİŞİne!.


Resim

Yâ MUHAMMED MUSTAFÂ!.

sallallahualeyhi vesellem.


ŞEFÂAtta =>ŞİFÂmIZ SEN,
>ŞEHÂDEt ŞEREFimİZ SEN,
AŞKULLAH GÜNEŞİmİZ SEN,
=>NÛRULLAH IŞIğımIZ SEN,
=->ALLAH ÂŞIğımIZ SENsin!.


Resim

SENsin=>AYN-SîN-KAF AŞKımız,
SENLe>ELiF-LâM-MîM MEŞKimiz,
SENde>YEDi HÂ-MîM-i MuHABBEt,
KALBimiz ==>YÂ-SîN KÖŞKümüz!.ResimYâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.

=>SEN ki;
VÂCiBU’L- VüCÛD ZÂTu'L-ZÂT SIRRı-nı =>ÂLEM’e SARî/GEÇen KILan-sın!.
EL AHAD celle celâluhu ESMÂs-ının FERDen MAZHARı AHMED aleyhisselâm-sın!.
DÖRt UNSURun HAYy YURDu =>FITRATın HAYat MAYAsı ve =>HÜSN-ü HAKk AYNası-sın!.
=>ELESt BEZMin =>"BELâ!"sı,
=>ŞU ÂN’ın =>"KÛN!.: OL!." MAZHARı,
Şe'ÂNuLLAH’ın=>"feyeKÛN!.: OLur!." MÂNÂsı,
HAŞR-ü-NEŞR’in=> ŞeFÂat-ŞEHÂDEt MAHŞERisin!.


Resim

HAKk-ı ZÂT’ta ZÂTÎ ZEVK’in =>ZUHÛR YERİ,
HAKk HAZz’ın HÂL-i HAZIR HUZUR YERİ,
ZÂHİRin/MADDenin ZÜBDE’si,
BÂTINın/MÂNÂnın MEBDE'si,
DÂİMLik-KÂİMLik KIBLe’si,
TEBLİĞin TEMSİL SAHNE’sİ,
ER RAHMÂN NEFES’i,
ALLAHuEKBER!. SESi,
TAHKİK TEVHİD TERAZİ’si-sin!.


Resim

>AŞK-u-CEZBE MEZHEBi,
ZÜHD-ü-TAKVâ MESLEĞi,
>SIDK-u-HUŞÛ' MEŞREBi,
>HAVF-u-RECÂ MERCİ’isin!.


Resim

ÜNS -ü- HEYBEt==>USÛLÜ,
KESREt-VAHDEt===>VUSÛLü,
CEMMü’L- CEM’in===>HUSÜLü,
GARiB-KARîB GÖNÜLLER GÜLÜsün!.


Resim

==>EL AHAD'in ==>AHMED ÂŞIğı,
AKSeden=>AŞKuLLAH AKıL IŞIğısın!.
==>SIRR-ı SIRf’ın ==>SIRR’uL-ı SIRRı,
SÛREt-SÎREt AYNASI’nın SIRR-ı SIFIRısın!.


Resim

=>ZÂT-i AHADiyet AYNası,
EŞYâ->ESMâ->SIFAt SAHRAsısın!.
=>MeRHAMEtin ===>ŞİFâ ŞAFAğı,
=>MuHABBetin ==>MEVLâ BAğısın!.
=>“KÛN fe yeKÛN” TEZÂHÜR TEZGÂHı,
ARZdan ARŞa ÂŞIKLar RESÛLULLAH’ısın!.


*
**
****


Yâ RABBenâ!.

BEDELsiz MuhaMMedî ABDÂLLarın DİLİ-nce,
KIYASsız MahMudî EBRÂRLarın HÂLİ-nce,
ŞARTsız HAMİDî AHYÂRLarın MîM MİLİ-nce,
SEBEBsiz AHMEDî AHRÂRLarın MENZİL-ince,
RASÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’e İLMULLAHça SALLât u SeLâM OLsun!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Resim

Resim---“Ve erseLnâke iLLâ RAHMeten Li’L- ÂLeMîn (âlemîne).: (ResûLüm!) BiZ SENi ancak ÂLEMLere RAHMet OLarak gÖNderdik!.” (Enbiyâ 21/107)

ALLAHümme saLLi ve seLLim ve bârik aLâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike, ve
RasüLûke ve
Nebîyyi’L-ÜMMîyyi ve aLâ âLihi, EhlL-i Beytihi ve’s- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAH'ım =>BİZi NAHNU=MuhaMMedî OLuş Şuûruna ULAŞtır:

AkvâL-i MuhaMMed'e =>İ'tikad ve Söz =>Şerîat-ı MuhaMMed'ine,
AmâL-i MuhaMMed'e =>FiiL ve SüNNet-i Seniyye =>Tarikat-ı MuhaMMed’ine,
AhLâk-ı MuhaMMed'e =>HuLuku'L- Azîm ve HuLûkuLLah =>Mârifet-i MuhaMMed’ine,
AhvâL-i MuhaMMed'e =>Söze GeLmez HâLLer =>HaKikat-ı MuhaMMed'ine ULAŞtırıp Gark Et!.
İnşâe ALLAHu TeâLâ!.Resim

GEÇENde>TEVBE BİRLİĞİMİZ
ŞU ÂNda ==>RIZA BİRLİĞİMİZ
GELENde ==>DUÂ BİRLİĞİMİZ
SON NEFESte ŞEHÂDET BİRLİĞİMİZ

RESÛLULLAH!. sallallahu aleyhi vesellemde NAHNU=>BİZ-BİR-İZ OLsun!. İNŞÂe ALLAH!.


ÂMiNn yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎN!.
Yâ RaBBu’L-ÂLeMîn!.
Yâ RAHMetenLi’L- ÂLeMîn!.

Ve'L- HaMduLiLLÂhiRABBu’L-ÂLeMînnn!.


*
**
****


Azîz KardeşLerimiz;
BÜtün BUnLarı AKILLarımızı KANDIRmak İÇin DEğiL,
VÂCiBU’L- VüCÛD ZÂTen VAR OLan’a İNANDIRmak İÇin,
MuhaMMedî HASBî-HABİBî HİZMet OLarak ARZ ETmekteyim İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.


MuhaMMedî MuHABBEtLerimLe..

Resim

Gönderen : kulihvani Tarih : 30-10-2019
Okunma : 310

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.
Arşiv Haberler

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır