74. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Mideyi çok şişirme ahmaklaşırsın.
Yaşamak için ye!
Rabbine kulluk etmek için yaşa, yemek için yaşama!
Semirmek için yeme! İçerisine yemek konulan kapların en şerlisi midedir.
Vücuttan düşmeyecek, vazifeden kalmayacak kadar yemeli. Midenin üçte birine yiyecek, üçte birine içecek koymalı.
Üçte birini de nefes almak için boş bulundurmalı.
Günde bir öğün sıddıkların yemeği, iki öğün mü’minlerin yemeğidir.
“Gün bir öğün üç” tâbiri, oburların uydurmasıdır.
İslâmiyette böyle bir şey yok.
Lokmaları küçük al!
İyice çiğne, birini yutmadan diğerini alma!
Her lokmada besmele çek!
Yutunca ALLAH’a Hamdet!
Su içerken bardağın içine nefes alma!
Bardağı ağzından çekte öyle nefes al!
Suyu üç nefeste iç!!
Bir yere yaslanarak mağrurların yediği gibi yeme, kölelerin yediği gibi ye!
Sen Rabbinin sofrasında kulsun edebe riâyet et!
Eğer cemaatle bir sofrada yemek yiyorsan.
Önünden ye!
Çeşitli yemekler varsa, canının sevdiğinden doyuncuya kadar ye! Başkasının yediğine bakma!
Sofrada Önüne bak!
Hırsla yeme!
Yemeğin içine sinek kanadını batırmışsa, o sineği alıp atmadan yemeğe daldırda sonra at!
Çünkü, onun bir kanadında zehri, diğer kanadında panzehir vardır. Evvvlâ zehirli kanadını daldırır.
Sinek insanlara zararlı bir mahluktur.
Bizim görmediğimiz şeyleri Nübüvvet nûru ile gören Peygamberimiz böyle haber verdiler.
Bir kaba köpek dalarsa yâni bir kaptan kelp yer veya içerse, hemen onu dök!
Ve o kabı yedi defa yıka birisini toprak veya kumla yıka!
Üstüne başına dikkat et necaset bulaşmasın.
Abdest bozunca da iyice kurulan, elbisene idrar bulaşmasın, hem de idrar iyice kesilmeden abdest alma!
Eğer, abdest aldıktan sonra bir yaşlık görülürse, abdest bozulur.
Seferden gelirken evine ansızın gelme!
Mektup yaz, haber sal, (Telgraf çek, telefon et) geleceğin günü bildir.
Birini döveceksen yüzüne vurma!
Birini seviyorsan sevgini ona söyle!
Onun da seni sevmesine vesile olur…
 
 
 
Mağrur : Gururlu, kibirli.
 

Necaset : Pislik, kazurat, murdarlık. (Bak: Habes)