20. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Cidal’i bırak!
Haklı, haksız cidal Mü’mine yakışmaz.
Hadis’i şerif de:
“Haklı da olsa, cidali terk eden kimseye, Cennetin ortasında bir köşke kefilim!
Şaka da olsa yalanı terkedene de Cennetin ortasında bir köşke kefilim!” buyurdu.
 
 
 
Cidal : Sözle mücadele. Ateşli konuşma. Niza. * Muharebe. Cenk. Kavga.