Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 16 Eki 2019, 12:39

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 9 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 27 Eyl 2019, 22:42 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim

KELÂMULLAH ve RESÛLULLAH İLe ESMÂu’L- HÜSNÂ DUÂSI.:
sallallahu aleyhi vesellem..

TİRMİZÎ
HADİS-i ŞERÎF,
İBNİ MÂCE HADİS-i ŞERÎF,
İBNİ HACER KUR'ÂN-ı KERÎM,
LİSTELERİNDE ORTAK 140 ESMÂu’L- HÜSNÂ DUÂSI.:


Resim

Resim

ALLAHümme saLLi ve seLLim ve bârik aLâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
RasûLike ve
Nebiyyi'L- ÜMMîyyi ve alâ ÂLihi, EhL-i Beytihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...


Resim


[size=160]بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Resim---"Bismillâhi’r- Rahmâni’r- Rahîm.: Rahmân ve Rahîm olan ALLAH'ın İSMİ İLe.” (Fâtiha 1/1)

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
Resim---“Kulid’ullâhe evid’u’r- rahmân (rahmâne), eyyen mâ ted’û fe lehu’l- ESMÂü’l- HÜSNÂ, ve lâ techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ (sebîlen).: De ki: “ALLAH diye DUÂ Edin/çağırın veya RAHMÂN diye DUÂ Edin/çağırın. Nasıl DUÂ Ederseniz/çağırırsanız hepsi O'nun ESMÂü’l- HÜSNÂsı'dır (ALLAH'ın en güzel isimleridir).” Namazında (sesini) yükseltme ve onu (sesini) alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut!.” (İsrâ 17/110)


ALLAH celle celâlihu.:
Resim

Er RahmÂN celle celâlihu.:
Resim

Er RahîMu celle celâlihu.:

Resim

Resim

KELÂMULLAH İLe ESMÂü’L- HÜSNÂ DUÂSI.:


Resim


Resim Yâ ALLAHu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fa’lem ennehu LÂ İLÂHE İLLÂLLÂHu..

* Yâ ADLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe ye’muru bil ADLi ve'l- ihsâni ve îtâi zî'l- kurbâ..

* Yâ AFÜVvu!. Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!. Ve kânALLÂHu AFUVven GAFÛRâ..

* Yâ AHADu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Kul huvALLAHu EHADu..

* Yâ ÂHİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu..

* Yâ A'LÂu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Sebbihisme RABBike’l- A’LÂu..

* Yâ A'LİYyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- ALiYyu’l- Azîm..

* Yâ ÂLİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- şehâdeti, Huve’r- RAHMÂNu’r- RAHÎM..

* Yâ ALÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe VÂSİun ALÎMu..

* Yâ AZÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe sebbih bismi RABBike’l- AZÎMu..

* Yâ AZÎZu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Va’lem ennALLAHe AZÎZun HAKÎMu..

* Yâ BÂİSu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Mâ halkukum ve lâ BA’Sukum illâ kenefsin vâhıdeh..

* Yâ BÂKÎyyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. VALLAHu hayrun ve ebkâ..

* Yâ BÂRİu!. Yâ BÂRRU!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHu’l- HÂLİKu’l- BÂRİÛ’l- MUSÂVVİRu lehu’l- ESMÂu’l- HUSNÂ..

* Yâ BÂSITu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Bel yedâhu meBSÛTatâni yunfıku keyfe yeşâ..

* Yâ BASÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe bi ibâdihî le HABÎRun BASÎRu..

* Yâ BÂTINu ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu..

* Yâ BEDÎ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. BEDÎu's- semâvâti ve'l- ardı..

* Yâ BERRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne’l- EBRÂRe le fî naîmi..

* Yâ BÜRHÂNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yâ eyyuhâ'n- nâsû kad câekum BURHÂNun min RABBikum..

* Yâ CÂMİ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. RABBenâ inneke CÂMİu’n- nâsi li yevmin lâ raybe fîh..

* Yâ CEBBÂRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu..

* Yâ CELÎLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe lemmâ tecellâ RABBuhu li’l- cebeli..

* Yâ CEMÎLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe sabrun CEMÎLun, vALLAHu’l- MUSTEÂNu alâ mâ tasıfûn..

* Yâ DÂİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ellezîne hum alâ salâtihim DÂİMûn..

* Yâ DÂRRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve in yemseskALLAHu bi DURRin fe lâ kâşife lehu illâ HUve..

* Yâ EBEDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Cezâuhum inde RABBihim cennâtu adnin tecrî min tahtihâ’l- enhâru hâlidîne fîhâ EBEDÂ (ebeden), radıyALLAHu anhum ve radû anhu, zâlike li men haşiye RABBehu..

* Yâ EKREMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yâ EKREMu ALLAH celle celâluhu!. Fe emmâ’l- insânu izâ mâbtelâhu RABBuhu fe ekramehu ve na’amehu fe yekûlu RABBî EKREMeni..

* Yâ EVVELu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yâ EVVELu ALLAH celle celâluhu!. Yâ BÂTINu ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu....

* Yâ FÂTIRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. El HAMDu LİLLÂHi FÂTIRı’s- semâvâti ve’l- ardı..

* Yâ FETTÂHu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- FETTÂHu’l- ALÎMu..

* Yâ GAFFÂRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve innî le GAFFÂRun li men tâbe ve âmene ve amile sâlihan summehtedâ..

* Yâ GAFÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ente VELİYyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente HAYRu’l- GÂFİRÎNe..

* Yâ GAFÛRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- GAFÛRu’l- VEDÛDu..

* Yâ GÂLİBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. VALLAHu GÂLİBun alâ emrihî..

* Yâ GANİYyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve RABBuke’l- GANİYyu zu’r- Rahmeti..

* Yâ HABÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- LATÎFu’l- HABÎRu..

* Yâ HÂDÎyyu!. !. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Kefâ bi RABBike HÂDİyen ve NASÎRâ..

* Yâ HÂFİDu !. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İzâ vakaati’l- vâkıatu, Leyse li vak’atihâ kâzibetun, HÂFİDatun RÂFİatun..

* Yâ HAFİYyu !. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yes’elûneke keenneke HAFİYyun anhâ, kul innemâ ilmuhâ indALLAHi..

* Yâ HÂFİZu !. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnâ nahnu nezzelne'z- zikre ve innâ lehu le HÂFİZûn..

* Yâ HAFÎZu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne RABBî alâ kulli şey'in HAFÎZ..

* Yâ HAKku!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. EnnALLAHe Huve’l- HAKku ve ennehu yuhyi’l- mevtâ ve ennehu alâ kulli şey’in KADÎR..

* Yâ HAKEMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. E leysALLAHu bi AHKEMi’l- HÂKİMîne..

* Yâ HÂKİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. SUBHÂNeke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente’l- ALÎMU’l- HAKÎM..

* Yâ HÂLİKu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHu’l- HÂLİKu’l- BÂRİÛ’l- MUSAVVİRu lehu’l- esmâu’l- husnâ, yusebbihu lehu mâ fî’s- semâvâti ve’l- ardı ve HUVe’l- AZÎZU’l- HAKÎM..

* Yâ HALÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnehu kâne HALÎMen GAFÛRâ..

* Yâ HALLÂKu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne RABBeke Huve’l- HALLÂKu’l- ALÎM..

* Yâ HAMÎDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. El HAMDu lillahi RABBi’l- âlemîn.. İnnALLAHe Huve’l- GANİYyu’l- HAMÎDu

* Yâ HASÎBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe kâne alâ kulli Şeyy’in HASÎBâ..

* Yâ HAYyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ALLAHu lâ İLÂHe illâ Huve’l- HAYYu’l- KAYYûm..

* Yâ İLÂHu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ALLAHu lâ İLÂHe illâ Huve’l- HAYYu’l- KAYYûm..

* Yâ KÂBIZu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve mâ kaderûLLÂHe hakka kadrihî ve’l- ardu cemîan KABDATUHU yevme’l- kıyâmeti ve’s- semâvâtu matviyyâtun bi yemînih, subhânehu ve te’âlâ ammâ yuşrikûn..

* Yâ KADÎMu!. Yâ MUKADDİMu!. Yâ MUKADDEMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve li kullî ümmetin ecelun, fe izâ câe eceluhum lâ yeste’hırûne sâaten ve lâ yesTAKDİMûn..

* Yâ KÂDİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. innALLAHe KÂDİRun alâ en yunezzile âyeten..

* Yâ KADÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. innALLAHe kâne AFUVven KADÎRâ.. innALLAHe kâne AFUVven KADÎRâ.. ve kânALLAHu alâ kullî şey’in KADÎRâ..

* Yâ KÂFİYyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve teVeKKeL aLâLLâH ve KEFÂ biLLâHi VEKÎLâ..

* Yâ KAHHÂRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. LiLLâHi’l- VÂHİDi’l- KAHHÂR..

* Yâ KÂHİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- KÂHİRu fevka ıbâdihî, ve Huve’l- HAKÎMu’l- HABÎRu..

* Yâ KÂİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ŞehidALLAHu ennehû lâ İLÂHe illâ Huve, ve’l- melâiketu ve ulûl ilmi KÂİMen bi’l- kıst..

* Yâ KARÎBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî KARÎBun ucîbu da’vete’d- dâi izâ deâni..

* Yâ KAVÎYyu Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe KAVİYyun ŞEDÎDu’l- İkâb..

* Yâ KAYYuMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ALLAHu lâ İLÂHe illâ Huve’l- HAYyu’l- KAYyum..

* Yâ KEBÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- şehâdeti’l- KEBÎRu’l- MUTEÂLi..

* Yâ KEFÎLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Kad cealtumuLLAHe aleykum KEFÎLâ..

* Yâ KERÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne RABBî GANİyyun KERÎMun..

* Yâ KUDDÛSu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yusebbihu liLLâHi mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ardı’l- MELİKi’l- KUDDÛSi’l- AZÎZi’l- HAKÎM..

* Yâ LATÎFu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Elâ ya’lemu men halaka ve Huve’l- LATÎFu’l- HABÎRu..

* Yâ MÂCİDu Yâ MECÎDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Zü’l- ARŞi’l- MECÎDu..

* Yâ MÂLİKE’l- MÜLKi!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. KuliLLAHumme MÂLİKE’l- MULKİ tû’ti’l- mulke men teşâu ve tenziu’l- mulke mimmen teşâ’u, ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’u , bi yedike’l- hayru İnneke alâ kulli şey’in KADÎRu..

* Yâ MÂNİ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- KÂHİRu fevka ibâdihî ve yursilu aleykum hafazaten..

* Yâ MECÎDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnehu HAMÎDun MECÎDu..

* Yâ MELİKu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛMİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİru. SubhânALLAHi ammâ yuşrikûn..

* Yâ METÎNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe Huve’r- REZZÂKu zu’l- KUVVeti’l- METÎNu..

* Yâ MEVLÂ!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. EnnALLAHe MEVLÂkum, ni'me’l- MEVLÂ ve ni'men NASÎRu..

* Yâ MÜAHHİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Eni’budûLLAHe vettekûhu ve etîûn. Yagfir lekum min zunûbikum ve yûAHHIRkum ilâ ecelin musemmâ, inne ecelALLAHi izâ câe lâ yuahharu, lev kuntum ta’lemûne..

* Yâ MUGNÎ!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- GANİYyu, lehu mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ardı..

* Yâ MUHİTu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve liLLAHi mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ard (ardı). Ve kânALLAHu bi kulli şey’in MUHÎTâ..

* Yâ MUHSÎ!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnâ nahnu nuhyi’l- mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in AHSAynâhu fî imâmin mubîn..

* Yâ MUHYÎ!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne zâlike le MUHYÎ’l- mevtâ, ve Huve alâ kulli şey’in KADÎR..

* Yâ MUİDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnehu yebdeu’l- halka summe YUÎDUhu li yecziyellezîne âmenû ve âmilû’s- sâlihâti bi’l- kıstı..

* Yâ MUİZZu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve liLLAHil İZZETu ve li RESÛLihî ve li’l- MU’MİNîne ve lâkinne’l- munâfikîne lâ ya’lemûn..

* Yâ MUKADDİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yusebbihu liLLâHi mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ardı’l- MELİKi’l- KUDDÛSi’l- AZÎZi’l- HAKÎM..

* Yâ MUKÎTu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve kânALLAHu alâ kulli şey’in MUKÎTâ..

* Yâ MUKSİTu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe yuhıbbu’l- MUKSİTîn..

* Yâ MUKTEDİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ve kânALLAHu alâ kulli şey'in MUKTEDİRâ..

* Yâ MUSÂVVİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHu’l- HÂLİKu’l- BÂRİÛ’l- MUSÂVVİRu lehu’l- ESMÂu’l- HUSNÂ...

* Yâ MU'TİYyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve le sevfe YU’TÎKe RABBuke fe terdâ..

* Yâ MÜBDİ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. BEDÎU’s- semâvâti ve’l- ard (ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu KÛN fe yeKÛN..

* Yâ MÜBÎNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe tevekkel alâLLAH (alâllâhi), inneke alâ’l- HAKkı’l- MUBÎN..

* Yâ MÜCÎBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne RABBî KARÎBun MUCÎBu..

* Yâ MÜHEYMİNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu..

* Yâ MÜ'MİNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu..

* Yâ MÜMÎTu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Lâ İLÂHe iLLâ Huve YUHYÎ ve YUMÎTu..

* Yâ MÜNÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ALLAHu NÛRu’s- Semâvâti ve’l- ardı..

* Yâ MÜNTAKİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe lâ tahsebennALLÂHe muhlife va’dihî rusulehu, innALLÂHe AZÎZun ZÜNTİKÂM..

* Yâ MÜSTEÂNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. vALLÂHu’l- MUSTEÂNu alâ mâ tasıfûn..

* Yâ MÜTEÂLİu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- şehâdeti’l- KEBÎRul MÜTEÂLİ..

* Yâ MÜTEKEBBİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu..

* Yâ MÜZİLLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve kuli’l- hamdu liLLÂHillezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fî’l- mulki ve lem yekun lehu VELİyyun mine’z- ZULLİ ve kebbirhu tekbîrâ..

* Yâ NÂFİ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve lâ ted’u min dûniLLAHi mâ lâ yeNFEUke ve lâ yadurruke, fe in fealte fe inneke izen mine’z- zâlimîne..

* Yâ NASÎRu ALLAH celle celâluhu!. BeLİLLÂHu MEVLÂkum, ve Huve hayrun NÂSIRîn..

* Yâ NÛRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ALLÂHU NÛRU’s- SEMÂVÂTİ VE’L- ARDı..

* Yâ RABBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. El HAMDu liLLAHi RABBi’l- ÂLeMîn..

* Yâ RÂFİ'u Yâ REFÎu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. RAFÎu’d- deracâti zû’l- arşi, yulkı’r- rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzira yevmet telâk..

* Yâ RAHÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Tenzîlun mine’-r RAHMÂNi’r- RAHÎM.

* Yâ RAHMÂNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. B'ism'iLLÂHi'r-RAHMÂNi'r-RAHÎM..

* Yâ RAKÎBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ve kânALLAHu alâ kulli şey’in RAKÎBâ..

* Yâ RÂŞİDu yâ REŞÎDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve lekad ateyna ibrahîme RUŞDehu min kablü ve künna bihi ÂLİMin..

* Yâ RAÛFu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve mine’n- nâsi men yeşrî nefsehubtigâe mardâtiLLÂH, vALLÂHu RAÛFun bi’l- ıbâd..

* Yâ RÂZİKu!. Yâ REZZÂKu ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe Huve’r- RAZZÂKu zu’l- KUVVEti’l- METÎNu..

* Yâ SABÛRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fasbir SABRan CEMÎLâ..

* Yâ SÂDIKu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve kul RABBi edhılnî mudhale SIDKın ve ahricnî muhrace SIDKın vec’al lî min ledunke SULTÂNen NASÎRâ..

* Yâ SAMEDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Kul huvALLÂHu EHAD. ALLÂHu’s- SAMEDu..

* Yâ SÂMİ'u, Yâ SEMÎ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ALLAHu yastafî mine’l- melâiketi rusulen ve mine’n- nâs (nâsi), innALLAHe SEMÎun BASÎRu..

* Yâ SELÂMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLÂHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMU’L- MU’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu (mutekebbiru), subhânALLÂHi ammâ yuşrikûn..

* Yâ ŞÂKİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Mâ yef’aluLLÂHu bi azâbikum in şekertum ve âmentum. Ve kânALLÂHu ŞÂKİRan ALÎMâ..

* Yâ ŞEDÎDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. ve enneLLÂHe ŞEDÎDu’l- azâb..

* Yâ ŞEHÎDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ellezî lehu mulku’s- semâvâti ve’l- ard (ardı), vALLÂHu alâ kulli şey’in ŞEHÎD..

* Yâ ŞEKÛRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İn tukridûLLÂHe kardan hasenen yudâıfhu lekum ve yagfir lekum, vALLÂHu ŞEKÛRun HALÎMu..

* Yâ TÂMMu Yâ TEVVÂBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fesebbih bihamdi RABBike vestaġfirh(u)(c) innehu kâne TEVVÂBâ..

* Yâ VÂCİDu ALLAH celle celâluhu!. Ve VECEDEke âilen fe agnâ..

* Yâ VÂHİDu Yâ VİTRu ALLAH celle celâluhu!. Kul innemâ ene munzirun ve mâ min İLÂHin ilALLAHu’l- VÂHİDu’l- KAHHÂRu..

* Yâ VÂKİYyu ALLAH celle celâluhu!. Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yaHFEZûnehu min emrillâh..

* Yâ VÂRİSu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve innâ le nahnu nuhyî ve numîtu ve nahnu’l- VÂRİSûn..

* Yâ VÂSİ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve liLLÂHi’l- meşriku ve’l- magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechuLLÂHu innALLÂHe VÂSİun ALÎMu..

* Yâ VEDÛDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Vestagfirû RABBekum summe tûbû ileyh, inne RABBî RAHÎMun VEDÛDu..

* Yâ VEHHÂBu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. RABBenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke ente’l- VEHHÂBu..

* Yâ VEKÎLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve liLLÂHi mâ fî’s- semâvâti ve mâ fi’l- ard (ardı). Ve kefâ biLLÂHi VEKÎLâ..

* Yâ VELÎYyu’l!. Yâ VÂLiyyu ALLAH celle celâluhu!. Ve Huvellezî yunezzilul gayse min ba’di mâ kanetû ve yenşuru rahmeteh, ve Huve’l- VELÎyyu’l- HAMÎDu..

* Yâ ŞEKÛRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İn tukridûLLÂHe kardan hasenen yudâıfhu lekum ve yagfir lekum, vALLÂHu ŞEKÛRun HALÎMu..

* Yâ ZÂHİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu..

* Yâ zü'L KUVVETu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLÂHe Huve’r- REZZÂKu zü’l- KUVVETi’l- METÎNu..

*Yâ zü'L CELÂLİ ve'l- İKRÂMi!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve yebkâ vechu RABBike zû’-l CELÂLi ve’l- İKRÂM.. Tebârekesmu RABBike zî’l- CELÂLi vel İKRÂM..
Resim


Resim

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
Resim---“Kul mâ ya’beu bikum RABBî lev lâ DUÂukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ (lizâmen).: De ki: "Sizin DUÂnız olmasaydı RABBim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır." (Furkân 25/77)

ALLAHumme saLLi ve seLLim ve bârik aLâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
RasûLike ve
Nebiyyi'L- ÜMMiyyi ve aLâ ÂLihi, EHL-i Beytihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-Selâmet ve İZZet-i İhsÂNınLa LûTunLa
KELÂMULLAH ve RESÛLULLAH DUÂLarımızı CÂN EVimize CEM’ et İnşâe ALLAH!..


bî-RAHMetike yâ erhame'r- RAHÎMiyn!
bî-RAHMetike yâ erhame'r- RAHÎMiyn!
bî-RAHMetike yâ erhame'r- RAHÎMiyn!.
İrhamNÂ yâ RABBBeNâ ceLLe ceLÂLihuu!..


Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


Azîz Kardeşlerimiz,
RABBu TeÂLÂ’mıza KULLuğumuzun değeri, ZÂT’ına yapacağımız DUÂLarımızdır.
BEn de, Fakriyet-Acziyyet-ZiLLet-İLLet İÇinde KULLuk İmtihÂNı İKLimimde MuhaMMedî Bir MELÂMî Olarak;
=>SEBîLiLLAH =>LiVECHİLLAH =>KELÂMULLAH'ımıza HASBî HİZMet =>RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz'e HABİBî HİZMet İNANcımLa 140 ESMÂü’L- HÜSNÂnın GEÇtiği Kur'ÂN-ı Kerîm âyetlerimizden OLuşturduğum ESMÂü’L- HÜSN DUÂmızı, ÖZEL-GÜZEL GÜNLerimizde ve de SESSiz SEHERLerimizde OKUrsak, aynı zamÂNda Kur'ÂN-ı Kerîmimizi de, NAHNU NÂZ-NiYÂZımızda =>Maddî-Mânevî İstek ve İhtiyaçlarımızı DİLe Getireceğimiz TEHECCÜD DUÂmızı NEFESLemiş OLacağız!. İnşÂe ALLAHu TeÂLÂ!.


Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 28 Eyl 2019, 07:42 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim DELi GÖNLÜMce..


GEÇ İHVÂNİm YOKu-ÇOKu
"TEKLİKin TEVHİDi"n DOKu
=>ISsız-SESsiz SEHERLerde
=>TEHECCüD DUÂ-mız OKu!.ZEVK 9414


SEHERLerde ESRÂR YAŞA!.nır =>GÖNüL GÖRür=>GÖZe GELmez!
=>SEVen=>SEViLeni TANI!.r =>NAHNU SIRRı==>SÖZe GELmez!
>HABîBULLAH MAHREMİ-nde
EHL-i BEYt’in DOSt DEM-inde
BİZ BİR-İZ=>BİLe CEM’i-nde
AŞKULLAH-La YAN!.ar=>YÜREk =>DUmAN-KÜLe =>KÖZe GELmez!.28.09.19 04:49
brsbrsmmm..delignlmceseherlrr..AN!.Arsa GÖNüL=>ALLAH-ı
ARŞ-a ÇIK!.ar =>ÂŞIK AH!ı
UYKUyu UNUt!.ur=>GÖZLer
İŞte =>BiR SEHER SABAHı!.


EĞiL =>KUL İHVÂNİm EĞiL!
=>ELindeki =>SENin DEĞiL!
=>RESÛLULLAH SEHERİ-nde,
=>VAKTini BİL!. RABB’ini BİL!.SEHER.: Tan. Sabah olmağa başladığı vakit. Fık: İkinci fecirden biraz evvel olan vakit..
SEHER.: Fecrin doğusundan biraz evvelki vakittir ki, güneş tekrar doğmaya, insanlık âlemine yeni bir hayati faaliyeti gelmeye yüz tutmuş olur. Bu, bir feyizli andır, temiz ruhların neşelenecekleri bir zamandır. Kalplere bir İlâhi Zevk ve Ferahlığın tesir edeceği Ruhanî bir demdir. Binaenaleyh böyle bir zamanda gaflet uykusundan uyanarak namaz kılmak, zikir ve tesbihle bulunmak, Cenâb-ı HAKk’a kullukta bulunarak DUÂ ve NiYÂZa devam etmek ne güzide bir harekettir. Nasıl, güzide olmasın ki, bu ÂN-da yapılan ibâdetlere, istiğfarlara Kur'ÂN-ı Kerîm Lisânı ile büyük bir kıymet veriliyor. Artık bu pek kıymetli bir zamanın feyizlerinden nâsib almaya çalışmalı değil miyiz?.
(Ömer Nasuhi Bilmen)


Resim
ALLAHu zü’L- CELÂL-imiz’in Kur'ÂN-ı Kerîmde SEHER İçin BUYrukLarı;

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ
Resim--- "Es sâbirîne ve’s- sâdıkîne ve’l- kânitîne ve’l- munfikîne ve’l- mustagfirîne bi’l- eshâr (eshâri).: (Onlar), sabredenler, sâdıklar (ahdlerine vefâ edenler), kânitîn olanlar (ALLAH’ın huzurunda saygı ile duranlar), infâk edenler (ALLAH için verenler) ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir.”(Âl-i İmrân 3/17)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
Resim--- “İnnel muttakîne fî cennâtin ve uyûnin.: Muhakkak ki takvâ sahibleri, cennetlerde ve pınarlarda/pınar başlarındadır.” (Zâriyât 51/15)

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ
Resim--- “Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, innehum kânû kable zâlike muhsinîn (muhsinîne).: RABBlerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı.” (Zâriyât 51/16)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
Resim--- “Kânû kalîlen mine’l- leyli mâ yehceûn (yehceûne).: Onlar geceden uyudukları şey (zaman parçası) çok az olanlardı.”(Zâriyât 51/17)

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
Resim--- “Ve bi’l- eshârihum yestağfirûn (yestağfirûne).: Ve onlar, seher vakitlerinde mağfiret dilerler.” (Zâriyât 51/18)

Mağfiret.: CenÂb-ı HAKk'ın kullarının günahlarını örtmesi, affetmesi, rahmeti ile lütfu..


Resim

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in Hadis-i ŞerîfLerinde SEHER İçin BUYrukLarı;

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Gece SEHER VAKTİnde ve namazlardan sonra yapılan DUÂ kabul olur.” buyurmuştur..
(Tirmizî.).

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "En sâdık rüyâ seher vakitlerinde görülen rüyâdır." buyurmuştur..
(Ebu Saîd radiyallahu anhu’tan; Tirmizî, Rü'ya 3, (2275.).

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Gecenin sonunda uyanamayacağından korkan, gecenin evvelinde vitri edâ etsin! Sonra yatsın! Gece sonunda uyanacağını ümit eden, vitri o zaman kılsın! Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hazır olur!.” buyurmuştur..
(Müslim.).

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Yüce RABBimiz; her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semâsına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve.: “BANA duâ eden yok mu duâsını kabul edeyim! BEN’den bir şey isteyen yok mu ona dilediğini vereyim! BEN’den mağfiret isteyen yok mu onu bağışlayayım!.” buyurur.” buyurmuştur..
(Ebû Hüreyre radiyallahu anhu’tan; Buhârî, Deavât, 14.).

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “ALLAHu TeÂLÂ her gece, gecenin son üçte biri girdiği zaman dünya göğüne iner ve.: “İsteyen var mı istediği verilsin, istiğfar eden var mı bağışlansın, esir olan var mı bağı çözülsün. Bu sabaha kadar devam eder. Sonra Yüce ve Mübârek RABBimiz yükselir ve kürsüsüne kurulur.” buyurmuştur..
(Ubade bin Samit radiyallahu anhu’tan; Buhari, 2/66; Müslim, Salatul Müsafirin, hadis no:168; Ahmed, 2/487.).

Resim---Amr bin Abese radiyallahu anhu, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e.: "Yâ Resûlullah!. (ALLAH’a) diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?” diye bir soru sorunca,
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Evet; AZÎZ ve CELÎL olan ALLAH’ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde ALLAH’ı ananlardan olmayı istersen, bunu yap!. Şüphesiz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şâhidlik yaparlar!.”
buyurmuştur..
(Nesâî, Mevâkît, 35.).

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, ALLAHu zü’L- CELÂL’in Yakûb aleyhisselâm'ın çocuklarına söylediğini naklettiği.: "Sizin için RABBimden mağfiret dileyeceğim!." buyruğunu açıklamak üzere.: "Yakûb onların bu mağfiret isteklerini seher vaktine erteledi!." buyurmuştur..
(Tirmizî, Deavât 114.).

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Resim--- “Kâle sevfe estagfiru lekum rabbî, innehu huve’l- gafuru’r- rahîm (rahîmu).: “Sizin için RABBimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki; O GAFÛR'dur, RAHÎM'dir.” dedi.” (Yûsuf 12/98)

Resim---Enes radiyallahu anhu.: “Peygamber aleyhisselâm’ı şöyle buyururken dinledim: "Şüphesiz ALLAHu zü’L- CELÂL buyuruyor ki: “Ben yeryüzü halkını azab etmek isterim de, mescidlerimi imâr edenlere, Benim rızam için birbirlerini sevenlere, teheccüd kılanlara, seher vaktinde mağfiret isteyenlere bakınca; onlar sebebiyle yeryüzü halkından azâbı defederim." buyurmuştur..
(el-Azîzî, es-Sirâcu'l-Munir, I, 393.)


Resim

Enes b. Mâlik radiyallahu anhu.: “Biz seher vakti yetmiş defa istiğfar getirmekle emrolunduk.” buyurmuştur.

İbrahim b. Hâtıb radiyallahu anhum babasından şöyle dediğini rivâyet etmektedir: “Seher vakti mescidin bir kenarında bir adamın şöyle dediğini işitirdim: “Yâ RABBî!. Sen bana emrettin, ben de Sana itaat ediyorum. İşte bu bir SEHER VAKTİdir, bana mağfiret buyur!.” Duâ edenin kim olduğuna baktım, onun Abdullah İbn Mes'ud radiyallahu anhu olduğunu gördüm.”

(İmam Kurtubî, el-Cami’u li-Ahkami’l-Kur’ÂN)

Dâvûd aleyhisselâm, Cebrâil aleyhisselâm’a sormuş.: “Yâ Cebrâil!. Gecenin hangi saatleri daha faziletlidir?”
Cebrâil aleyhisselâm.: “Bilmiyorum Yâ Dâvûd, şu kadar var ki ARŞ, SEHER VAKTİ sarsılıyor!.” diye cevap vermiş.
(Suyûtî, ed-Durrû-l Mensur, II, 164)

Seher vaktinde duanın kabul edilme ihtimali yüksektir ve hatta duanın kabul edilme vaktidir.
(Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)

Seher vakti, uykunun en tatlı olduğu zamandır. Kul, bu lezzetten yüz çevirip de, ubûdiyyete yönelince, tâati en mükemmel bir seviyeye ulaşır.
(Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)

Seher, HÂLvet VAKTidir. Zira herkesin uyumakta olduğu bir sırada, sıcak yatağından kalkarak RABBi’l- ÂLEMîne dilekçe sunmak, ağlayarak derdini ve problemini O'na aktarmak gibi nâfile bir ibadet yoktur.
Nitekim; Lokman aleyhisselâm oğluna şöyle bir öğütte bulunuyor:
"Ey oğul! Seher vaktinde uyanıp öten horoz senden daha erken ve akıllıca davranıp kalkmasın, sen ondan önce davran, sakın o öterken sen mışıl mışıl uyumayasın!."

(İmam Nesefî, Nesefî Tefsiri)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 28 Eyl 2019, 16:15 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Mesajlar: 107
Konum: Almanya
Resim

Cann Kuihvânimm!.
Kelâmullah ve Rasûlullah Esmâü'l- Hüsnâ Duâsı ne güzel muhteşem mükemmel bir duâ!
Yüce RABB'im eline, bileğine, kalemine güç versin İnşâe ALLAH!.
Ömrümde bulamayacağım duâları bu sitede gördüm ve okudum. ALLAH celle celâihu razı olsun!.
Burası bizim hazinemiz. Hem de bitmek bilmeyen bir hazine!.
Sıkıntıda mısın, darda mısın aç hazineyi âyetlerle esmâü'l- hüsnâ mı istersin Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in okudukları duâları mı istersin!.
Diğer peygamberlerimizden duâlar, yalvarışlar, yakarışlar mı istersin aç oku!.
Hele bir de bunu teheccüdde kalkıp yaparsak!.
Hiç bişey yapmamıza gerek yok, oturup RABB'imin duâlarımıza verdiği cevabı ve o güzellikleri izlemeli insan.Ne sıkıntı, ne üzüntü, ne keder, ne de gamdan eser kalır!.
Yüce RABB'im hamdü senâlar ediyorum burada buluştuk ve BİZ BİR-İZ OLduk Elhamdülillah!.
Yüce RAHMÂN ALLAH celle celâlihu her dâim yâr ve yardımcımız OLsun İnşâe ALLAH!.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 29 Eyl 2019, 14:30 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim

KELÂMULLAH ve RESÛLULLAH İLe ESMÂu’L- HÜSNÂ DUÂSI.:
sallallahu aleyhi vesellem..

TİRMİZÎ
HADİS-i ŞERÎF,
İBNİ MÂCE HADİS-i ŞERÎF,
İBNİ HACER KUR'ÂN-ı KERÎM,
LİSTELERİNDE ORTAK 140 ESMÂu’L- HÜSNÂ SEHER DUÂmızın KUR'ÂN-ı KERiM AÇILımı.:


Resim

Resim 1-) Yâ ALLAHu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fa’lem ennehu LÂ İLÂHE İLLÂLLÂHu..

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
Resim---"Fa’lem ennehu LÂ İLÂHE İLLÂLLÂHU vestagfir li zenbike ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti), vALLAHu ya’lemu mutekallebekum ve mesvâkum.: Şimdi (Ey Rasûlüm): Şunu bil ki, Allah’dan başka hiç bir İLÂH yoktur. Bir de kendi günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınlara mağfiret dile. Allah (dünyada) dolaştığınız yeri de bilir, (ahirette) duracağınız yeri de...” (MuhaMMed 47/19)

ALLAH celle celâlihu.:
Resim

Resim

2-) Yâ ADLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe ye’muru bil ADLi ve'l- ihsâni ve îtâi zî'l- kurbâ..

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Resim---"İnnALLAHe ye’muru bi’l- adli ve’l -ihsâni ve îtâi zî’l- kurbâ ve yenhâ ani’l- fahşâi ve’l- munkeri ve’l- bagy (bagyi), yeizukum leallekum tezekkerûn (tezekkerûne).: Muhakkak ki ALLAH, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl 16/90)

El ADLu celle celâlihu.:
Resim

Resim

3-) Yâ AFÜVvu!. Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!. Ve kânALLÂHu AFUVven GAFÛRâ..

فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
Resim---“Fe ulâike asâllâhu en ya’fuve anhum. Ve kânALLAHu afuvven gafûrâ(gafûran).: İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır.” (Nisâ 4/99)

El AFÜVvu celle celâlihu.:
Resim

Resim

4-) Yâ AHADu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Kul huvALLAHu EHADu..

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Resim---“Kul huvALLAHu ehad (ehadun).: De, o: ALLAH tek bir (EHAD)dir.” (İhlâs 112/1)

El AHADu celle celâlihu.:
ResimAzîz Kardeşlerimiz;
RABBu TeÂLÂ’mıza KULLuğumuzun değeri, ZÂT’ına yapacağımız DUÂLarımızdır.
BEn de, Fakriyet-Acziyyet-ZiLLet-İLLet İÇinde KULLuk İmtihÂNı İKLimimde MuhaMMedî Bir MELÂMî Olarak;
=>SEBîLiLLAH =>LiVECHİLLAH =>KELÂMULLAH'ımıza HASBî HİZMet =>RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz'e HABİBî HİZMet İNANcımLa 140 ESMÂü’L- HÜSNÂnın GEÇtiği Kur'ÂN-ı Kerîm âyetlerimizden OLuşturduğum ESMÂü’L- HÜSN DUÂmızı, ÖZEL-GÜZEL GÜNLerimizde ve de SESSiz SEHERLerimizde OKUrsak, aynı zamÂNda Kur'ÂN-ı Kerîmimizi de, NAHNU NÂZ-NiYÂZımızda =>Maddî-Mânevî İstek ve İhtiyaçlarımızı DİLe Getireceğimiz TEHECCÜD DUÂmızı NEFESLemiş OLacağız!. İnşÂe ALLAHu TeÂLÂ!.
İÇinde YAŞAmakta OLduğumuz ÇAĞımızda ÖZELLikLe gENç NESİLLerimiz, Kur'ÂN-ı Kerîmimizi Arapçaa HarfLerLe OKUyamamaktalar ki bu NEdeENLe en yakın OKUmayla Lâtin Harflariyle OKUNuşu da VERirkEN ESMÂü’L- HÜSNÂ SEHER DUÂmızı ALındığı âyet-i CELîLerimizide sırasıyla ARZ ettim!. EL HAMdu LiLLAHi RABBi’L- ÂLEMînn!.MuhaMMedi MuHABBEtLerimİZLe!....

Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 00:14 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim
5-) Yâ ÂHİRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu..

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Resim--- “Huve’l- Evvelu ve’l- Âhiru ve’z- Zâhiru ve’l- Bâtın (bâtınu), ve Huve bi kulli şey’in alîm (alîmun).: O, Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadîd 57/3)

El ÂHİRu celle celâlihu.:
Resim

Resim

6-) Yâ A'LÂu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Sebbihisme RABBike’l- A’LÂu..

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
Resim---“Sebbihisme RABBike’l- A’LÂ.: Yüce RABBinin adını tesbihe, zikre devam et” (A'lâ 87/1)

El A'LÂ celle celâlihu.:
Resim

Resim

7-) Yâ A'LİYyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve Huve’l- ALiYyu’l- Azîm..

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Resim---”Lehu mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ard (ardı), ve Huve’l- ALiYyu’l- Azîm (azîmu).: Göklerdeki varlıklar ve imkânlar yerdeki varlıklar ve imkânlar tamamen O’na aittir, O’nun tasarrufundadır. Yüce ve büyük olan O’dur” (Şurâ 42/4)


El ALİYyu celle celâlihu.:
Resim

Resim

8-.) Yâ ÂLİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- şehâdeti, Huve’r- RAHMÂNu’r- RAHÎM..

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Resim--- “HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, âlimu’l- gaybi ve’ş- şehâdeti, Huve’r- rahmânu’r- rahîm (rahîmu).: O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; RAHMÂN’dır, RAHÎM’dir.” (Haşr 59/22)

El ÂLİMu celle celâluhu.:
Resim

Resim

9-) Yâ ALÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe VÂSİun ALÎMu..

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Resim---Ve lillâhi'l-meşriku ve'l-mağribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh (vechullâhi) innALLAHe vâsiun ALÎM (alîmun).: Doğu da ALLAH'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz ALLAH'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki ALLAH, kuşatandır, bilendir” (Bakara 2/115)

El ALÎMu celle celâluhu.:
Resim

Resim

10-) Yâ AZÎMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe sebbih bismi RABBike’l- AZÎMu..

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
Resim---Fe sebbıh bismi RABBikel azîm(azîmi).: O hâlde sen, yüce Rabbinin adıyla tesbih et." (Hakkâ 69/52)

El AZÎMu celle celâlihu.:
Resim

Resim

11-) Yâ AZÎZu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Va’lem ennALLAHe AZÎZun HAKÎMu..

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Resim---"Ve iz kâle ibrâhîmu RABBî erinî keyfe tuhyi’l- mevtâ kâle e ve lem tu’min kâle belâ ve lâkin li yatmainne kalbî kâle fe huz erbeaten mine’t- tayri fe surhunne ileyke summec’al alâ kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’yâ (sa’yen), va’lem ennALLAHe azîzun hakîm(hakîmun).: Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara 2/260)

El AZÎZu celle celâlihu.:
Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 15:06 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim

12-) Yâ BÂİSu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Mâ halkukum ve lâ BA’Sukum illâ kenefsin vâhıdeh..

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
Resim---“Mâ halkukum ve lâ ba’sukum illâ kenefsin vâhıdeh (vâhıdetin), innALLAHe semîun basîr (basîrun).: Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişi(yi yaratıp sonra diriltmek) gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.” (Lokmân 31/28)

El BÂİSu celle celâlihu.:
Resim

Resim

13-) Yâ BÂKÎyyu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. VALLAHu hayrun ve EBKÂ..

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
Resim---"İnnâ âmennâ bi RABBinâ li yagfire lenâ hatâyânâ ve mâ ekrehtenâ aleyhi mines sihr(sihri), vALLAHu hayrun ve EBKÂ.: Şüphesiz ki biz, suçlarımızı ve bizi zorladığın sihire karşı (meydana gelen günahlarımızı) bağışlaması için Rabbimize imân ettik. Allah en hayırlı ve baki olandır.” (TâHâ 20/73)

El BÂKÎyyu celle celâlihu.:
Resim

Resim

14-15) Yâ BÂRİu!. Yâ BÂRRU!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHu’l- HÂLİKu’l- BÂRİÛ’l- MUSÂVVİRu lehu’l- ESMÂu’l- HUSNÂ..

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Resim---“HuvALLAHu’l- Hâlikul BÂRİÛ’l- MUSÂVVİRu lehu'l- esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî's- semâvâti ve'l- ard (ardı) ve Huve'l- azîzu'-l hakîm (hakîmu).: O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Azîz, Hakimdir.” (Haşr 59/24)

El BÂRİu celle celâlihu.:
Resim

El BÂRRu celle celâlihu.:

Resim

Resim

16-) Yâ BÂSITu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Bel yedâhu meBSÛTatâni yunfıku keyfe yeşâ..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
Resim---“Ve kâletil yehûdu yedullâhi maglûleh (maglûletun) gullet eydîhim ve luınû bimâ kâlû bel yedâhu meBSÛTatâni yunfıku keyfe yeşâ (yeşâû) ve leyezîdenne kesîran minhum mâ unzile ileyke min RABBike tugyanen ve kufrâ (kufren) ve elkaynâ beynehumu'l- adâvete ve'l- bagdâe ilâ yevmi'l- kıyâmeh (kıyâmeti) kullemâ evkadû nâran li'l- harbi etfeehALLAHu ve yes’avne fî'l- ardı fesâda (fesâden) vALLAHu lâ yuhıbbu'l- mufsidîn.: Yahudiler, "ALLAH'ın eli bağlıdır" dediler. . . Söyledikleri kendilerinde açığa çıktı, kendi elleri bağlandı ve lânetlendiler! Bilakis, ALLAH'ın iki eli de açıktır; dilediğince bağışlamaya devam ediyor! Andolsun ki, RABB'inden sana inzâl olunan, onlardan çoğunun inkâr ve tuğyanını (isyan ile haddini aşmayı) arttırır! Onların arasına kıyamet sürecine kadar düşmanlık ve nefret duygusu yerleştirdik! Her ne zaman savaş için bir ateş yaksalar, ALLAH onu söndürdü. . . (Gene de) yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. . . ALLAH inançları saptırma peşinde koşanları sevmez.” (Mâide 5/64)

El BÂSITu celle celâlihu.:
Resim

Resim

17-) Yâ BASÎRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnnALLAHe bi ibâdihî le HABÎRun BASÎRu..

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ
Resim---"Vellezî evhaynâ ileyke mine'l- kitâbi Huve'l- hakku Musâddikan limâ beyne yedeyh (yedeyhi), innALLAHe bi ibâdihî le Habîrun Basîr.: Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki ALLAH, kullarından mutlaka haberdâr olandır, (onları) görendir.” (Fatır 35/31)

El BASÎRu celle celâlihu.:
Resim

Resim

18-) Yâ BÂTINu ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu..

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Resim---“Huve’l- Evvelu ve’l- Âhiru ve’z- Zâhiru ve’l- Bâtın (bâtınu), ve Huve bi kulli şey’in Alîm (alîmun).: O, Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadîd 57/3)

El BÂTINu celle celâlihu.:
Resim

Resim

19-) Yâ BEDÎ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. BEDÎu's- semâvâti ve'l- ardı..

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
Resim---“Bedîu's- semâvâti ve'l- ard (ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn (yekûnu).: Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir.” (Bakara 2/117)

El BEDÎ'u celle celâlihu.:
Resim

Resim

20-) Yâ BERRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. İnne’l- EBRÂRe le fî naîmi..

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
Resim---"İnne’l- ebrâre le fî naîm (naîmi).: Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.” (Mutaffifîn 83/22)

El BERRu celle celâlihu.:
Resim

Resim

21-) Yâ BÜRHÂNu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yâ eyyuhâ'n- nâsû kad câekum BURHÂNun min RABBikum..

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا
Resim---“Yâ eyyuhân nâsû kad câekum burhânun min RABBikum ve enzelnâ ileykum nûran mubîn(mubînen).: Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” (Nisa 4/174)

El BÜRHÂNu celle celâlihu.:
Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 19:51 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim


22-) Yâ CÂMİ'u!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. RABBenâ inneke CÂMİu’n- nâsi li yevmin lâ raybe fîh..

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
Resim---"Rabbenâ inneke câmiu’n- nâsi li yevmin lâ raybe fîh (fîhî), innALLAHe lâ yuhlifu’l- mîâd (mîâde).: Rabbimiz muhakkak ki insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen'sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.” (Âl-i İmrân 3/9)

El CÂMİ'u celle celâlihu.:

Resim

Resim

23-) Yâ CEBBÂRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu..

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Resim---“HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, elmeliku’l- kuddûsu’s- selâmu’l- mû’minu’l- muheyminu’l- azîzu’l- cebbâru’l- mütekebbir (mutekebbiru), subhânALLAHi ammâ yuşrikûn (yuşrikûne).: O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selâm'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Azîz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşr 59/23)

El CEBBÂRu celle celâlihu.:

Resim

Resim

24-) Yâ CELÎLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe lemmâ teCELLÂ RABBuhu li’l- cebeli..

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
Resim---“Ve lemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehu RABBuhu kâle RABBi erinî enzur ileyke, kâle len terânî ve lakininzur ilâ’l- cebeli fe inistekarre mekânehu fe sevfe terânî fe lemmâ teCELLÂ RABBuhu li’l- cebeli cealehu dekkan ve harra mûsâ saıkan, fe lemmâ efaka kâle subhâneke tubtu ileyke ve ene evvelu’l- mu’minîn (mu’minîne).: Musâ (aleyhisselâm), tayin ettiğimiz (belirlediğimiz) zamanda gelince, Rabbi onunla konuştu. (Musâ aleyhisselâm) şöyle dedi: “RABBim, bana (Kendini) göster, Sana bakayım.” (ALLAH celle celâlihu): “Beni asla göremezsin. Ve fakat dağa bak! O, mekânını kararlı tutabilirse (yerinde durabilirse); o zaman sen, Beni görürsün.” buyurdu. Rabbi, dağa tecellî ettiği zaman onu paramparça etti. Musâ (aleyhisselâm), bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman: “Sen SÜBHÂn’sın (Seni tenzih ederim). Sana tövbe ederim. Ben, mü’minlerin ilkiyim.” dedi.” (A'râf 7/143)

El CELÎLu celle celâlihu.:

Resim

Resim

25-) Yâ CEMÎLu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Fe sabrun CEMÎLun, vALLAHu’l- MUSTEÂNu alâ mâ tasıfûn..

وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
Resim---"Ve câû alâ kamîsıhî bi demin kezib (kezibin), kâle bel sevvelet lekum enfusukum emrâ (emren), fe sabrun cemîl (cemîlun), vALLAHu’l- MUSTEÂNu alâ mâ tasıfûn (tasıfûne).: Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. (Babası şöyle) dedi: “Hayır. Sizi, nefsiniz bir işe sevketti. Artık bundan sonrası (benim yapmam gereken şey) güzel (bir) sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiane (yardım) istenecek olan (sadece) Allah’tır.” (Yûsuf 12/18)

El CEMÎLu celle celâlihu.:

Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 10 Eki 2019, 12:44 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim

26-) Yâ DÂİMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ellezîne hum alâ salâtihim DÂİMûn..

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
Resim---"Ellezîne hum alâ salâtihim DÂİMûn (DÂİMûne).: Onlar namazlarına devam edenlerdir.” (Meâric 70/23)

El DÂİMu celle celâlihu.:

Resim

Resim

Resim

27-) Yâ DÂRRu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Ve in yemseskALLAHu bi DURRin fe lâ kâşife lehu illâ HUve..

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ
Resim---"Ve in yemseskALLAHu bi durrin fe lâ kâşife lehu illâ Huve, ve in yemseske bi hayrın fe Huve alâ kulli şey’in kadîr (kadîrun).: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o taktirde onu, O’ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeye kaadirdir.” (En’âm 6/17)

El DÂRRu celle celâlihu.:

Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 14 Eki 2019, 23:38 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11320
Resim

28-) Yâ EBEDu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Cezâuhum inde RABBihim cennâtu adnin tecrî min tahtihâ’l- enhâru hâlidîne fîhâ EBEDÂ (ebeden), radıyALLAHu anhum ve radû anhu, zâlike li men haşiye RABBehu..

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
Resim---“Cezâuhum inde RABBihim cennâtu adnin tecrî min tahtihâ’l- enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ (ebeden), radıyALLAHu anhum ve radû anhu, zâlike li men haşiye RABBehu.: Rab’leri Katı’nda onların mükâfatı, altlarından nehirler akan adn cennetleridir, orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar O’ndan (Allah’tan) razıdır. İşte bu, Rabbine huşû duyan kimseler içindir.” (Beyyine 98/8)

El EBEDu celle celâlihu.:
Resim

Resim

29-) Yâ EKREMu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yâ EKREMu ALLAH celle celâluhu!. Fe emmâ’l- insânu izâ mâbtelâhu RABBuhu fe ekramehu ve na’amehu fe yekûlu RABBî EKREMeni..

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
Resim---“Fe emmâ’l- insânu izâ mâbtelâhu RABBuhu fe ekramehu ve na’amehu fe yekûlu RABBî ekremeni.: Fakat insan, ne zaman RABBi onu imtihan edip, böylece ona ikram eder ve onu ni’metlendirirse, o zaman: “RABBim bana İKRÂM etti.” der.” (Fecr 89/15)

El EKREMu celle celâlihu.:
Resim canlar içinde cansın

Resim

30-) Yâ EVVELu!. Yâ ALLAH celle celâluhu!. Yâ EVVELu ALLAH celle celâluhu!. Yâ BÂTINu ALLAH celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu....

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Resim---“Huve’l- Evvelu ve’l- Âhiru ve’z- Zâhiru ve’l- Bâtın (bâtınu), ve Huve bi kulli şey’in alîm (alîmun).: O, Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadîd 57/3)

El EVVELu celle celâlihu.:
Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 9 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye