Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 17 Ağu 2019, 20:10

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 31 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 08 Eyl 2018, 19:37 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
Bu konuyu facebook'ta paylan!
SALÂVAT-I ŞERİFELER MUHAMMED SIDDIK HEKİM ks.

Değerli Kardeşlerimiz;

Bu kitap Muhterem Hocamız Muhammed Sıddık Hekim'in (Siirtli Hoca Efendi) Fırka-i Naciye ve Hükümleri hakkında yapmış olduğu sohbetlerin daha önce Fırka-i Naciye Cilt 1 olarak yayınladığımız kitabın hacim olarak büyük olduğundan istifadesi kolay olsun diye bölümlere ayrılarak kitapçıklar haline getirilmiş şeklidir. Fırka-i naciye Cilt 1'i 6 kitap halinde yayınlıyoruz. Faidenin tam hasıl olması için kitapçıkların tamamının okunması gerekmektedir. Bu kitapçıklar sohbetlerin yazıya aktarılmış hali olduğundan, kitaplara bölünmesi esnasında konu tam olarak bitmediğinden, aynı konu bir başka kitapta da geçmektedir. Bunu yaparken meydana gelen hatalar bize ait olup; önce Muhterem Hocamızdan sonra da bütün kitapları okuyan kardeşlerimizden özür diliyoruz.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين {الحمد لله الذى اطلع فى سماء الأزل شمس انوار معارف النبوة المحمدية {وأشرق من افق اسرار رسالة مظاهر تجلى صفات الأ حمدية{ احمده على ان وضع اسا سى نبوته على سوابق أزليته{ ورفع دعائم رسالته على لواحق أبديته { واشهدان لااله الاالله وحده لاشريكله الفرد المنفرد فى فردانيته باالعظمة والجلال {الواحدالمتوحد فى وحدانيته بإستحقاق الكمال والجمال{ واشهد ان محمداً عبده و رسوله الذى قيل فى حقه فانت رسول الله اعظم كائن { وانت لكل الخلق باالحق مرسل { عليك مدار الحق اذ انت قطبه{ وانت منارالحق تعلو و تعدل {فؤادك بيت الله دار علومه{ وبابٌ عليه منه للحق يدخل ينا بيع علم الله منه تفجرت{ ففى كل حى منه لله مَنْهَلُ محالاً يحول القلب عنك{ وإنَّنى وحقك لا اَسْلُ وَلا اتحول عليك صلوات الله منه تواصلت صلاتا اتصالاً عنك لاتنفصل صلىالله وسلم عليك يا سيدنا يارسول الله


CEMİYETİMİZİN BUGÜNKÜ HAL VE DURUMU

Aziz Kardeşlerim;
Sizlere bir kardeşiniz olarak bugünkü cemiyyetimizin hal ve durumu hakkındaki, gerek bu durum itikâdi yönden olsun ve gerekse ahlâki bakımdan olsun bu hususta birşeyler söyleme ve aktarma sorumluluğumuz vardır. Cenab-ı Rasûlüllah’ın (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurduğu ve geleceğini işaret ettiği gibi fitnelerin çoğaldığı, itikâd bozukluğunun had safhaya ulaştığı katl-û kıtâlin çoğaldığı bir devre ki, böyle bir devrede bulunmakta ve yaşamaktayız. Böyle bir zamanda yaşamakta olduğumuzdan bu hususlarda mümkün olduğunca birşeyler anlatmaya, “Fırka-i Nâciye” nin itikâdi hükümlerini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

Rasûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem bu devirleri işaret ederek; “Âlimler azalacak ve ilim dahi yer yüzünden kalkacak” diye buyurduğu Hadis-i Şerifleri mevcuttur. Tabiî ki bu ilmin yeryüzünden kalkması demek, Allah Zülcelâl’in ilmi yeryüzünden çekip alması ve resmen kaldırması anlamına gelmez. Âlim olmayınca ilim kendiliğinden kalkmış olacak.

Bu hususta hali hazır sizlere birkaç meseleyi ortaya koyup, bu meseleler etrafında hep beraberce düşünelim ve bu meseleler etrafında tefekkür edelim istedik.

Kardeşlerim;
Hemen şunu ifâde edeyim ki, günümüzde Rasul-ü Ekrem efendimize karşı saygı ve sevgi çok zayıflamış durumdadır.
Kimisi; “Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ölmüş gitmiştir” diyor.

Kimileri de; Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) sanki sıradan bir insanmış gibi âdeta kendi arkadaşlarından herhangi birini anlatıyor, kendi arkadaşından bahseder gibi anlatıp, onun üzerine bir salavat dahi getirmiyorlar.

Bazıları da Cenab-ı Rasûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem’in Hadis-i Şeriflerine saldırıyor ve onları bir ahkâm olarak kabul etmiyor. Kur’an’ı kabul ediyorlar da Hadis-i Şeriflere gelince Hadislerin bizlere intikalinde insanın aracılığından dolayı Hadislere karşı çıkıyor ve pek ihtimam etmiyorlar.

Kimileri de; “Lâ İlâhe İllallah” demek yeterlidir, “Muhammedun Rasûlüllah”a gerek yoktur diyorlar.

Kimileri de daha ileri giderek, “Lâ İlâhe İllallah Musa Kelimullah” veya “İsa Ruhullah” diyen de “La İlâhe İllallah Muhammedun Rasûlüllah” diyenle aynıdır. Yani onun da imânı geçerlidir, bu da bir Müslümanla aynı durumdadır, diyorlar.

Bazıları da, Allahü Zülcelâl ile kul arasında hiçbir şekilde aracı ve vasıta olamaz, diyor.

Bazıları da filozofların ve mantıkçıların, felsefecilerin görüşlerini ve fikirlerini benimseyip, biz hakikati aklımızla, mantığımızla buluruz, Rasule gerek yok deyip, Rasulleri inkâr edenlerin fikirlerini benimseyerek, bu görüşü ileri sürerek Rasulleri devre dışı bırakıp onlara gerek yoktur, diyorlar.
İşte böyle bir devreye gelmiş bulunuyoruz.

Aziz Kardeşlerim;
Allahü Zülcelâl ile kulları arasında aracı olamaz dediğimiz zaman hâşâ Rasulleri inkâr etmiş oluruz. Aslında bu lâf, birçoklarının ağzında dolaşıyor. Ne manaya geldiğini düşünmeden, hiç dikkat etmeden bunu telâffuz ediyorlar. Evet şunu kabul etmek zorundayız ki, günümüzde tarikat adı altında tarikatla yakından uzaktan alâkası olmayan şeyleri tarikat diye ileri sürüp, bu adı kullanarak bu âli ve nezih yolu kendi çıkar ve menfaatleri için kullanan bir takım menfaatperest insanlar vardır. Şeytan’ın, Dünya’nın ve dünyalığın âdeta kulu ve kölesi olmuş kişiler, Allahü Zülcelâl’a varan bu yüce yolu kendi çıkarları için kullanıp şeytanın yolu haline getirmişlerdir. Bu gibi nefsin ve şeytanın esiri olmuş, şehevî duygularını tatmin için tarikat gibi saf ve tertemiz Kur’an ve Sünnet-i Seniyye yolunu bu gibi şeylere alet edenleri görüp tarikat ve tasavvufu inkâra kalkışıyorlar. Bu gibi kişileri de şeyh olarak ileri sürüp bunlara bakarak, “Allahü Zülcelâl ile kul arasına hiç kimse aracı olarak giremez” diyorlar. Aslında bu gibi kişilerin yaptığı şey tarikatçılık değil. Bunların yaptığı tarikat adını kullanarak tarikatı bozmaktır, yani bozgunculuktur. İşte bu gibi kimseleri ileri sürerek Allahü Zülcelâl ile kul arasına kimse giremez, dediklerinde bundan kastedilen; büyük ekseriyetle bu gibi kişileri ileri sürerek, Mürşid-i Kâmilleri inkâr etmektedirler. Her ne kadar buradaki kasıd Mürşidler ise de (hakikisi ve sahtesi ayırt edilmeden) kullanılan ifâde tarzı umumi olduğundan (Mürşid-i Kâmiller inkâr edildiği gibi) Rasuller de inkâr edilmiş oluyor. Buna çok dikkat etmek lâzım. Kendi hevâ-ü hevesine, nefsine kapılmış insanları aracı kabul etmek akıl sahibi olan bir Müslümanın kabul edebileceği bir şey değildir. Hatta bu Âli Tarikatın en yücelerinden olan mubarek İmam-ı Rabbani Hz.leri bu gibilerini “Kutta-it Tarik” yani Allahü Zülcelâl’e giden yoldaki, yol kesiciler olarak görür ve bunlardan uzak durulmasını defaatle tembih eder. Bu gibi kimseler kişiyi Allahü Zülcelâl’e ulaştırmak şöyle dursun, daha da uzaklaştırırlar, diye buyurur.
İşte bu gibilerinin aracılığını nefyedelim derken, hiç düşünmeden Rasulleri de nefyetmiş oluyoruz.
Halbuki Cenab-ı Rabbul izzenin Cenab-ı Rasûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem hakkında buyurduğu şudur:
"Ben seni vahiy ile gönderiyorum. (Kur'an-ı azımüşşan ile kendisini mücehhez kılıyor) ve halka uyarıcı ve müjdeleyici olarak, Rasul olarak gönderiyorum."

İşte Allahü Zülcelâl bizatihi onu Rasul olarak, elçi olarak gönderiyor. Bu elçilik görevi ile gönderilen, bu aracılık ile görevlendirilen Rasuller ortada iken kalkıp da Fir'avunu, Nemrud'u, Ebu Cehil'i ve bunların yolundan giden benzeri kimseleri elçi olarak görmek, aracı olduğunu söylemek, bunlar da buna haizdir demek mümkün müdür? Hâşâ...!

Onun için bu Rasuller, Allahü Zülcelâl ile kulları arasındaki elçilerdir ve çok seçkin şahsiyetlerdir. Bunlar Allahü Zülcelâl tarafından seçilmiş ve bu görev için mücehhez kılınmış, buna lâyık görülüp gönderilen mübarek kimselerdir. Bundan dolayı Allahü Zülcelâl ile kulları arasında hiç aracı yoktur, olamaz dediğimiz zaman bu Rasulleri de inkâr etmiş oluruz. Allahü Zülcelâl bizleri korusun. Âmin…

Allahü Zülcelâl insanoğluna akıl gibi bir nimet-i azime vermiştir. İnsanoğlu bu aklıyla birçok şeyi kavrayabilir. Yere, göğe bakarak aklını kullanarak, bu kâinatın muazzamlığını harikalığını kavrayabilir. Bu kâinatın yaratılmasına beşerin gücü yetmez. Mutlaka bunu var eden bir ilâh vardır diyerek bunu idrâk edebilir. Felsefecilerin dediği buna benzer şeyler bir yere kadar doğru olabilir. Zira Allahü Zülcelâl de Kur'an-ı Kerimde:

"Yeri ve göğü yaratan kimdir diye onlara sorsan, Elbetteki Allahü Teâlâdır, derler." buyuruyor. Zira bu kâinatın varlığını bir beşere atfetmek mümkün değildir. Fakat bunlar görüken şeylerdir. Gözün gördüğü aklın idrak edebileceği şeylerdir. Peki ya gözle görükmeyen şeyleri ki meselâ mahşer, mizan, sırat, cennet, cehennem, Allahü Zülcelâl’in sıfatlarını nasıl bilecek ve nasıl tarif edecek. Bunları nasıl bilecek ve inanacak? Zira bunlar gaybîdir. Bir aracı olmadan bunları Allahü Zülcelâlin bizatihi kendisinden mi alacak? Hâşâ...!

İşte bu aracıları Rabbimiz bu iş için mücehhez duruma getirmiştir. Bunun için liyâkat kesbetmiş ki bunlar bunun erbabıdır. Bunlara icabında vahiy, icabında ilham, icabında da Cibril (a.s.) gibi bir aracı gelmiştir. Cebrail (a.s.) Allahü Zülcelâl ile Peygamberler arasında bir aracı değil midir? Cebrail (a.s.) kendi suretinde geldiği gibi değişik suretlerde de gelirdi. Bunu cemâât halinde Rasûlüllahın sallallahü aleyhi ve sellem huzurunda otururlarken gördükleri bile olmuştur. Bunun en büyük delili Hz. Ömer (r.a.)’dan mervî Cibril Hadisidir. Bunu inkâr etmek mümkün değildir.

Aziz Kardeşlerim;
Biliyorsunuz ki Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunların içinde de bir fırkanın Fırka-ı Nâciye, diğerlerinin Fırka-ı Dalal (Dalalet içinde olacak fırkalar) olacağını buyurmuştur. Bunlardan bazılarının dalaleti çok aşırıdır. Hatta alel küfre giderler. Bunların durumları dalalet nisbetlerine göre değişir. Ancak bizim anlatmak istediğimiz Fırka-ı Nâciye'dir. Bu kitabın te'lifi de bu sebepledir. Fırka-ı Nâciye'nin hükümleri nelerdir, Fırka-ı Nâciye yolu nedir, esasen bunun tarifine çalışacağız, Allahü Zülcelâl’in izni ve inâyetiyle.

Eserin baş tarafında dünya ve ahiret saadetine mazhar olabilmemiz için tek vesile olan Cenab-ı Rasûlüllahın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) meziyyetlerini ve salavatı izah ettikten sonra Cibril Hadisinde geçen imân, islâm, ihsan makamları nedir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Zira günümüzde görüldüğü gibi her zümre kendisini alel hak görüyor. Kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyip, Fırka-ı Nâciye olduklarını söylüyor ve diğerlerini de töhmet altında bırakıyorlar. İşte bu yönden Allahü Zülcelâl hepimize hidâyet versin, salah etsin. Bundan dolayı biz de günümüzdeki bu gibi durumlar karşısında ehemmiyetine binaen âyet ve hadislerin ışığı altında İslâm, imân ve ihsan nedir, bu İslâm, imân, ihsan ehli kimlerdir? Bu hususlarda mâlûmât vermeye çalışacağız. Gerek itikadî yönden, gerek muamelât yönünden ve gerekse ibadet yönünden malûmât vermeye çalışacağız.

Daha sonra ise Fırka-i Nâciye’nin hükümlerinden olan kaza, kader, irâde, meşiyyet, kıyâmet alâmetleri, Elest âlemi, Ervâh âlemi, Berzah âlemi, Kabir âlemi, ruhların durumları, mi’rac hadisesi ve kul borcu gibi konular, Kur’an-ı Kerîm’in âyetleri ve Resulüllah sallallahü aleyhi ve sellemin Hadis-i Şerif’leri ışığında ele alınıp incelenmiştir, Allahü Zülcelâl’in inâyetiyle.

Allahü Zülcelâl hepimizi hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, bâtılı bâtıl bilip bâtıldan ictinâb eden kullarından eylesin. Âmin…

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Eyl 2018, 18:50 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
SALÂVATI ŞERİFE

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(Ahzab / 56)

Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygambere çok salâvat getirirler.
Ey iman edenler! Siz de ona salâvat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.

Aziz Kardeşlerim,
Fazla teferruata dalmadan kısaca bu ayeti kerimenin manası üzerinde durmak istiyoruz. Geniş izahatı ise salâvat ile ilgili olan ikinci bölümde bulabilirsiniz.

" ان الله و ملئكته يصلون علىالنبى "

Ayeti celilesi ile Allahü Zülcelâl o yüce Peygamberin değerini açıklayarak buyuruyor ki: " Muhakkak Allah, Peygamberine merhamet eder, şanını yüceltir ve makamını yükseltir. Onun melekleri de, peygamber için dua ederler; Allah’ın, kulu ve elçisi olan Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi Vesellem) yüceltmesini ve en yüksek mertebeye erdirmesini dilerler. Bu meyanda kendileri de şereflenmiş olurlar.

İmamı Kurtubi buyuruyor ki: Allahın salâtı, onun rahmeti ve rızası demektir. Meleklerin salâtı, dua ve istiğfar manasındadır. Ümmetin salâtı ise, dua ve onun emrine saygı göstermek demektir.

İmamı Savî haşiyesinde şöyle der: Bu ayette, Peygamber’in (Sallallahu Aleyhi Vesellem), üzerine rahmet inen bir kimse olduğuna ve mutlak olarak öncekilerin ve sonrakilerin en üstünü olduğuna en büyük delil vardır. Çünkü Allah’ın, Peygamberine salâtı, yüceliğini ifade ile birlikte rahmetidir. Peygamberin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) dışındakilere salâtı ise mutlak rahmetdir.

Nitekim Cenabı Hak şöyle buyuruyor:
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
(Ahzab/43)

"Sizi zulumattan nura çıkarmak için, üzerinize melekleri ile beraber salât eden rahmetini gönderen Allahtır. "

İki salât arasındaki farka ve iki makam arasındaki üstünlüğe bakın. İşte bu sebeple, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) rahmetlerin kaynağı ve tecellilerin menbaı olmuştur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(Ahzab/56)

"Siz de ey mü'minler! Peygambere çokca salât ve selâm getiriniz. Onun, sizin üzerinizde çok hakkı vardır. Sizi sapıklıktan hidayete ileten, zulümâttan nura çıkaran odur. Öyleyse onun şerefli ismi ne zaman anılırsa,

اللهم صل على محمد و آله و سلم تسليماً كثيراً
"Allahümme salli alâ Muhammedin ve âlihi vesellim teslimen kesira" deyin. Yani Peygamber’in adı anıldığında salâvat getirirken mutlaka "salli ve sellim" kelimelerini kullanın demektir. Zira bir çok müfessir وسلموا تسليماً ni açıklarken,

قولوا:السلام عليك ايهاالنبى

demektir, diye buyuruyorlar.

İmamı Savî haşiyesinde şöyle buyurur: Meleklerin ve mü'minlerin Peygambere (Sallallahu Aleyhi Vesellem) salâvat getirmelerinin hikmeti, onları, bununla şereflendirmektir. Şöyle ki, onlar Peygambere (Sallallahu Aleyhi Vesellem) salât ve onu yüceltme hususunda Allah'a uymuşlardır. Aynı zamanda, onun insanlar üzerindeki bazı haklarından dolayı bir mükâfattır. Çünkü Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) insanlara ulaşan bütün ni’metlerde en büyük vasıtadır. Bir kimseye herhangi bir şahıstan bir nimet gelirse, o şahsı mükâfatlandırması onun üzerine bir haktır. Ancak insanlar Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'a mükâfat vermekten aciz oldukları için, her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten Allah'tan ona mükâfat vermesini istediler. İşte,

اللهم صل على محمد
"Allah'ım! Muhammed'e salât et." sözünün sırrı budur.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 11 Eyl 2018, 19:43 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
SALÂVAT'IN HÜKMÜ

Hafız- Es-Sahavî:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(Ahzab/56)

Ayeti ile Peygamber üzerine salâvat getirmenin her mü'min üzerine farz olduğu hususunda ulemanın icmaı vardır, diyor.

İmamı Kurtubi de, ömründe bir defa salâvat getirmenin farziyeti hakkında ihtilaf yok, ittifak vardır; ve Peygamberin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) adı anıldığı her vakit ona salâvat getirmek vâcibtir, diyor.

İmamı Sahavî, kişi Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) adını ister kendisi ansın, isterse başkasından duysun salâvat getirmek o kişiye vacibtir, buyuruyor.

Şuabul İman isimli eserde, Rasûlullahın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) adı anıldığında onu tazim etmek imanın şubelerindendir, buyuruyor.DÖRT MEZHEBE GÖRE SALÂVAT'IN NAMAZDA MEŞRUİYYETİ

İmamı Şafii ve İmamı Hanbeli namazın farzlarını sayarlarken şöyle buyururlar:

الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى التشهد الثانى فرض

Yani namazın ikinci teşehhüdünde (Ka'de-i Ahirinde) salâvat okumak farzdır. Okunmadığı takdirde namazın iadesi gerekir, buyuruyorlar.

Hanefi Mezhebinde ve İmamı Malike göre ise ikinci teşehüdde salâvat getirmek sünnettir, buyuruyorlar.SALÂVAT LAFIZ İTİBARİYLE NASIL OLMALIDIR?

عن ابى مسعود البدرى رضى الله عنه قال: اتانارسول الله صل الله عليه وسلم ونحن فى مجلس سعدبن عبادة, فقال له بشير بن سعد : امرناالله تعالى ان نصلى عليك يارسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال قولوا : اللهم صل على محمد, و على آل محمد , كما صليت على ابراهيم , و بارك على محمد , و على آل محمد , كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد , و السلام كما قد علمتم (اخرجه الستة الاالبخارى)

Ebu Mes'ud el Bedri (r.a.) anlatıyor: Biz Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbni Sa'd: "Ey Allah'ın Rasulü! Bize Allah Teâlâ Hazretleri, sana salât okumamızı emretti. Sana nasıl salât okuyabiliriz? Diye sordu. Efendimiz de şu cevabı verdi:

Şöyle söyleyin: "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ ibrahime ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ berakte alâ âli İbrahime inneke hamidun mecid."

(Rasûlullah ilaveten şunu söyledi): "Selâm da bildiğiniz gibi olacak." (Onun nasıl getirileceğini biliyorsunuz.)

(Aynı Hadisi Şerifin bir başka rivayetinde de

اللهم صل على محمد , و على ازواجه و ذريته

lafızları yer alıyor.)

Bu hadisler bizlere salâvatın nasıl olacağını, lâfız itibari ile nasıl olması gerektiğini bildiriyor.


SALÂVATIN EHEMMİYETİ


Allame Ahmed bin Mübarek, Şeyhi Abdulaziz Debbağ'dan naklen şöyle buyuruyor:

"Rasûlullah üzerine salâvat getirmek, kim tarafından getirilirse getirilsin, kat'iyyetle makbuldur." "Hiç şüphesiz Peygamber üzerine salâvat getirmek amellerin en faziletlisidir. Zira bu salâvat Cennetin etrafındaki meleklerin tesbihidir." diyerek, Cennetin aslı Rasûlullahın nurundandır, buyurdular.

Bu hususta bir kaç Hadisi Şerif:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ان لله تعالى ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى من امتى السلام
(رواه الترمذى و ابن حبان فى صحيحه )
"Allah Teâlânın yer yüzünde seyahat eden öyle melekleri vardır ki, onlar ümmetimden bana olan selâmı ulaştırırlar."

عن ابن مسعود رضى الله عنه : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : ان اولىالناس بى يوم القيامة اكثر هم عَلَّىَ صلاة

(رواه الترمذى و ابن حبان)

"Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı, üzerime en çok salât (ü selâm) getirenidir."

قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : من صلى عَلَّىَ صلاة واحدة صلىالله عليه عشراً. و من صلى عَلَّىَ عشراً صلىالله عليه مأة. ومن صلى على مأة كتب الله بين عينيه برائة من النفاق و برائة من النار. واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء

(رواه الطبرانى فى المعجم)

"Kim benim üzerime bir defa salâvat getirirse, Allah onun üzerine on salâvat getirir. (on rahmet eder.) Kim benim üzerime yüz salâvat getirirse, Allah onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar, ayrıca ateşten kurtulduğuna dair bir beraat yazar ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber (Cennette) iskân eder.

الحديث الشريف: الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد واهل بيته

"Duanın başında ve sonunda Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve ehli beytine salâvat getirinceye kadar, kişinin yaptığı dua Allahü Teâlâ’ya karşı perdelidir. (Hedefine ulaşamaz), (Dergah-ı icabete vasıl olmaz)."

و عن على رضى الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم

İmam-ı Ali'den (r.a) mervi bir Hadiste de: Dua, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) üzerine salâvat getirinceye kadar hicablıdır.

عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه موقوفاً قال: الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيئى حتى تصلى على نبيك صلى الله عليه وسلم

Hz. Ömer’den (r.a.) mervi bir Hadis-i Şerifte ise: "Yapılan bir duanın sema ve arz arasında durgun bir hali vardır. Ondan hiçbir şey Dergah-ı İcabete vasıl olmaz. Tâ ki Peygamberin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) üzerine salâvat getirinceye kadar.

(Not: Bu zikredilen Hadis-i Şerif'lerde Peygambere (Sallallahu Aleyhi Vesellem) salâvat getirilmediği müddetçe, dualar hicablıdır, durgun haldedir demek; salâvatsız yapılan dua Cenab-ı Hakkın icabet makamına vasıl olmaz, çıkmaz, bundan men edilmiştir, demektir. Hatta ki o duanın başında, içinde, sonunda Habibi üzerine salâvat getirilmedikçe. İşte bu Nebi üzerine salâvat getirmenin bir delili ve duanın kabul olunması için bir sebeptir. Zira Kur'an-ı Kerim'de de, Cenab-ı Hakkın katına ancak güzel kelâm çıkar buyuruluyor. Güzel kelâm da içinde salâvat bulunan kelâm demektir.)

وكان رسول الله صلىالله عليه و سلم : يقول اكثروامن الصلاة على فان اول ماتسألون فى القبرعنى

"Benim üzerime salâvatı çok getirin. Çünkü, Kabirde ilk benden sual edilecek .(Size) "

قال عليه الصلاة ة والسلام: من ذكرت عنده و لم يصلى على فاخطئ طريق الجنة

(رواه الطبرانى)

"Yanında anıldığım kimse bana salat (u selâmda) hata ederse, (salâvat getirmezse), bu ihmalkârlığından dolayı Cennet yolunda Cenneti bulmakta hata etmiş olur."

قال عليه الصلاة والسلام : من ذكرت عنده فلم يصلى على فقد شقى

"Yanında anıldığım kimse bana salâvat getirmezse, şekavet etmiş olur, o kimse bu haliyle şekavet yolunu seçmiştir. "

Aziz Kardeşlerim, bu hususta bir çok hadisler rivayet edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurmuştur ki:

رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل على

"Yanında adım zikrolunup da bana salâvat getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün".

Yine buyurmuşlar ki: "Allah Teâlâ benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir müslüman yanında anıldığımda bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: " Allah seni bağışlasın" (Allah sana rahmetiyle muamele etsin.) derler. Bir müslümanın yanında adım zikr olunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: "Allah seni bağışlamasın." derler. Allahu teâlâ ve öteki melekleri de o iki meleğe cevaben "Amin" derler.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 16 Eyl 2018, 15:12 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
CUMA GÜNÜ SALÂVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

قال عليه السلام : ان من افضل ايا مكم يوم الجمعة فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله و كيف تعرض صلاتنا عليك وقدارمت ؟ (قال يقول بليت) قال: ان الله عز و جل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء

( رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه و ابن حبان فى صحيحه و الحاكم صححه)

"Cuma günü, günlerinizin en faziletlilerindendir. O günde benim üzerime salâvatı çok getirin. Zira, sizin salâvatınız bana arz olunmuş olur."

Ashab:

"Ey Allahın Rasulü, siz toprak olmuş halde iken bizim salâvatımız size nasıl arz olunur?" dediler.

Rasûlullah:

"Allah, Peygamberlerin cesedlerini, (yiyip çürütmeyi) arza haram kılmıştır." buyurdu.

(Not: Peygamberlerin mayaları Cennettendir. Toprak onları çürütemez.)

و قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذالك كنت له شهيداَ اوشفيعاً يوم القيامة

"Cuma günü ve gecesi benim üzerime çokça salâvat getirin. Kim ki bunu yaparsa, kıyamet gününde ben ona şahit ve şefaatçi olurum."

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرالله له ذنوب ثمانين سنة . قيل يا رسول الله كيف نصلى عليك قال قولو اللهم صلى على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى وتعقد مرة واحدة

( رواه حكيم الترمذى فى نوادر الا صول)

Kim ki benim üzerime cuma günü 80 defa salâvat getirirse (bu salâvat hürmetine) Allah (c.c.) onun 80 yıllık günahını mağfiret eder. Ashab soruyor: Ya Rasûlullah bu nasıl bir salâvattır? Rasûlullah da yukarıda yazdığımız "Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ennebiyyil ümmiyyi" salâvatını okur. (Bir oturuşta 80 defa okunacak.)

Aziz Kardeşlerim, Salâvatın fazileti hakkında varid olan hadislerin tamamını yazmamıza sayfalarımız yetmez. Fakat, bir terğip kabilinden bir kaç tanesini zikretmekle yetiniyoruz. İnşallah faideden hâlî olmaz.

Kitabımızın ileriki bölümlerinde mümkün olduğunca salâvat ve çeşitleri üzerinde durup malûmat vermeye çalışacağız.

Hulâsa:

Aziz Kardeşlerim,

Bu âyetin hükmüne göre, salâvatı şerife okumak üzerimize farz oldu. Velev ki, ömrümüzde bir defa dahi olsa...

Sair vakitlerde, Cenabı Rasûlullahın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) anıldığı yerlerde salâvat getirmek vacip hükmündedir.

Namaz içerisinde salâvat getirmemiz de sünnettir.

Sâir vakitlerde, uygun olduğu her yerde ve zamanda, daima salâvat getirmek de müstehaptır.

Zira, Allahü Zülcelâl, ümmete terğiben, ta'limen ve teşvikan melâikesi ile beraber, Habibine (Sallallahu Aleyhi Vesellem) salâvat getirdiklerini ilân ediyor.

Böylece Cenabı Rasûlullahın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kıymet ve değerini anlamamız için, Rabbimiz (c.c.) bu şekilde ilân ediyor.

Fakat Allahü Zülcelâl'in, Habibine olan salâvatı, bizim salâvatımız gibi değildir.

Allahü Zülcelâlin Salâvatı, Habibine ikramı, ihsanı, lütfu, merhameti, hilmi, cûd-i Keremi, hiç esirgemeden, ardı ardından (verdiği) mertebelerle (onu) yüceltmek, derecesini yükseltmektir.

Melekler ise, Habibullah'a (Sallallahu Aleyhi Vesellem) salâvat getirmekle hem şereflenirler, hem de Rasûlullah'a (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Allahü Zülcelâlin vadetmiş olduğu O'na lâyık olan mertebe ve derecelere erdirmeye ve erişdirmeye dua eder, istekte bulunurlar.

Bizlere gelince, biz bu şerefe daha fazla muhtaç, aynı zamanda, ümmeti olmamız hasebiyle de üzerimize elzemdir.

Böylece bu salâvatı şerifenin yüce hürmetiyle Dünyada da Ahirette de saadet ve selâmetimize sebep ve vesile olacaktır.

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyuruyor:

"Bana kıyamet gününde, en yakın olmak isterseniz, benim üzerime çok salâvat getiriniz. Zira, bana getirdiğiniz salâvatın çokluğu nispetinde bana yakın olursunuz." Bu hal bizim için çok büyük bir şereftir.

Cenabı Rabbul-izze (celle celalühü), ümmete teşvik ve terğib olmak üzere: "Kim ki Habibime bir salâvat getirirse, ben karşılığı on, on getirirse, karşılığı yüz, yüz getirirse, karşılığı bin salâvat getiririm." buyurmuştur.

Bunların hepsi, muazzam bir teşvik ve terğibtir. Ümmete merhamettir.

İnşallah daha ilerki bölümlerde, salâvat getirmenin faidelerini, Rabbul-izze'nin bize ikram ve ihsanı, ayrıca va'dedilen hususları ve salâvat hakkında geniş malûmat vermede, Rabbimizin tevfikat ve inayetini dileriz.

Sizlerin de yararlanıp, faydalanmanızı Allahü Zülcelâl nasib ve müyesser eylesin.

Salâvat ile ilgili bu âyet-i Celile nazil olduğu zaman, sahabe-i kiram, Rasulüllah'a (Sallallahu Aleyhi Vesellem) başvurdular:

"Ya Rasûlullah, Rabbimiz, salâvat getirmemizi hükmen emir buyuruyor. Böyle olunca nasıl bir salâvat getireceğiz?" diye sorarlar. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) verdiği cevapta ki bu cevaplar esasen kırk küsur civarında hadistir. Bu hadislerin bazısı sahih, hasen ve bazısı da zaif kısmındandır.

Fakat, elbirliği ile hadisleri tamamen lâfız değişikliği, rivayet değişikliği ile adetleri kırk küsurdur.

Bunları İBN-İ HACER-EL-HEYTEMİ, tamamen Câmi-a haline getirmiş, lâfız ve manaları, tamamen bu salâvatlar içerisinde cem etmiştir.

Amma, senet veye rivayet değişikliği - filân yoldan, falan kimseden denmeden- böylece bir cami-a haline getirmiştir. Bunu cami-a haline getirdiği zamanda bu kırk küsur hadisi tamamen Rasûlullahın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) verdiği cevapları yerine getirmiş olacaktır.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 23:28 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
1. SALÂVAT

Bu salâvat; İbni Hacer-el-Heytemî'nin zikrettiği ve Rasûlullah’tan (Sallallahu Aleyhi Vesellem) varid bütün salâvatları, keyfiyetleri kendisinde toplamış olan ve hadis yoluyla en faziletli salâvat olduğu belirtilen bir salâvattır.


اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ وَمَوْلاَناَ مُحَمَّدٍ { عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَرَسُو لِكَ اَلنَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ { وَعَلىَ آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَ صَحْبِهِ { كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ { اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِناَ وَمَوْلاَناَ مُحَمَّدٍ { عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَرَسُو لِكَ اَلنَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ { وَعَلىَ آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَ صَحْبِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Türkçesi: Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyi'l- ümmiyyi Resim ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin ve ezvacihi ümmehâti'l- mü'minine ve zürriyetihi ve ehl-i beytihi ve sahbihi Resim Kemâ salleyte alâ seyyidinâ İbrahime ve alâ âli seyyidinâ İbrahime fi'l- âlemine Resim inneke Hamidün Mecid.

Allahümme bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin Resim abdike ve nebiyyike ve Rasuliken nebiyyi'l- ümmiyyi Resim ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin ve ezvacihi ümmehâti'l- mü'minine ve zürriyetihi ve ehl-i beytihi ve sahbihi Resim kemâ berakte alâ seyyidinâ İbrahime ve alâ âl-i seyyidinâ İbrahime fi'l- âlemine inneke Hamidün Mecid

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 20:59 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
2. SALÂVAT

Okunmasında çok büyük faideler olan bir salâvattır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ تَرَحَّمْ وَ تَحَنَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ { كَمَايَلِيقُ بِعَظِيِمِ شَانِ شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ{ وَرِضَاكَ عَنْهُ وَمَاتُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ دَائِمًا اَبَدًا { بِعَدَدِ مَعْلُومَاتِكَ { وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ { وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ { اَفْضَلَ صَلاَةٍ وَاَكْمَلَهَا وَاَتَمَّهَا { كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ { وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ { وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَذَالِكَ { وَ عَلَى جَمِيعِ الْلاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ { وَعَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ { وَعَلَىسَادَاتِنَا وَاْلاَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ { وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَجْمَعِينَ. آمين

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim ve bârik ve terehham ve tehannen alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin. Resim Kemayeliku biazimi şani şerefihi Resim ve kemâlihi ve ridâke anhu vemâ tuhibbu ve terda lehu dâimen ebeden Resim bi adedi malumatike Resim ve midâde kelimâtike Resim ve ridâe nefsike ve zinete aşrike Resim efdale salâtin ve ekmeleha ve etemmeha Resim küllemâ zekerake ve zekerahuzzâkirun Resim ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğâfilun Resim ve sellim teslimen kesiran kezalik Resim ve alâ cemi-il enbiyâ-i vel murselin Resim ve alâ melâiketikel mukarrabin Resim ve alâ sâdâtinâ vel-evliyâi veş-şuhedâi vessalihin Resim ve aleyna meahum vel mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat ec'main.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 20:08 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
3. SALÂVAT

İmamı Ali (r.a) Hazretlerinin salâvatıdır.

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَ رَبِّىَ وَسَعْدَيْكَ { صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِّالرَّحِيمِ{ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ { والنَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ { وَمَاسَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْئٍ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ { عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ اِبْنِ عَبْدِاللهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ { وَسَيِّدِالْمُرْسَلِينَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ { وَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلشَّاهِدِالْبَشِيرِ الدِّ‎اعِى اِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السِّرَاجَ الْمُنِيرِ{ وَ عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلاَمُ وَ رَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Türkçesi: Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sadeyke Resim salâvâtullahil berrirrahim Resim vel melâiketil mukarrabin Resim vennebiyyine vessıddıkine veşşuhedâ-i vessalihin Resim vema sebbeha leke minşey in ya Rabbel âlemin Resim Alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin İbni Abdillahi hatimin nebiyyine Resim ve seyyidil murseline ve imamil müttekine Resim ve rasuli rabbil âlemin Resim eşşâhidil beşiriddâ-i ileyke biiznikes sirâcel münir Resim ve aleyhissalâtü vesselâm ve rahmetullahi ve beraketühü.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 20:12 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
4. SALÂVAT

Bu salâvat-ı şerifeyi uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye cümle Peygamberlerin ona şefaatçı olacağına dair hadisi şerif vardır. Ululazm bir salâvat olup 3 def'a okunur.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ { وَ آدَمَ وَنُوحٍ وَ اِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَعِيسَى { وَ مَابَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ { صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ

Türkçesi: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin Resim ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa Resim ve me beynehum minennebiyyine vel mürselin Resim salavâtullahi ve selâmuhu teâlâ aleyhim ecmeîn.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 20 Eki 2018, 13:56 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
5. SALÂVAT

Muhaddis Hafız Celâleddin-Es-Suyutî (rahmetullahi aleyh) Amelulleyli velleyl isimli kitabında diyor ki: Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) saadet ve iclâl ile buyurdular ki: Her kim bu salâvat-ı şerifeyi devamlı surette okursa, rüyasında beni görür.

Bu salâvat-ı şerife hakkında (Fakihanî ve İbni Revaha) (r.a.) şöyle buyurdular: Her kim ki bu salâvat-ı şerifeyi günde 70 kere okumaya devam etse, Rasûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) efendimizi rüyasında görür.

Yine Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) efendimiz buyurdu ki: Bu salâvatı okuyan beni rüyasında görür. Beni rüyasında gören kıyamette dahi görür. Beni kıyamette görene şefaat ederim. Kime ki şefaat edersem ona benim havzımdan (Kevserimden) içiririm. Benim havzımdan içenin cesedini Allahu teâlâ cehenneme haram kılar. O salâvatı şerife şudur:

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلاَرْوَاحِ { وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الاَجْسَادِ { وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ ruhi Seyyidinâ Muhammedin fil'ervâhi Resim ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fil'ecsâdi Resim ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fil'kuburi.

(Allâhümme belliğ ruha Muhammedin minni tehiyyeten ve selâme)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 07 Kas 2018, 19:37 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
6. SALÂVAT

Bir defasında Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) sahabeleriyle Mescid-i Nebevide oturuyorlardı. Bu esnada içeriye birisi girer. Rasûlullah ile yanındakilere çok güzel bir selâm verir. Oturanlar onun selâmını alırlar. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) o zatı Ashab-ı Kirama takdim ettikten sonra sağ yanında oturan Hz. Ebubekir (r.a.) ile kendi arasından bir yer açarak o zatı oraya oturtturur. Rasûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) böyle yapması oturanların çok acayibine gider. Zira o güne kadar böyle bir şey yapmadığı gibi Hz. Ebubekir olmayınca onun yerine kimse oturmazdı. Onun yeri daima boş kalırdı. Böyle olmasına rağmen o zata kendisiyle Hz. Ebubekir (r.a.) arasında yer açarak onu oturtmasına taaccüb eden Sahabelere Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) der ki: Cebrail (a.s) bana, bu kişi senin üzerine öylesine güzel bir salâvat getiriyor ki, ondan önce hiç kimse böyle bir salâvat getirmemiştir.

Hz. Ebubekir (r.a.) : Ya Rasûlullah o nasıl bir salâvattır, Onun getirdiği salâvat nedir, hangisidir diye sorar. Cenab-ı Rasûlullah da işte bu salâvatı okur.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الاَوَّلِينَ { وَ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلآخِرِينَ { وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى النَّبِيِّينَ { وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلِينَ { وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْمَلاَءِ اْلاَعْلَى اِلَى يَومِ الدِّينِ { وَ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fil evvelin, Resim ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin fil'âhirin, Resim ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin finnebiyyin Resim ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fil murselin Resim ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fil-meleil alâ ila yevmiddin. vefi külli vaktin ve hin._________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 11 Kas 2018, 20:28 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
7. SALÂVAT

Abdullah İbni Mes'ud (r.a.) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) üzerine salâvat getirdiğiniz zaman, salâvatı güzelleştirin, güzel bir şekilde salâvat getirin. Çünkü getirmiş olduğunuz salâvat Rasûlullaha (Sallallahu Aleyhi Vesellem) arz olunur, diyerek şu salâvatı zikredip böyle getirin buyuruyor. (Kütübü Sitte Cilt 17, Sayfa 28.)

اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ { وَاِمَامِ الْمُتَّقِينَ{ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ { اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ { اَللَّهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِى يَغْبِطُهُ بِهِ اْلاَوَّلُونَ وَاْلآخِرُونَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ

Türkçesi: Allahümmec'a'l- salavâtike ve rahmetike ve berekâtike alâ seyyidi'l- mürselîn Resim ve imâmi'l- müttekîn Resim ve hâteminnebiyyîne Muhammedin abdike ve Rasulike Resim ve imami'l hayri ve kâidi'l- hayri ve Rasuli'r- rahmeti Resim Allâhümmeb'ashu makamen Mahmudenillezi yeğbituhu bihi'l- evvelune ve'l- âhirun. Ya Rabbe'l- âlemin.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 17 Kas 2018, 21:10 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
8. SALÂVAT

Evliyaullahın, bu salâvat kudret hattıyla bir taş üzerine yazılmış olan salâvattır, dediği ve "SALÂTI NURİL KIYAMETİ" diye isim verdikleri bir salâvattır. Bu ismi vermelerinin sebebi, bu salâvatı okuyan kimseye okunduğu andan itibaren hasıl olan nur'un çokluğundandır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ { وَمَعْدَنِ اَسْرَارِكَ { وَلِسَانِ حُجَّتِكَ { وَعَرُوسِى مَمْلَكَتِكَ { وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ { وَطِرَازِمُلْكِكَ { وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ { وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيدِكَ { اِنْسَانِ عَينِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ فِى كُلِّ مَوْجوُد‎ٍ { عَينِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ { صَلاَةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لاَمُنْتَهَى لَهَا د‎ُونَ عِلْمِكَ { صَلاَةً تُرْضِيكَ وَ تُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَناَّ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ


Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin bahri envârike Resim ve ma'dini esrârike Resim ve lisâni huccetike Resim ve arusi memleketike Resim ve İmami hadratike Resim ve tirâzi mülkike Resim ve hazâini rahmetike Resim ve tariki şeriatikel mütelezzizi bitevhidike Resim insani aynil vucudi vessebebi fi külli mevcudin Resim ayni âyani halkikel mütekaddemi min nuri diyâike Resim salâten tedumu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la münteha leha düne ilmike Resim salâten türdîke ve turdîhi ve terdâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 09:19 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Mesajlar: 8780
Konum: BURSA
Hakan yazdı:
8. SALÂVAT

Evliyaullahın, bu salâvat kudret hattıyla bir taş üzerine yazılmış olan salâvattır, dediği ve "SALÂTI NURİL KIYAMETİ" diye isim verdikleri bir salâvattır. Bu ismi vermelerinin sebebi, bu salâvatı okuyan kimseye okunduğu andan itibaren hasıl olan nur'un çokluğundandır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ { وَمَعْدَنِ اَسْرَارِكَ { وَلِسَانِ حُجَّتِكَ { وَعَرُوسِى مَمْلَكَتِكَ { وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ { وَطِرَازِمُلْكِكَ { وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ { وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيدِكَ { اِنْسَانِ عَينِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ فِى كُلِّ مَوْجوُد‎ٍ { عَينِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ { صَلاَةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لاَمُنْتَهَى لَهَا د‎ُونَ عِلْمِكَ { صَلاَةً تُرْضِيكَ وَ تُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَناَّ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ


Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin bahri envârike { ve ma'dini esrârike { ve lisâni huccetike { ve arusi memleketike { ve İmami hadratike { ve tirâzi mülkike { ve hazâini rahmetike { ve tariki şeriatikel mütelezzizi bitevhidike { insani aynil vucudi vessebebi fi külli mevcudin { ayni âyani halkikel mütekaddemi min nuri diyâike { salâten tedumu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la münteha leha düne ilmike { salâten türdîke ve turdîhi ve terdâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.HAY kardeşim 8-9 benim için ÖZ-EL SALLavat-ı Şerifelerdir.

ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Deyip ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’in Kelâm-DUÂsıyla bitirelim: estaizu billah “Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn (sâlihîne): "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat!" (Şuarâ 26/83)

estaizu billah “Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn(yasifûne) .Ve selâmun alel murselîn(murselîne). Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).: Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden yücedir. Gönderilmiş (peygamber)lere selam olsun. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun..(Sâffât 37/180-181-182)
Rabbenâ âtinâ fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azabennâr…
Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmu’l-hisâb…
Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn…
Hayırların fethi, şerlerin def’i, insanlığın hidayeti, üMMet-i Muhammedin iki cihanda saadet ve selâmeti için ve...

MuhaMMed SıDDıK kaddesallahu sırrahu Hocamızın Sohbet sonu Duasınıda okuyalım: Allahumme! Erine’l- Hakkan Hakka verzukne’l- etbâ’ıhı. Ve erine’l- bâtılan bâtıla verzukne’l- ictenâbihu! Subhâneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdike, lâ şerike leke estagfiruke ve etubbi ileyk! Âmine (3 kere)Yâ Erhame’r- Rahîmîn, İrhamnâ! Allahım! Bize hakkı, hak olarak hakkan göster ve ona uymakla rızıklandır!Bize bâtılı, bâtıl olarak bâtılan göster ve ondan çekinip, sakınıp uzak olmakla rızıklandır! AllahımSen SubhÂNsın! Hamdin ile şehâdet ederim ki Senden başka el İLÂH yoktur, SeN Vâhid-TEKsin, ortağın olamaz, Sana tevbe istigfar edip Sana dönüyorum! Kabul buyur yâ merhamet edenlerin en merhametlisi, yâ merhamet edenlerin en merhametlisi, yâ merhamet edenlerin en merhametlisi, bize merhamet et!..

Aklımız Mekkeli, Kalbimiz Medineli, Yolumuz Sırat-ı Mustakîm Olsun. (KulihvÂNi Hocamın annesinin duası)

ALLAH rızası için El-Fâtiha! Ma’âs-SaLLavat


Resim Ve'L-Hamdu Li'LLâHi RABBi'L-ÂLeMîn..

ALLAHımız ceLLe ceLâLuhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden HâL-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâmet
İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet!.
KELÂMuLLAH’ın ŞEHÂDet ŞEREFi HÖRMetine
Resim RESÛLuLLAH’ın ŞEFÂAt ŞİFÂsı HÖRMetine
NÂSİBLerimizdeki ZAHMetLeri ->RAHMetine ÇEVİR de KISMet et!. İnşae ALLAHu TeÂLÂ!..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 27 Kas 2018, 19:44 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
9. SALÂVAT

Delâilin şarihleri tarafından, Ğavsı Âzam Abdulkadiri Geylani (k.s.) Hz. lerinin hizbinin sonunda devamlı olarak okuduğu ve hizbini bu salâvatla bitirirdi dedikleri çok faziletli bir salâvattır. Bu salâvatı sabah ve akşam onar kere okuyan çok büyük hayırlara kavuşur.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ { وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ { عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ { وَمَنْ بَقىَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقىَ { صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِاالْحَدِّ { صَلاَةً لاَ غَا يَةَ لَهَا وَلاَ مُنْتَهَى وَلاَ انْقِضَاءَ { صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ { وَعَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مِثْلَ ذَالِكَ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin essâbiki lilhalki nuruhu Resim ve rahmeten lil'âlemine zuhuruhu Resim adede men medâ min halkike Resim vemen bekiye vemen saide minhum vemen şeka Resim salâten testeğrikul adde ve tuhitu bil haddi Resim salâten lâ ğâyete lehâ velâ münteha vela inkidâe Resim salâten dâimeten bidevâmike Resim ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesiran misle zâlike.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 04 Ara 2018, 21:57 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
10. SALÂVAT

Evliyaullahtan bir çoklarının ehemmiyetle üzerinde durduğu ve okunmasını tavsiye ettikleri bir salâvattır. Salâvatla ilgili yazılan kitaplarda fazileti hakkında geniş malûmat vardır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ حَاءُ الرَّحْمَةِ { وَمِيمَا الْمُلْكِ { وَدَالُّ الدَّوَامِ { اَلسَّيِّدُ الْكَامِلُ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ { عَدَد مَافِى عِلْمِكَ كَاءِنٌ اَوْقَدْ كَانَ { كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ { وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ { صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ { بِاقِيَةً بِبَقَائِكَ لاَمُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ { اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ

Türkçesi: Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Resim ve mimel mülki Resim ve dâllüddevâmi Resim esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü Resim adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne Resim küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün Resim salâten dâimeten bidevâmike Resim bâkiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike Resim inneke alâ külli şeyin kadir.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 11 Ara 2018, 20:29 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
11. SALÂVAT

İmamı Ed-demirî'nin Şerhul Minhâc isimli eserinde Ebu Abdillah bin Numan hazretlerine rüyasında Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) tarafından en faziletli salâvat budur, diye tavsiye ettiği feyzi ve bereketi bol bir salâvattır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِناَ وَ مَوْلاَناَ مُحَّمَدٍ الَّذِى مَلأْتَ قَلْبَهُ مِن جَلاَلِكَ { وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ{ فَاصْبَحَ فَرِحًا مَسْرُورًا مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا { وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ { تَسْلِيمًا كَثِيرًا { وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ seyydinâ ve Mevlânâ Muhemmedin ellezi mele'te kalbehu mincelâlike Resim veaynehu mincemâlike Resim Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura Resim ve alâ âlihi vesahbihi vesellim Resim teslimen kesira Resim velhamdulillahi alâ zâlik.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 20:23 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
12. SALÂVAT

İmam Ahmed-es-Savî'nin Ebul Hasen-eş-Şazeli'ye ait olduğunu söylediği ve gam, keder, sıkıntı ve zorlukların aşılmasında büyük te'siri olan bir salâvattır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَ سَيَّدِناَ وَمَوْلاَناَ مُحَمَّدِ النُّورِالذَّاتِى وَالسِّرِّالسَّارِى فِى جَمِيعِ اْلآَثَارِ وَاْلاَ سْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَد كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَا لِهِ {

Türkçesi: Allâhümme salli vesellim vebârik alâ seyydinâ ve Mevlânâ Muhammedinnurizzâti Resim vessirrissâri fi cemiil âsâri Resim vel esmâi vessıfâti Resim ve alâ âlihi vesahbihi vesellim Resim adede kemâlillahi ve kemâ yeliku bikemâlihi.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 29 Ara 2018, 19:38 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
13. SALÂVAT

Muhammed Şemseddin-el-Hanefi Hz.lerinin Salâvatıdır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِناَ وَ مَوْلاَناَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ { وَعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ{ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ { وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ { وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ {صَلاَةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَهُوَ لَهَا اَهْلٌ {

Türkçesi: Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasulikennebiyyil ümmiyyi Resim ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Resim adede mâ alimte Resim ve zinete mâ alimte Resim ve mil'e mâ alimte Resim salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Oca 2019, 20:08 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
14. SALÂVAT

Şifa isimli eserde Hasanul Basri Hz.lerinin, kim ki Ahirette havzı kevserden doya doya içmek istiyorsa, bu salâvatı çokça okusun dediği çok kıymetli bir salâvattır.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ الْحَبِيبِ الْعَالِى الْقَدْرِالْعَظِيمِ الْجَاهِ{ وَعَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَاَوْلاَدِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ { وَاَصْهَارِهِ وَاَنْصَارِهِ وَاَشْيَاعِهِ وَ مُحُبِّيهِ وَ اُمَّتِهِ { وَعَلَينَا مَعَهُمْ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَجْمَعِينَ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habibil âlil kadril azimil câhi Resim ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi Resim ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbiihi ve ümmetihi Resim ve aleynâ maahum vel mü'minine vel mü'minatı vel müslimine vel müslimâtı ec'main.


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 21:35 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
15. SALÂVAT (KENZÜL ÂZAM)Bu salâvata devam eden kişinin kalbi, bu salâvatın hürmetine şeytanın vesvesesinden kurtulur. Vesveseye karşı bir perde görevi yapar. Yine, kim ki yatsı namazından sonra besmele ile beraber 1 fatiha, 11 ihlâs, 3 felak, 3 nas, surelerini okur ve ardından da 10 defa bu mübarek salâvatı okursa Rasûlullah’ı (Sallallahu Aleyhi Vesellem) rüyasında görür.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا { وَاَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا { وَاَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلاًوَعَدَداً { عَلَى اَشْرَفِ الْخَلاَئِقِ اْلاِنْسَانِيَّةِ وَمَجْمَعِ الْحَقاَئِقِ اْلاِيمَانِيَّةِ { وُطُورِ التَّجَلِّيَاتِ اْلاِحسَانِيَّةِ { وَ مَهْبِطِ اْلاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ { وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبَيِّينَ { وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ { وَقَائِدِ رَكْبِ اْلاَنْبِيَاءِ اْلمُكَرَّمِينَ { وَ اَفْضَلِ اْلخَلاَئِقِ اَجْمَعِينَ { حَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ اْلاَ عْلَى { وَمَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ اْلاَسْنَى { شَاهِدِ اَسْرَارِ اْلاَزَلِ { وَمُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ اْلاُوَلِ { وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ { وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَاْلحِكَمِ { مَظْهَرِ سِرِّ اْلجُودِ اْلجُزْئِىِّ وَاْلكُلِّىِّ { وَ اِنْسَانِ عَينِ الْوُجُودِ الْعُلْوِىِّ وَ السُّفْلِىِّ { رُوحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ { وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ { الْمُتَحَقِّقِ بِأَ عْلَى رُتَبِ الْعُبُودِيَّةِ { الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلاَقِ الْمَقَامَاتِ اْلاِصْطِفَائِيَّةِ { اَلخَلِيلِ اْلاَ عْظَمِ { وَالْحَبِيبِ اْلاَكْرَمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ { وَعَلَى سَا ئِرِ اْلاَ نْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ { وَعَلَى آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِينَ { كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ { وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَا فِلُونَ { وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Türkçesi: Allâhümemec'al efdala salavâtike ebeden Resim ve enmâ berekâtike sermeden Resimve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede Resim alâ eşrafil halâikil insâniyyeti Resim ve mecmail hakâikil imaniyyeti Resim ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti Resim ve mehbitil esrarirrah mâniyyeti Resim vâsıtati akdinnebiyyine Resim ve mukaddemi ceyşil mürselin Resim vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin Resim ve efdalil halâiki ecmain Resim hâmili livâil izzil alâ Resim ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ Resim Şahidi esrâril ezeli Resim ve müşâhidi envarissevâbikil üveli Resim ve tercümâni lisânil kıdemi Resim ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi Resim mazhari sırril cudil cüz'iyyi vel külli Resim ve insani aynil vücudil ulviyyi vessufliyyi Resim ruhi cesidil kevneyni Resim ve ayni hayâtiddâreyni Resim el mütehakkiki bi alâ rutebil ebudiyyeti Resim el mütehalliki bi ahlakil makâmâtil istifâiyyeti Resim el halilil a'zam Resim vel habibil ekrem Resim seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Resim ve alâ sâiril enbiyâi vel mürselin Resim ve alâ âlihim ve sahbihim ecma'in Resim küllema zekerakezzakirun Resim ve ğafela an zikrihimul ğâfilun Resim ve sellim teslimen kesira Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 10 Şub 2019, 16:19 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
16. SALÂVAT

İbrahim-i Dusuki Hz.lerinin salâvatıdır. Şeriatın ve hakikatın deryası diye anılan bu mübarek zatın salâvatının fazileti hakkında, söz söylemekten çekinen Evliyaullahtan bir çokları bu salâvatı vird edinerek evrad ve ezkarları anında devamlı okumuşlardır. Bunun faziletini ancak Allah bilir demekle yetinmişlerdir.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اَللَّطِيفَةِ اْلاَحَدِيَّةِ { شَمْسِ سَمَاءِ اْلاَسْرَارِ { وَمَظْهَرِ اْلاَنْوَارِ { وَ مَرْكَزِ مَدَارِ اْلجَلاَلِ وَقُطْبِ فَلَكِ اْلجَمَالِ { اَللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ { وَ بِسَيْرِهِ اِلَيْكَ آمِنْ خَوْفِى وَ أَقِلْ عَثْرَتِى وَاذْهَبَ حُزْنِى وَ حِرْصِى { وَكُنْ لِى وَخُذْنِى اِلَيكَ مِنِّى { وَارْزُقْنِى الْفَنَاءَ عَنِّى { وَلاَ تَجْعَلْنِى مَفْتُونًا بِنَفْسِى { مَحْجُوبًا بِحِسِّى { وَاكْشِفْ لِى عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَكْتُومٍ يَا حَىُّ يَا قَيُّومْ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim alezzatil Muhammediyyetil latifetil ehadiyyeti Resim Şemsi semâil esrâri Resim ve mazharil envâri Resim ve merkezi medâril celâli Resim ve kutbi felekil cemâli Resim Allâhümme bisirrihi ledeyke Resim ve bi seyrihi ileyke Resim êmin havfi ve ekil as'reti vezheb hüzni ve hırsi Resim ve künli ve hüzni ileyke minni Resim verzuknil fenâe anni Resim velâ tec'alni meftunen bi nefsi Resim mahcuben bi hissi Resim vekşif'li an külli sirrin mektumin Resim Ya hayyü ya kayyum.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 17:23 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
17. SALÂVAT (CEVHERATÜL ESRAR)

AHMED-ERRUFAİ Hz.lerinin Salâvatıdır. Seyyid Ahmed Rufai Hz.lerinin Evradı Şerifesi olup esrarının çokluğundan bu salâvata CEVHERATUL ESRAR ismini vermişlerdir. Sâdâtı Rufaiyye ve kemal ehli arasında çok yaygın ve bilinen bir salâvattır. Tecrübe edilerek buna devam edenlerin yüce makamlara ve Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) tarafından gizli sırlara nail oldukları görülmüştür.

{جوهرة الاسرار{

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى نُورِكَ اْلاَسْبَقِ وَ صِرَاطِكَ الْمُحَقَّقِ الذِّى اَبْرَزْتَهُ رَحْمَةً شَامِلَةً لِوُجُودِكَ { وَاَكْرَمْتَهُ بِشُهُودِكَ { وَاصْطَفَيْتَهُ لِنُبُوَّتِكَ وَرِسَالَتِكَ { وَاَرْسَلْتَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا { وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا { نُقْطَةِ مَرْكَزِ الْبَاءِ الدَّائِرَةِ اْلاَ وَّلِيِّةِ { وَسِرِّ اَسْرَارِ اْلاَلِفِ اْلقُطْبَانِيَّةِ { اَلَّذِى فَتَقْتَ بِهِ رَتْقَ الْوُجُودِ { وَخَصَّصْتَهُ بِاَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ بِمَوَاهِبِ اْلاِمْتِنَانِ { وَاْلمَقَامِ الْمَحْمُودِ { وَاَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ فِى كِتَابِكَ الْمَشْهُورِ ِلأَ هْلِ الْكَشْفِ وَالشُّهُودِ { فَهُوسِرُّكَ الْقَدِيمُِ السَّارِى {وَمَاءِ جَوْهَرِالْجَوْهَرِيَّةِ الْجَارِى { اَلَّذِى اَحْيَيْتَ بِهِ الْمَوْجُودَاتِ مِن مَعْدَنٍ وَحَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ { قَلْبِ الْقُلُوبِ{ وَرُوحِ اْلاَرْوَاحِ { وَاِعْلاَمِ الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ { اَلْقَلَمِ اْلأَعْلَى { وَالْعَرْشِ الْمُحِيطِ { رُوحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ { وَ بَرْزَخِ الْبَحْرَيْنِ { وَثَاِنِىَ اِثْنَيْنِ { وَفَخْرِ الْكَوْنَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ اَبِى الطَّيِّبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اِبْنِ عَبْدِاللهِ اِبْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسَولِكَ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا بِقَدَرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nurikel esbak Resim ve sırâtikel muhakkak Resim ellezi ebraztehu rahmeten Şâmileten livucudike Resim ve ekramtehu bi şuhudike Resim ves tafeytehu linübüvvetike ve risâletike Resim ve erseltehu beşiran ve nezira Resim ve dâiyen ilallahi biiznihi ve sirâcen münira Resim Noktati merkezil bâiddâiretil evveliyyeti Resim ve sirri esrâril elifil kutbâniyyeti Resim Ellezi fetakte bihi ratkal vucudi Resim ve hassastehu bi eşrafil makâmâti Resim bi mevâhibil imtinân Resim vel makâmil mahmud Resim ve âksemte bihayâtihi fi kitâbikel meşhuri li ehlil keşfi veşşuhud Resim fehüve sirrukel kadimüssâri Resim ve mâi cevheril cevheriyyetil câri Resim ellezi ahyeyte bihil mevcudâti min ma'denin ve hayevânin ve nebâtin Resim Kalbil kulubi ve ruhil ervâhi ve ilamil kelimâtittayyibât Resim el'kalemil alâ Resim vel arşil muhit Resim ruhi cesedil kevneyni Resim ve berzehil bahreyni ve sâniye isneyni Resim ve fahril kevneyni ebil Kasım ebittayyib seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdil muttalib Resim abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike ennebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira Resim bi kaderi azameti zâtike fikülli vaktin ve hinin Resim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmün alel mürselin vel hamdulillahi rabbil alemin.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 07 Nis 2019, 20:18 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
18. SALÂVAT

SEYYİD AHMED BEDEVİ Hz.lerinin salâvatı. Bu 18. ve 19. salâvatların ikisi de Seyyid Ahmed Bedevi Hz.lerine aittir. Bu salâvatların ikisi beraber okunur. Okuma esnasında Abdestli ve kıbleye müteveccih olmalı. Bu şekilde her gün Sabah Namazından sonra 3 defa, Akşam Namazından sonra da 3 defa okumaya devam edenler Maddî ve Manevî rızıkları kolaylıkla elde edebilecekleri gibi Şeytan ve Nefis üzerinde de tam bir hakimiyyet elde etmiş olurlar. Okunurken şartlara riayetle 40 gün yüzer defa okuyanlar uyku ve yakaza halinde Rasûlullahı görürler. Bütün hayırlı işlere, envar ve esrarı ilahiyyeye nail olabilmenin çok etkili bir yoludur. Mucerrebdir.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ اْلاَصْلِ النُّورَانِيِّةِ { وَلَمْعَةِ الْقَبْضَةِ اَلرَّحْمَانِيَّةِ {وِاَفْضَلِ الْخَلِيقَةِ اْلاِنْسَانِيَّةِ { وَاَشْرَفِ الصُّورَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ { وَمَعْدَنِ اْلاَسَرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ { وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ اْلاِصِطِفَائِيَّةِ { صَاحِبِ قَبْضَةِ اْلاَصْلِيَّةِ { وِالْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ { وِالرُّطْبَةِالْعَلِيَّةِ { مَنْ اِنْ دَرَجَتِ النَّبِيُّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ {وَصَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَاَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ اِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ {وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Resim ve lem'atil kab datirrahmâniyyeti Resim ve efdalil halikatil insâniyyeti Resim ve eşrefissuretil cismâniyyeti Resim ve ma'denil esrârirrabbâniyyeti Resim ve hazâinilulumil istifâiyyeti Resim sahibi kabdatil asliyyeti Resimvel behcetisseniyyeti Resim verrutbetil aliyyeti Resim men in deracettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Resim ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb'asu men efneyte Resim ve sellim teslimen kesira Resim vel hamdulillahi rabbil âlemin.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 19:45 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
19. SALÂVAT

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى نُورِ اْلاَنْوَارِ { وَسِرِّ اْلاَسْرَارِ { وَتِرْيَاقِ اْلاَغْيَارِ { وَ مِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ{ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ { وَ اَلِهِ اْلاَطْهَارِ { وَ اَصْحَابِهِ اْلاَخْيَارِ { عَدَدَ نِعَمِ الله وَاِفْضَالِهِ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nuril envâr Resim ve sırril esrâr Resim ve tiryâkil ağyâr Resim ve miftâhi bâbil yesâr Resim Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr Resim ve âlihil ethar Resim ve eshâbihil ahyâr Resim adede niamillahi ve ifdalihi Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 21 Nis 2019, 20:08 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 3858
20. SALÂVAT

İmamı Gazali Hz.lerinin "İhya" da Rasûlullahın şefaatine nail olabilmek için Cuma günleri 7'şer defa okunmasını tavsiye ettiği bir salâvattır. (Bu salâvat, Pirimiz Muhammed Ali Hüsameddin (k.s) Hazretlerinin çokça okuduğu salâvattır)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ { صَلاَتاً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ اَدَاءً { وَاَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ { وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَالَّذِى وَعَدْتَهُ وَاَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ { وَاَجْزِهِ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِياًّ عَنْ اُمَّتِهِ { وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ { وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ اَجْمَعِينَ { ياَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Türkçesi: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Resim salâten tekünü leke ridâ'en ve lihakkihi edâen Resim ve a’tihil vesilete Resim veb'ashul makâmel mahmudellezi vead'tehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Resim ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli aleyhi ve alâ cemii ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Resim ve alâ âlihim ve sahbihim ecma'in Resim ya erhamerrahimin.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 31 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye