Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 24 Şub 2019, 09:15

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 22 Eyl 2018, 23:26 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 10975
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim


KELÂMuLLAH =>Hudûd HaZıR
=>KUL KÜRREsin GÖRmek İÇin
ALLAH =>RASÛLuLLAH=>NâZıR
VARın =>YOKun.. HEPin=>HİÇin..


ZEVK 9009

İÇ DENge-DIŞ DÜZen =>ALLAH!. =>KORKusuz UMUDun GÖZet!
HAŞRi - NEŞRi YAZan =>ALLAH!. =>“ELEStü UHUDu”n=>GÖZet!
RASÛLULLAH BİZ BİR-İZ-Le
=>EHL-i BEYt EDEBİn=>İZLe
“KUL SINIRI”n ÇİZen =>ALLAH!. =>“ALLAH’ın HUDÛDu”n GÖZet!.

celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


22.09.18 23:21Resim 12.mHRRm.1440..
brsbrsm..tktktrstkkmdseyrÂNnn..

UHUD.: (Ahd. C.) Ahidler, yeminler, peymanlar, anlaşmalar, sözleşmeler.
UMUD.: f. Ummak. Ümit. Emel. Arzu. İntizar. Umut. Ricâ.
HUDÛD.: (Hadd. C.) Sınırlar, hududlar. * Uçlar. Bucaklar. * Şeriatın cezâ hükümlerinin tatbiki..ResimKELÂMuLLAHta ve RASÛLULLAHta HUDÛDULLAH

ResimKELÂMuLLAHta HUDÛDULLAH

Hudûd, “had” kelimesinin çoğulu olarak, Kur’ân ve sünnette belirlenmiş, kısas ve diyet dışındaki cezâî müeyyideleri ifâde eden bir fıkıh terimidir..
HADD.: Zâhir Bâtın Dâimiyyetin MuhaMMedî HAKikatıdır..

Had kelimesi (çoğulu hudûd) sözlükte masdar olarak “engel olmak, iki şeyin arasını ayırmak”; isim olarak “iki şeyin birbirine karışmasını önleyen şey, bir nesnenin uç ve kenar kısmı, sınır, tanım” gibi anlamlara gelir.
Fıkıhta ise, ALLAH celle celâlihu hakkı olarak yerine getirilmesi gereken, miktar ve keyfiyeti nasla belirlenmiş cezâî müeyyideleri ifâde eder. Kelimenin fıkıh ilminde kazandığı terim anlamı, kısmen “Hudûdullah” tâbirinin Kur'ÂN-ı Kerîm'de geniş bir muhtevâ ile kullanılmış olmasının, büyük ölçüde de “hadd” kelimesinin hadislerde oldukça belirginleşen ıstılahî/ bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanımının sonucudur.

Kur'ân-ı Kerim'de hudûd kelimesi 14 yerde geçer; Bakara 2/187, 229, 230; Nisâ 4/13,14; Tevbe 9/97, 112; Mücâdele 58/4; Talâk 65/1.

Kur'ÂN-ı Kerîm’de;
On iki yerde =>“Hudûdullah”
Bir yerde =>“Hudûdehu”
Bir yerde de =>Hudûde mâ enzelellahu alâ Resûlihi”
Olmak üzere toplam 14 yerde geçmekte olan bu kelime, geçtiği yerlerin tamamında ALLAH’ın Sınırları ve Hükümleri anlamını ifâde etmektedir..

Bu ifâdenin yer aldığı âyetlerin bir kısmında;
“Bunlar Allah’ın sınırları/hükümleridir. Onları çiğneyip geçmeyin!.”
“Onlara yaklaşmayın!.”
“Kim Allah’ın sınırlarını çiğnerse gerçekten o kendi nefsine zulmetmiş demektir!.”
Şeklindeki ifâdelerin yer alması ayrıca dikkat çekmektedir. Dikkat çeken bir başka husus ise boşamayı konu eden Bakara Sûresi’nin 229. âyetinde bu kelimenin dört, yine aynı konudan bahseden Bakara Sûresi’nin 230. âyetinde ve Talak Sûresi’nin 1. âyetinde iki defa tekrarlanmış olmasıdır..


Bunlardan 14 yerde ALLAHu zü’L- CeLÂL’e doğrudan, 1 yerde ALLAH =>ZÂTuLLAH İsmi yerini tutan zâmirle, 1 yerde de “ALLAH’ın indirdiği” ifâdesi ile isim tamlaması hâlinde kullanılmıştır..
1 âyette ise, ALLAH'ın RESÛLü sallallahu aleyhi vesellem'e indirdiği vahye izâfe edilir ki.:


الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Resim---“El a'râbu eşeddu kufran ve nifâkan ve ecderu ellâ ya'lemû hudûde mâ enzelâllâhu alâ resûlihî, vallâhu alîmun hakîm (hakîmun).: Bedevî Araplar, küfür (inkâr) ve nifâk bakımından daha şiddetlidir. ALLAH’ın Resûl’üne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve ALLAH; Alîm (en iyi bilen)’dir, Hakîm (hikmet sahibi, hüküm sahibi)’dir.” (Tevbe 9/97)

Kur'ÂN-ı Kerîmde âyetlerde Hudûdullah/ALLAH’ın Sınırları” tâbiri, öncesinde birtakım hükümler ve mükellefiyetler belirtildikten sonra onlara atıfla zikredildiğinden, âyetlerin ifâde akışına bağlı olarak “ALLAH'ın koyduğu hükümler, yasaklar, ölçüler, sınırlar” gibi anlamlar taşır. Âyetlerin bir kısmında, ALLAH'ın koyduğu bu hükümlerin yerine getirilmesi ve iyi muhafaza edilmesi istenir.: Bakara 2/229; Tevbe 9/112..

Bir kısmında da ALLAH'ın belirlediği ölçü ve sınırların çiğnenmemesi, onlardan ileriye geçilmemesi istenir.: Bakara 2/229; Nisâ 4/14; Talâk 65/1..

Kur’ân'daki Hudûdullah tâbirlerine, kelimenin sonradan fıkıhta kazandığı, “ALLAH tarafından belirlenmiş sabit cezâî müeyyide” anlamını çağrıştıran hukukî bir mânanın ağırlıklı olduğu anlaşılır. Bu âyetlerin önemli bir kısmında Hudûdullah tâbiriyle âyet içinde zikredilen, hukukî müeyyideye de konu olabilecek dinî-ahlâkî hükümlerin kastedildiğini de gözden uzak tutmamak gerekir. Nitekim oruçlu için yasak olmayan ve yasak olan fiillere (Bakara 2/187), mirasçıların miras paylarını belirleyen hükümlere (Nisâ 4/12-14) zıhâr yemininde bulunan kimse için gerekli görülen üç kademeli kefaret hükümlerine (Mücâdele 58/2-4), evlilik birliğinin sona ermesinin ardından kadınlar için öngörülen iddet yükümlülüğüne ve süknâ hakkına (Talâk 65/11) Hudûdullah denilmesi ve bunlara riâyet edilmesinin istenmesi, “had” kelimesinin fıkıhtaki terim anlamına da belli ölçüde zemin teşkil etmiştir.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 16:42 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 10975
ResimHadislerde “had” kelimesinin, sözlük anlamını ve örfteki çeşitli kullanımlarını, ayrıca Kur'ÂN-ı Kerîm'deki geniş muhtevâsını yansıtan bir çeşitlilik ve zenginlikte yer aldığı çok defa da bu tâbirle Kur'ÂN-ı Kerîm'de belirlenen veya Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in takdir ve uygulamasıyla sabit olan cezâî müeyyidelerin yahut bu müeyyideleri gerektiren suçların ifâde edildiği görülür.
(bknz. Muvatta, Hudûd 10; Müsned, IV, 226; Buhârî, Şüfa, 1; Müslim, Hudûd, 8-9; Ebû Dâvûd, Hudûd, 38; bk Wensinck, el-Mu'cem, “hdd” md.)

Her ne kadar bu son anlamın, Kur’ân'daki Hudûdullah tâbirinin muhtevâsından fazla bağımsız olmadığı söylenebilirse de hadis mecmualarında “Kitâbü'l- Hudûd” başlığı altında yer alan hadislerde geçen “had” kelimesiyle genelde belirli cezâî müeyyidelerin veya bunlara yol açan suçların kastedilmiş olması, haddin fıkıh literatüründe kazandığı terim anlamını hazırlayıcı bir rol üstlenmiştir.

Kur’ân-ı Kerim'de, ahkâm âyetleriyle ilgili olarak ALLAH celle celâlihu'a izâfeyle yer alan başlıca kavramlar; Şeâirullah, Dînullah, Âyâtullah, Hudûdullah, Hükmüllah, Kitâbullah, Sebîlullah, Emrullah gibi kavramlardır. Bu kavramlar, bir şekilde insanların tutum ve davranışlarıyla ilgilidirler. Ayrıca bu kavramlar, birbirleriyle de anlamlı bir biçimde ilgili görünmektedirler.
Bu kavramlardan “ALLAH'ın çizdiği sınırlar; ALLAH'ın belirlediği kurallar; ALLAH'ın sınırları; ALLAH'ın yasaları” anlamına gelen “Hudûdullah” kavramı, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in hadis ve sünnetiyle desteklemiştir..

Had, iki şey arasında birbirine karışmasını önleyen engel, sınır demektir. Belirginleştirmek, başkalarından ayırt edici nitelik ve engellemek gibi anlamları vardır. Kur’ân-ı Kerim'deki “Hudûdullah” ifâdesi, ALLAH'ın ahkâmı/belirlediği hükümler ve kurallar anlamında kullanılmaktadır.

(Râgıb el-Isfahânî, Müfredât, yay. Safvân Ahmed Dâvûdî, Dımaşk-Beyrut 1997, s.221)

Hudûdullah birleşiği ve buna yakın ifâdeler;
Kur’ân-ı Kerim'de onbiri “Hudûdullah” olarak, biri “Hudûdehu”, biri “Hudûde mâ enzelâllah”, üç yerde de yakın anlam ifâde eden “verâe zâlike” olmak üzere toplam onaltı yerde geçer. Bu âyetleri incelediğimizde, Hudûdullah ifâdesinin iki ana kullanımı olduğunu görebiliriz:


I-) Genel Kapsamlı Kullanımı.:


ALLAHu zü’L- CeLÂL, mü'minlerin başlıca özelliklerini sayarken, bunlardan biri olarak “ALLAH'ın sınırlarını / yasalarını korumayı.” da belirtmektedir:

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Resim---"Et tâibûnel âbidûne’l- hâmidûne’s- sâihûne’r- râkiûne’s- sâcidûne’l- âmirûne bi’l- ma’rûfi ven nâhûne ani’l- munkeri ve’l- hâfizûne li hudûdillâh (hudûdillâhi), ve beşşiri’l- mu’minîn (mu’minîne).: Tövbe edenleri, (Allah’a) kul olanları, hamdedenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri (Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah’ın adını yüceltmek, dînini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri); rükû ve secde edenleri, ma’rufla emredenleri, münkerden nehyedenleri (yasaklayanları), ALLAH’IN HUDÛDLARINI muhafaza edenleri ve mü’minleri müjdele!” (Tevbe 9/112)

Bu âyetin belirttiğine göre, Hudûdullahı korumak, mü'minlerin bir özelliğidir. Öyleyse mü'minlerin başlıca özellikleri, ALLAH'a iman ve bunun gereği olarak ona kulluk eder