Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 26 Mar 2019, 02:11

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: ZİLHİCCENİN FAZİLETi
MesajGönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 13:20 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 11015
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim

HACC ve KurbÂN AYı ZİLHİCCE..

İSLÂM’ın DOStu=>MüsLümÂN
Başka Değil =>Hiç Bir ZamÂN
AKIL =>NAKİL-den KOPmazsa
AKIL =>Kur'ÂN’dan KOPmazsa
=>YARDIMcısıdır =>YARATAN..
ALLAH celle celâlihu..


ZEVK 8961


“VAKT”imiz =>DUÂ KAPIsı => ZİLHİCCE’nin FAZiLeti
İZZETin LUTfet ALLAHım!. =>KALdır Şu REZiL ZİLLeti
AHMAKLık VaR TEMELinde
=>İPLer =>SİYONist ELinde
KENDi KANını DÖKmekte =>YAZık =>İBRAHîM MİLLeti!.


13.08.18 13:00
brsbrsm..tktktrstkksiynylnzlkkk..


AKLı OLAN =>KİRLETMEsin
GÖNÜLLer=>RABb’ın SARAYı
Her NEFES>ELESt =>YAŞAnan
HACc MAHŞERi =>KURBÂN AYı!.


AKL-AKIL.: İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, kuvve-i hâfıza, mülâhaza, re'y, yaptığını bilme. İlim, zihinde hâsıl olan sûret. İnsan zihninin sıfatı. Kalbde Hak ve bâtılı ayırdedebilen bir nur.
NAKL-NAKİL.: ALLAHu zü’L- CeLÂL’den Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e İNZâL OLan Kur'ÂN-ı Kerîm..
VAKT.: ÖMÜR denen ZamÂN DİLimleri içinde, KULLanaBİLdiimiz muayyen/ kat'i olarak belli olan, ölçülü, tâyin ve tesbit olunmuş, karalaştırılmış., belli bir KADER içinde zamÂNdan Nâsib ve Kısmetimiz..
İZZET.: Muhterem, mu'teber, kavi, ve kudret sahibi olmak.
REZiL.: Alçak, adi, utanmaz, hayâsız, soysuz.
ZİLLet.: Aşağılık, horluk, hakirlik, alçaklık.
AHMAK.: (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.
SİYONist.: (Kudüs'ün eski adı olan Sion. dan) Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak isteyen. Yahudi fikrinin taraftarı. Bir şeyi Yahudilerin gaye ve menfaatına göre değerlendiren. Yahudilik. * Yahudi dinine giren.

İBRAHîM MİLLeti!.:
İslam Dini, MuhaMMed aleyhisselâmla TÜMMlenmiştir, TAMMlanmıştır.
TEK-BİR TEVHİD ESASLı HANİF ise, İbrahîm aleyhisselâmla Hanif Dini/İSLÂMın ÖZü olarak ÂlEMe ÇIKmıştır.. RABBımıza HAMdOLsun!.


قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Resim--- “Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ (hanîfen), ve mâ kâne mine’l- muşrikîn (muşrikîne).: De ki: "ALLAH doğru söyledi. Öyleyse ALLAH'ı bir tanıyan (Hanif)ler olarak İbrahîm'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi..” (Âl-i İmrân 3/95)Resim

Kur'ÂN-ı Kerîmimizde Leyâli-i Aşere.:

Resim

وَالْفَجْرِ
Resim--- "Vel fecri.: Fecr vaktine/yerinin ağarma zamanına, güneşin doğma anına andolsun.” (Fecr 89/1)

وَلَيَالٍ عَشْرٍ
Resim--- "Ve leyâlin aşrın.: Ve on geceye.” (Fecr 89/2)

Bu on gecenin; Ramazanın son on günü veya Muharremin onuncu gününe/Aşure Gününe kadar olan on gün, veya genel görüş ve kabul, bu mübârek on günün Zilhicce Ayının ilk on günü olduğudur. Yani her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam on gün..

KurbÂN Bayramının da içinde olduğu bu aya ZİLHİCCE AYI denir. Hicri-Kamerî ayların 12’ncisidir. Her senenin KurbÂN Bayramından önceki ilk dokuz günü ve KurbÂN bayramı günü olmak üzere tam “on gün” “Leyâli-i Aşere” yani “On mübârek gece”dir. Onuncu gün KurbÂN Bayramı’nın ilk günüdür.
Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esâsından biri olan Hac Farîzasının îfâ edildiği umûmî Af Ayıdır. Arafât’a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca KurbÂNın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Zilhicce, Hac ibâdetini yaptığımız ve KurbÂN kestiğimiz aydır ve diğer mübârek aylar gibi bunun da fazileti çok büyüktür. Bir rivâyette, hazret-i Âdem aleyhisselâm'ın tevbesi Muharrem veya Zilhicce Ayında kabul buyurulmuştur..

Zilhiccenin birinci on gecesi “Leyâlî-i Aşere” yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salâvât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devâmda hayır vardır.
Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan KurbÂN bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü KurbÂN kesilinceye kadar bir şey yemeyip KurbÂN etinden yemelidir. Bu mendubdur/yapılmasında sevâb olan ve beğenilen iştir. Hiç olmazsa 8’inci gün ile beraber, 9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.

Zilhicce'nin sekizinci gününe Terviye Günü, dokuzuncusuna Arefe Günü; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) Nahr=KurbÂN Günü, ondan sonraki üç güne de "Teşrik Günleri" denilmiştir.
Terviye.: Su verme, sulama, suya kandırma. İyiden iyiye ve derin derin düşünme.
Arefe Günü sabah namazından bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farz namazların arkasından Teşrîk Tekbîrini okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâcibdir.:


ALLAHu Ekber!. ALLAHu Ekber!.
Lâ İlâhe iLLe ALLAHu vALLAHu Ekber!
=>ALLAHu Ekber! Ve LiLLAHi’l- Hamd!..


Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAHu TeÂLÂ’ya -içinde kendisine ibâdet olunan- en sevimli günler Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Her bir gününün orucu bir senelik oruca, her gecesinin ihyâsı da Kadir Gecesi’ni (ibâdetle) ihyâ etmeye/diriltmeye denktir.” buyurmuştur.
(Tirmizî, Sünen)

Resim

VAKTini ve RABBını BİLen MuhaMMedî MüslümÂNLar;
Zilhicce Ayının birinden onuna (yâni KurbÂN Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra hiç olmazsa el parmakları kadar:

10 Salâvât-ı Şerîfe:


ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âli seyyidinâ MuhaMMed..

ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- ÜMMîyyi ve alâ âlihi, Ehl-i Beytihi ve's- sahbihi ve ÜMMetihi...


10 İstiğfâr.:
“Estağfirullahe’l- Azîm el Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l- Hayyu’l- Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes’elühü’t- tevbete ve’l- mağfirete ve’l- hidâyete lenâ innehû hüve’t-Tevvâbu’r- Rahîm.”


10 Tevhid.:
“Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdu yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ küllî şey’in kadîr!.”
okunur.

10 LafzuLLAH.:
ALLAH celle celâlihu!.


Resim

Zilhicce Ayının Fazileti Hakkında
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin BUYruklarından;

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Hiçbir ibâdetin kıymeti, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibâdetlerin kıymeti gibi olamaz.” buyurmuştur.
(Buharî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAH'a ibâdet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir.” buyurmuştur.
(Tirmizî, Savm, 52; İbn Mâce, Sıyam, 39)

Demek ki, bugünlerde tutulan bir oruç, 360 gün oruca bedel olabilir. Rabbimizin rahmet ve bereketi o kadar coşmaktadır ki, bir günlük oruca bir yıllık oruç sevâbı vermektedir. Böyle güzel ve tatlı bir müjdeye ilgisiz kalmak mümkün mü? Bu gecelerin Kadir Gecesine benzetilmesi ise, ayrı bir güzelliktir. Çünkü, Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır ve 83 yıllık ibâdete bedeldir.

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce, Allah'a daha sevimli olsun" buyurmuştur.
(Tirmizî, Savm: 52; Darimî, Savm: 52)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Allah katında içinde bulunduğumuz şu günler (Zilhicce'nin ilk on günün)deki salih amelden daha sevimli (salih amelin bulunacağı) başka günler yoktur."
Sahabeleri sordular: "Yâ Resûlallah, Allah yolunda cihad da mı?"
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Evet, Allah yolunda cihad da. Meğerki bir adam canıyla ve malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve candan hiçbir şeyi geri getiremez olursa, o başka "
buyurmuştur.
(İbni Abbas radiyallahu anhu'dan; İbni Mâce, Sıyam: 39.İbni Hacer, 5:119)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!" buyurmuştur.
(Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” buyurmuştur.
(Taberanî)

TeSBiH.: SübhÂNALLAH,
TaHMiD.: El HamdüliLLAH,
TehLiL.: Lâ İlâhe İLLâ ALLAH,
TeKBiR.: ALLAHu Ekber!. ALLAHu Ekber!.
demektir.

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.” buyurmuştur.
(Beyhekî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.” buyurmuştur.
(Taberanî)

Resim---Peygamber Efendimiz aleyhisselâm, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram: “Yâ Resûlallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?” dediklerinde,
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehid olanın cihadı daha kıymetlidir”
buyurmuştur.
(Buhârî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevâb verilir.” buyurmuştur.
(Beyhekî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Terviye günü (Arefe’den önceki gün) oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” buyurmuştur.
(Ramuzu’l- Hadis)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Bayram gecelerini ihyâ edenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.” buyurmuştur.
(İbni Mâce)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, buyurmuştur.
(İsfehanî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur" buyurmuştur.
(Münzirî, Tergîb ve Terhîb Terc, 2. 457)

Resim---Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdurrahman, Arefe günü kardeşi Aişe radiyallahu anha’nin huzuruna girdi. Hz. Aişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona: "Orucunu boz" dedi. Hz. Aişe: "Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin: "Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına keffâret olur" dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim?" buyurmuştur.
(Münzirî, Tergîb ve Terhîb Terc, 2. 458)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." buyurmuştur.
(Aişe radiyallahu anha’dan; Münzirî, Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 460)

Her zaman yapamayanlar bile hiç değilse bugünlerde gündüz dûhâ/kuşluk, gece teheccüd namazları kılmalı, affa nail olmak için çırpınmalıdır..
Her kim, Zilhicce Ayının ilk on günü içinde; bir hastayı ziyâretetse ALLAHu TeÂLÂnın Dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyâret etmiş gibi olur. Fakirlere yardım etse, Din ilmini/Ehl-i sünnet itikadını öğrenmeyi kadın erkek herkese farz bilip çocuklarına öğretse ve buna uygun bir din kitabı okusa, Peygamberlere hürmet etmiş olur.
Bu on gün içinde yapılan her ibâdet, diğer günlerde yapılan ibâdetlerden çok daha üstün ve pek fazla sevâba vesile olur..

Bugünlerde oruç tutup, gündüzünü ve gecelerini de ibâdetle geçirmek hem affa, hem de büyük sevâplar elde etmeye vesile olur.
Bu on gün içinde Din İlmi Meclisinde bulunan kimse, Peygamberler toplantısında bulunmuş gibi olur.

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki:

“Ramazan-ı şerifin son on günü yapamamış olduğunuz i’tikâfın kazası olmak için niyet ederek, Zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek, sünnet sevâbına kavuşursunuz. Bu itikafta, Allahü teâlâya, boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak, kusurların affı için çok yalvarınız!.”

İ’tikâf.: Bir şeye devâm etmek. * Ist: Bir yere çekilip yalnız ibâdetle meşguliyet. Hususan Ramazanın son on gününde, mescidlerde ve buna benzer yerlerde kalıp, ibâdet, ilm-i iman ve Kur'an, evrad ve ezkâr gibi ibâdetlerle meşgul olmak. Böyle bir kimseye "Mu'tekif" denir..[/b]

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 6 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye