Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 24 Mar 2019, 13:18

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: ÜÇ AYLARımız MüBAREk OLsun
MesajGönderilme zamanı: 21 Mar 2018, 22:47 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 11012
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim

GÖNLÜMdeki GÜL YILdızım
YEDi YÖNde YÂRim KIBLem
İÇİMde =>SESsiz=>ISSızım
KÂR-ü-BELÂ KÂRım KIBLem!.


YAPaYALnız =>ISsız YERde
DERTLerim DERMÂNım PERde
=>TEKe TEK TERAS TEKKEmde
“SAVM”a HASsret>SEHERLerde!.


ZEVK 8775

Bir VAKiTLer=>SAHiLLerde =>YıLLarca CÂNda CÂNAN-ı
OLur!.OLMaz!.=>OLÂN ORUç =>SİLdi SÜPÜRdü ZamÂN-ı
BURRAsı BURSAmda yiNE
ÇIKtı GELdi=>YARceSÎNe
SIRR-ı SUBhÂN SAVM SEMÂsı =>RECEB ŞABÂN RAMAZÂN-ı!.


19.03.18 06:18
brsbrsm..tktktkkmddtkLkkk..


=>EYy =>Yüreğimin GÖKYÜZü
bEN SANA ŞEHR-i YÂR DEmişem!.
=>EYy ÖMRümün GÖK GÜNDÜZü
bEN SANA “YÂR! YÂRr!.” DEmişem!.
El HAYyu’l- HAYy DOst celle celâlihu..


https://www.youtube.com/watch?v=n3gmQ0sYBQ0


Resim

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden HâL-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâmet
İZZet-i İhsÂNınLa ->Her YERde ->Her ÂNda ->Her HÂLde->Her NEFeste ->HABLi'L- VERiD->LüBBü'L- LÜBBümüzde LûTFet -> EYy CÂNda CÂNÂNımız =>CEM’ et ÜÇ AYLARıMIza İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!..Resim
Resim
Resim

Bî-RAHMetike yâ Erhame'r- Rahîmîn!
Bî-RAHMetike yâ Erhame'r- Rahîmîn!
Bî-RAHMetike yâ Erhame'r- Rahîmîn!.
İrhamNÂ yâ RABBBeNâ ceLLe ceLÂLihuu!..


Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu..


Resim


SAvm-ı Süre =>HiLÂLLedir
YÂR CeMÂLi =>CeLÂLLedir
KuLLUk kOLAY KuL İhvÂnim
KüLLî ŞEYy'i =>KemÂLLedir!.Resim

BESMELE’nin =>“Be”sinin =>“NOKta”sında => BİZ BİR-İZ..
BUYUR ve DUYUR Yâ ReSûLuLLaH sallallahu aleyhi vesellem..


Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:
اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ : ALLAHümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan.: Ey ALLAH’ım! Receb ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazana ulaştır.”
diye duâ ederlerdi.
(Enes b. Malik radiyallahu anhudan; İ. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259; Taberanî, el-Mucemu’l-Evsat, No:3951; 4/558, Beyhakî, Şuabu’l-Îman, Sıyam:23, No:3815; 3/375; Keşfu’l- Hâfâ)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:
اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ : ALLAHümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan.: Ey ALLAH’ım! Receb ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazana ulaştır.”
diye duâ ederlerdi.
(Enes b. Malik radiyallahu anhudan; İ. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259; Taberanî, el-Mucemu’l-Evsat, No:3951; 4/558, Beyhakî, Şuabu’l-Îman, Sıyam:23, No:3815; 3/375; Keşfu’l- Hâfâ)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Receb ayı ALLAH’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” buyrmuştur.
(Beyhâkî, Fedâilü’l-Evkât; İbn Hacer el-Askalânî, Tebyînu’l-‘Aceb; Suyûtî, Tefsîru’l-Kur’ân)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:“Receb ALLAH Teâlâ’nın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır,” buyurmuştur.
(Deylemi, Firdevs, No:3276; 2/275; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şaban ayı, Receb ile Ramazan ayı arasında, insanların kıymetinden gaflete düştükleri bir aydır. Halbuki o amellerin ALLAH’a yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin ALLAH’a oruçlu olduğum halde yükseltilmesini isterim.” buyurmuştur.
(Nesaî, Sıyam, 70; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, nr. 9858; Beyhakî, Şuabu’l-İman, nr. 3540)

Resim---Zeyd b. Eslem radiyallahu anhu’nun rivâyet ettiğine göre, Efendimiz Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e sadece Receb ayında oruç tutan bir topluluktan bahsedildi. Bunun üzerine;
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Onlar Şaban ayında neredeler?” diye ikaz ederek, üç ayların hepsinin ayrı ayrı önemli olduğunu, birinde çok amel edip de diğerininin terk edilmemesi gerektiğini tavsiye etmiştir.
(Abdürrezzâk, el-Musannef, nr. 7858)

Resim---İmam Ali kerremâllahu vechehu'den. “Şabanın onbeşinci gününü oruç tutun, gecesinde kâim olun” meâlinde ibn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.
(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 4, Hadîs No: 1388)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibâdete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü (onbeşinci günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca ALLAHu Teâlâ (keyfiyeti bize meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) Mübtelâ olan yok mu? Ona afiyet vereyim. (Belâdan kurtarayım) şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? buyurur.”
(İmam Ali ibn-i Talib kerremâllahu vechehu'den; Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 834; İmam Şa'ranî, el-Uhûdü'l-Kübrâ, s.231.; Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 4, Hadîs No: 1390)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şüphesiz ALLAHu Teâlâ şaban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) bakar ve herkese mağfiret eder. Yalnız ona şirk koşana veya müşahine (kin besleyen ve bid'at sahibine) mağfiret etmez.”
(Ebû Musa el-Eş'arî radiyallahu anhu'dan; Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 4037; İmam-ı Şa’ranî, el-Uhûd'ül-Kübrâ, s.231; Taberanî; Bezzâr; Beyhâkî rivâyet etmişlerdir.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şabanın yarısında (berat gecesinde) ALLAH kullarına muttali olur. Mü'minleri bağışlar, kâfirlere mühlet verir. Kin ehlini ise kinlerini bırakıncaya kadar (affetmeden) kendi hallerinde terk eder.” buyurmuştur.
(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 3217)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:“Eceller Şabandan şabana son bulur. Hatta kişi evlenir, çocuğu olur. O ise ismi ölüler listesine alınmıştır.” buyurmuştur.
(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6028)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAH, Şaban ayının ortasındaki berat gecesi dünya semâsına tecelli edip müşrik ve nahak (haksız) yere (başkalarına öfkelenip) düşmanlık yapan kimseden başka tüm insanları bağışlar.”
(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 1289)Azîz cÂNlar;
ÖMRümüzün ÖNündeki HAKk’ın HAYR GÜNLeri;


ÜÇ AYLar BAŞŞLar.: 1 Receb 1439 ki =>19 Mart 2018
Regaib KaNdiLi…….: 4/5 Receb 1439 ki =>22/23 Mart 2018
Mi’rÂC KaNdiLi……..: 26/27 Receb 1439 =>13/14 Nisan 2018
BERAt KaNdiLi……..: 13/14 Şaban 1439 =>30 Nisan/1 Mayıs 2018
RAMAZÂN-ı ŞERîF…: 1 RamazÂN 1439 ==>16 Mayıs 2018
KADİR GECEmİZzz..: 26/27 RamazÂN 1439 =>10/11 Haziran 2018
FITR- RAMAZÂN BAYramı.: 1 ŞevvÂL 1439 => 15 Haziran 2018 günü OLacak
İnşâe ALLAHu TeÂLÂ..


Resim


ÜÇ AYy DUALarıMız:

Resim RECEB-i ŞERîF DUÂMız:


10 Gün SubhÂNALLAHi’l- Hayyi’l- Kayyûm: El Hay ve El Kayyum olan ALLAH’ı tesbih ederim..
10 Gün SubhÂNALLAHi’l- Ehadi’s- Samed: Bir ve her şeyin ona muhtaç olduğu ALLAH’ı tesbih ederim..
10 Gün SubhÂNALLAHi’l- Gafuru’r- Rahîm: Mağfiret eden ve Rahîm olan ALLAH’ı tesbih ederim..


ResimŞABÂN-I ŞERîF DUÂMız:

10 Gün Yâ Latîf ALLAH celle celâlihu.: Lütfeden şÂNı yüce olan ALLAH celle celâlihu..
10 Gün Yâ Rezzâk ALLAH celle celâlihu.: Rızık veren ve şÂNı yüce olan ALLAH celle celâlihu..
10 Gün Yâ Azîz ALLAH celle celâlihu..:Azîz olup şÂNı yüce olan ALLAH celle celâlihu..


ResimRAMAZÂN-ı ŞERîF DUÂMız:

10 Gün Yâ Erhame’r- Rahîm ALLAH celle celâlihu.: Ey merhametlilerin en merhametlisi ALLAH celle celâlihu..
10 Gün Yâ Gaffâre’z- Zünûb ALLAH celle celâlihu.: Ey tüm günahları affeden ALLAH celle celâlihu..
10 Gün Yâ Atika’r- Rikâb ALLAH celle celâlihu.:.. Ey kullarını âzad eden ALLAH celle celâlihu..


Ben de Burası BURSA'mdan hER HÜCremLe;
Bütün İsLâm ÂLeminin ve Her
ÜMMet-i MuhaMMedîn ve de AZİZ CANLarımızın 'Larının Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem’in yüce DUÂLarında BİZ BİR-İZ BULmasına CÂN ü GöNüLden;
EL BÂRİÜ celle celâlihu, EL BÂRRU celle celâlihu, EL BERRU celle celâlihu OL-ÂN ALLAHu Zü’L- CeLÂL’imİZe Niyâz-ü-DuÂmı EDerim!.


5. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :

Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî "Amelü’l-leyli ve’l-leyl" isimli eserinde
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in :
Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.”
buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur.


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ ruhi Seyyidinâ Muhammedin fil-ervâhi Resim Ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fil-ecsâdi Resim Ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fil-kubûri.

MÂNÂSI: ALLAHım! Ruhlar içinde (arasında) Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ruhuna salât-ü-selâm eyle! Cesedler (cisimler) içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in cesedine salât-ü-selâm eyle! Kabirler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kabrine salât-ü-selâm eyle!”
Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye