Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 24 Eki 2019, 08:08

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: EL LATÎFÜ celle celâlihu
MesajGönderilme zamanı: 24 Eki 2010, 20:27 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4763
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim

El Latîfu ALLAH CELLE CELÂLUHU (İnsanî)

Kur'ân-ı Kerîm'de 5 yerde Lâtîfu'l Hâbir (celle celâluhu) : En ince (lâtîf) sırlardan bile haberdâr olan diye geçer.

Lûtf (nâzik, kibâr, ince, ikrâm, ihsan, merhâmetli davranış, iyi muâmele) kökünden sıfat isimdir. Letâfet (incelik, şeffaflık, hacimsizlik) kökünden de isim sıfattır.
Lûtfuyla verici
(Yusuf 12/100; Şûrâ 42/19 bkz.) ve letâfetiyle bilici Latîfu'l-Habîr olan ALLAH-U ZU'L-CELÂL (En'âm 6/103; Hacc 22/63; Lokmân 31/16; Ahzâb 33/35, Mülk 67714 bkz.).

Şefkât ve nezâketle ( fiilî lütûfla) başlayıp, mutlak nüfuz ve incelikle (idrâkî letâfetle) tamamlanan "Latîf" sıfatı, "sır-rı sıfır" taşımaktadır ki kulun, iştirakî yaşayışına tecellîsi "ihsana eriş" işidir…

El Latîfu isminin; El Alîmu, El Habîru, El Berru, Er Rahmânu, Er Raûfu, El Kerîmu, El Bâtınu isimleriyle mânâ ilişkisi âşikârdır.

El Latîfu : Lâzım ve lâyıkı, vechiyle ve rıfk ile lûtfedici olan. Mâhiyeti insan idrakinin uluşamayacağı kadar lâtîf olan, kesif olmayan, görülmeyen. Letâfet (hoş, güzel, yumuşak, nâzik, ince duygulu) sâhibi olan. Kullarına yumuşaklık ve lûtfuyla iyilik, merhâmet ve ihsan edici olan ALLAH-U ZU'L-CELÂL.


Lâtif : Gizli sırlara vâkıf ve bilici.. İnce anlamlı söz. Sık olmayan ince. Sık olmayan seyrek. Mânâsı gizli kapalı olan söz. Zarif.
Letefe : Kibâr, nâzik, merhâmetli davranmak.
Letufe : İnce ve kibâr olmak. Şeffâf olmak. Ufak ve küçük olmak.
Eltafe : İyilik yapmak. İltifât etmek.
Lâtafe : İhsan etmek. Okşamak. Şaka yapmak.
Telattafe : Bir işi güzellikle centilmence yapmak. İnce ve nezâketle davranmak. Yolunu bulup sırrını anlamak.
Lutf : Lutûf. ALLAH-U ZU'L-CELÂL'in muvaffak kılması, koruması. Saygı.


EL LÂTÎFU (celle celâluhu) ZEVKİ:

Mazharı olanlar letâfet (hoşluk, güzellik) nezâket (incelik-nâziklik), nezâfet (temizlik-paklık) ve asâlet ehli olur. Kur'ân-ı Kerîm'in, kalbin, kâinâtın ve " Kün fe yekun" un ince sırlarına muttâli' olur.

Azîz kardeşim, cümleleri "olur" filân diye kesin hükümle anlatabilmek için bitirdim. Âcizâne görüşüm böyle demek istiyorum. " Hüsn-u niyyet, samîmîyyet, ciddiyet ve Muhammedî gayretkeşlikle, olur İnşâallah!..." demek istiyorum!... Esas vurguladığımız husus ise Esmâu'l-Hüsnâ'yı bilerek, anlayarak, şuûrla ve yaşayarak zikretmektir. Su içer gibi candan, her hücrede serinliğini ve lezzetini duyarcasına derûnî ve enfusî zikirler!...


KUL İHVANİ
~ESMÂLAR~


viewtopic.php?f=13&t=4746&start=210

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: EL LATÎFÜ celle celâlihu
MesajGönderilme zamanı: 24 Eki 2010, 20:42 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4763
kulihvani yazdı:
EL LÂTÎFU (celle celâluhu) Esmâsı ile ilgili;
Dertten, Kederden, Kördüğümden FEREC-ÇIKIŞ KAPISI DUÂSI Vardır:


Bismillahirrahmânirrahîm
Yâ latîfu entellezi teltıfu biibâdike ve tusıluhum ilâ envâın niâmı ve terfukı biehlil hıcabi fetuhrecuhum min ğavailin nikami ve terhamu min ilticai ileyke birahmetike'l-amîmete ve teczibehu ile'l-envâri mine'z-zulmi talemu hafiyyati'l-eşyâi ve dekâikihâ ve tecudu biihsânike alâ ibâdike bienvâi'l-berri ve keşfi dekâikihâ.

Eseluke Allahumme bilatîfi lutfike ve feyzi fazlike ve durreti bahri cudike ve kuvveti sultani askerike ve cunûdike en tecaleni nazîfen fi'l-akvali ve'l-efâli refîkan fi'l-hâli ve'l-mâli ve'r-zuknı min bereketi lutfike hazzan vafiren ve eınni alâ kabûli âsâri fadlike vecal li minhu hasemen vafiren zâhiren ve eyyedenı bitedbîrike lienale min bahri cûdike feyzan zâhiren inneke ente'r-rahîmu ya latîfu edrikni bilutfike'l-hafiyi..


MÂNÂSI:
Yâ Latîf ALLAH celle celâluhu!
Sen’sin Kullarına iltifat eden karşılıksız ihsan eden!
Ve Sen’sin sayısız ni’metleri hâsıl eden, meydana getiren!
Ve Sen’sin Perdelilerin, halk içinde HAKK'la olanların Refîki-Yoldaşı!
Ve Sen’sin; musîbetler, belâlar, dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler, felâketler, âfetler ve nikmetler olan intikamlar, öc almalardan selâmete çıkaran!
Ve Sen’sin Sana ilticâ edip sığınanlara her zaman, her yer ve halde umûmen RAHMET eden!
Ve Sen’sin Zulmet karanlıklarından Nûrullah'ına CEZB eden, kendine çeken!
Ve Sen’sin Eşyâ Gizlilik Sırlarını ve dakâiklerini- anlaşılması çok dikkat isteyen inceliklerini ve keyfiyetlerini bilen ve bildiren..
Ve Sen’sin Kuluna lutfen-İHSÂNınla, Eşyânın sayısız Berr Gerçekliğinin ve Hakîkatının Keşfini vücûda getiren!


ALLAH'ım celle celâluhu!
El-Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-in LUTFundan İsterim!

El Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-den; Fazlından- Cömertlik, İhsan, Kerem, İlim, Ma'rifet, Üstünlük, Hüner, Tefâvut, İnâyet ve Hidâyetinden Feyzinin-Bolluk, Bereketini İsterim!

El-Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfin Hürmetine SENin Cömertlik-CÛD Denizinden, muhtaçlığımı kimselere bildirmeye meydan vermeksizin lütuf ve ihsandan bir damla İNCİ Dilerim!

El Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-den;
SÖZlerimi ve Fiillerimi temiz, pâk ve nâzik kıl diye,
HÂLime ve MALıma Refik-Yoldaş ol diye,
Madde ve Mânâda SULTANÎ askerleriyin ve ordularıyın güç, kuvvet ve yardımını Dilerim!

El-Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfiyin Bereketinden SENin Lutfunla Hazan- Sevinçle, Hoşlukla, Zevkle, Saadetle, Nimet Bahtlı Nasible ve Sürurla çok çok bolca Dilerim!

El-Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfiyin fazl hediyesi âtiyyesinden El-Latîf celle celâluhu hürmetine Beni de Ni’metlendirmeni Dilerim!

El-Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-den Benim için El-Latîf celle celâluhu İSM-i ŞERÎFiyin LUTFundan kesin olarak, Problemlerimden, engellerimden ve Manevî saptırıcılarımdan kurtuluşumu hâlledip neticeye varmama Zâhiren-açıkça ve bolca hidâyet kılmanı Dilerim!
El-Latîf celle celâluhu İsm-i Şerîfin hürmetine;
SEN-in Tedbirinle- Bir duâmın karşılığını te'min edecek veya def' edecek yolu bulmamda başarmam için lâzım gelen hazırlık ve uygulamamda,
SEN-in CÖMERTlik DENİZİnden en feyzle-bolca ve zâhiren-açıkça NÂİL olmam ve MURÂDıma Ermem için,
El-Latîf celle celâluhu Adınla, Beni TE’YİD Etmeni-Kuvvetlendirmeni, Sağlamlaştırmanı, Metânet vermeni, HAKta Doğrulamanı, HAYRda doğruya çıkarmanı ve Desteklemeni İsterim-Dilerim!
Kesinlikle ve Şüphesiz ki Er RAHÎM ALLAH celle celâluhu SENsin!
Yâ El-Latîf celle celâluhu!
En Derekede-Dipteyim ve Doruk’a çıkarmanı-Yardım etmeni El-Hafî celle celâluhu İsminle lûtfundan Dilerim-DUÂ Ederim

Yâ RABBu’l-Âlemîn ALLAH-ımız celle celâluhu! !

Vesselatu Vesselamu Aleyke Yâ Seyidinâ Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!

Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike ve nebîyyike ve Rasûlike ve Nebîyyi'l-ummîyyi ve âlâ âlihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi ve ummetihi...

Huz biyedi . Kallet hilleti edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve keremike yâ sâhibe’l- lutf!

ALLAHu zu'lcelâl,
cÂNlarımızı Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemde BİZ,
VÜCÛD Cem'imizde BİR kılsın!
Cümlemize Hakk ve Hayr Versin!..

El-Latîf Celle Celâluhu ve LÛTUF Buyurduğun 5 İSM-i ŞERÎFlerinle 7 LETÂİF-imize İMDAD Eyle Yâ RABBu’l-Âlemîn ALLAH celle celâluhu!


Âmin Yâ Latîf Celle Celâluhu
Âmin Yâ Kerîm Celle Celâluhu
Âmin Yâ Rahîm Celle Celâluhu
Âmin Yâ Vedûd Celle Celâluhu
Âmin Yâ Fettâh Celle Celâluhu
Âmin Yâ ALLAH Celle Celâluhu!..

SIRR-ı SIFIR İSM-i ÂZAM-ınla Âmin Yâ RABBu’l-Âlemîn ALLAH celle celâluhu!

Âmin Yâ Latîf Celle Celâluhu
Âmin Yâ Kerîm Celle Celâluhu
Âmin Yâ Rahîm Celle Celâluhu
Âmin Yâ Rahmân Celle Celâluhu
Âmin Yâ Hannân Celle Celâluhu
Âmin Yâ Mennân Celle Celâluhu
Âmin Yâ Deyyân Celle Celâluhu
Âmin Yâ Furkân Celle Celâluhu
Âmin Yâ Sultân Celle Celâluhu
Âmin Yâ ALLAH Celle Celâluhu!..

El HAMDuLiLLâHi RABBu’l-ÂLeMîn!

MuHaMMeDî MuHABBEtlerimle

viewtopic.php?f=9&t=7824

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: EL LATÎFÜ celle celâlihu
MesajGönderilme zamanı: 24 Eki 2010, 21:01 
Çevrimdışı
Yeni Üye
Yeni Üye

Kayıt: 24 Tem 2010, 22:39
Mesajlar: 5
El Latîfu : Lâzım ve lâyıkı, vechiyle ve rıfk ile lûtfedici olan. Mâhiyeti insan idrâkinin ulaşamayacağı kadar lâtîf olan, kesif olmayan, görülmeyen. Letâfet (hoş, güzel, yumuşak, nâzik, ince duygulu) sâhibi olan. Kullarına yumuşaklık ve lûtfuyle iyilik, merhâmet ve ihsan edici olan ALLAH-U ZU'L-CELÂL.

Çok güzel bir paylaşım ALLAH Râzı Olsun Canım...

_________________
UNUTMA Yaşadığın bu günün tekrarı YOOK !
nis@y


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: EL LATÎFÜ celle celâlihu
MesajGönderilme zamanı: 24 Eki 2010, 21:37 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4763
Kul ihvani hocamızdan ALLAH râzı olsun... "Su içer gibi candan, her hücrede serinliğini ve lezzetini duyarcasına derunî ve enfusî zikirler!..." nasip olsun inşaALLAH sağolasın güzel arkadaşım ALLAH senden de râzı olsun

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye