Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 16 Haz 2019, 20:37

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 28 Eyl 2014, 14:55 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 29 Eki 2011, 08:01
Mesajlar: 853
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Allah'ın Muhabbeti Kimlere Hak ve Vacip Oldu ?


Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin 'Ramuzul Ehadis' (Hadisler Deryası) isimli eserinden seçtiğimiz 40 hadis-i şerifi istifadenize sunuyoruz...

Allah ( z.c.hz.) buyuruyor: "Kulum Bana kavuşmaktan hoşlanırsa, Ben de ona kavuşmaktan hoşlanırım. Bana kavuşmak onun hoşuna gitmiyorsa Benim de ona kavuşmak hoşuma gitmez."
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Allah Tebareke ve Teala buyurur: "Benim uğrumda birbirini sevenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda sıla yapanlara muhabbetim haktır. Benim uğrumda birbirini yoklayanlara muhabbetim haktır. Benim uğrumda hayırhahlık yapanlara muhabbetim haktır. Ve Benim uğrumda elden geleni bol bol sarfedenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda birbirlerini sevenler, kıyamette nurdan öyle minberler üzerinde bulunacaklar ki, sıddıklar, şehidler ve Peygamberler onların makamına imrenecekler."
Ravi: Hz. Ubâde (r.a.)Allah Tebareke ve Teala buyurur: "Benden ötürü hem meclis olanlara muhabbetim vacib oldu. Benden ötürü elden geleni bol bol sarfedenlere muhabbetim vacib oldu. Benden ötürü buluşanlara muhabbetim vacib oldu.
Ravi: Hz. Ubâde (r.a.)

Allah (z.c.hz.) buyurur: "Lâ ilâhe illallah Benim kelamımdır. Ve Ben O'yum. Kim bunu söylerse Benim kaleme girmiştir. Kim de Benim kaleme girerse azabımdan emin olur."
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

Allah Teala buyurur: "Muhakkak Rab Benim. Hayır ve şerri Ben tayin ederim. Yazık o kimseye ki, hakkında şer yazmışım. Ve ne mutlu ona ki, hakkında iyilik yazmışım."
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

Allah (z.c.hz.) buyurur: "Ben kerimlerin en büyüğüyüm. Afv itibariyle de en kerim ve azamet sahibiyim. Kulumu dünyada setrettikten sonra, ahirette rezil etmeye tenezzül etmem ve kulum Benden mağfiret istedikçe onu mağfiret ederim."
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Allah (z.c.hz.) buyurur: "Beni zikretmesi kendisini Benden bir şey taleb etmekten alıkoyan kimseye, o istemeden Ben nasib ederim."
Ravi: Hz. Huzeyfe (r.a.)

Allah (z.c.hz.) buyurur: "Kullarımın kalblerinde, Benim marifetimin (Beni tanımış olmalarının) alameti, kadrimin mevkiinin güzel olmasıdır. Bu da şikayet edilmemem, rızıklarını geciktirme ile itham edilmemem ve gayb addedilmememle olur." (Rabbımızı hazır bilip, rızkımız için acele etmiyeceğiz ve derdimiz var demiyeceğiz, yani şikayet etmiyeceğiz.)
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Allah (z.c.hz.) buyurur: "Eğer mü'min kulum için günah, ucubdan daha hayırlı olmasaydı, mü'min kulumu günaha sokmazdım."
Ravi: Hz. Kelib el Cüheni (r.a.)

Rabbımız buyurur: "Kullarım layıkı ile itaat etseler, gece rahmet verir, gündüz güneşin sıcaklığını, gök gürültüsünü duyurmam."
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Cibril (a.s.) Bana şöyle dedi: "Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: Ya Muhammed (s.a.s.) Bana iman edip de kadere, hayır ve şerrin Benim takdirimle olduğuna iman etmiyen, Benden başka Rab arasın."
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

Musa (a.s.) Bana dedi ki; "Ya Rabbi, Adem (a.s.) sana nasıl şükretti?" Buyurdu ki: "Başına gelenin Benden olduğunu bildi, Bu onun şükrü oldu."
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)

Musa (a.s.) Bana dedi ki; "Ya Rabbi, yakın mısın Sana yavaş söyleyeyim. Uzak mısın, sesleneyim. Hitabını işitiyorum, görmüyorum, nerdesin?" Allah (z.c.hz.) buyurdu ki: "Arkandayım, önünde, sağında, hem de solundayım. Ya Musa (a.s.) Ben, kulum Beni zikrettiğinde onun celisiyim ve dua ettiğinde onunla beraberim.
Ravi: Hz. Sevban (r.a.)

Şeytan dedi ki: "Mal sahibi, şu üç şeyin birinden benden salim olmaz ve sabah akşam ona bunlar için vesvese vermeye çalışırım: Malı helal olmıyan yerden edinmesine uğraşırım. Hak olmayan yere harcatmaya çalışırım. Mala karşı içine sevgi ve muhabbet veririm ki, onu yerine harcayamasın." (Allah'ın siyaneti oldumu başka)
Ravi: Hz. Abdurrahman (r.a.)

İblis Rabbına dedi ki: "İzzetin ve Celalin hakkı için, canları bedenlerinde bulundukça Adem oğlunu iğfal edeceğim." Allah (z.c.hz) de buyurdu ki: "Onlar Benden mağfiret istedikleri müddetçe Ben de onları mağfiret edeceğim."
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

Melaike dedi ki: "Ya Rabbi bu kulun fenalık yapmak istiyor." Allah (z.c.hz.) buyurdu ki: "Bekleyin, yaparsa bir günah yazın. Terkederse bir sevap yazın. Zira o, o günahı ancak Benim için terketmiştir."
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Cebrail (a.s.) yanımdan kalktı da Bana anlattı ki, Hüseyin (r.a.) Fırat kenarında katlonulacak ve sonra şöyle dedi: "İster misin onun toprağından sana koklatayım" Dedim, evet. Bunun üzerine elini uzattı, o topraktan bir avuç aldı ve onu Bana verdi. Ben de kendimi tutamadım, gözlerimden yaşlar boşandı.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

Müslümanın öpmesi musafahadır.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Bu kadın, çocuklarına olan şefkatinden dolayı Allah (z.c.hz.)'nin merhametine mazhar oldu. (İki çocuğu ile bir kadın gelmişti. Kendisine üç hurma verildi. Çocuklar hurmalarını yedikten sonra annelerininkine gözlerini diktiler de o da elindekini bölüp onlara verdi. Bunun üzerine bu hadis varid oldu.)
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)

Bir kimsenin Kur'an'ı mushafsız (ezberden) okuması bin derece, mushaftan okuması ise ikibin dereceyi bulur.
Ravi: Hz. Osman İbni Abdullah (r.a.)

Bıyıklarınızı, dudak hizasından kesiniz.
Ravi: Hz. Hakem İbni Umeyr (r.a.)

"Kulhüvallahü Ehad" Kur'an'ın üçte birine bedeldir.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

"Kulyâ eyyühel kafirûn" suresi Kur'an'ın dörrte birine bedeldir. "İzâ zülzilet" suresi Kur'an'ın dörtte birine bedeldir ve "İzâ câe" suresi de yine Kur'an'ın dörtte birine bedeldir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

"Kulhüvallahü ehad" ve "Muavizeteyn" (felak, nas) surelerini akşam sabah üçer kere okumak, sana her şey için kafi gelir.
Ravi: Hz. Muaz İbni Abdullah (r.a.)

Kendinde Hikmetten birşey olmayan kalb, harap bir ev gibidir. Şu halde öğrenin, öğretin. Fıkıh tahsil edin ve cahil olarak ölmeyin. Zira Allah cahillik için mazeret kabul etmez.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

Bir din kardeşinin işine bakmak, bir sene mescidde itikaftan efdaldir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Onu bağla da sonra tevekkül et.( Bir kimse, devesini salıverip de mi tevekkül edeceğini sorduğunda bu hadis varid olmuştur.)
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

Allah (z.c.hz.) kıyamet gününde, kendilerine Kur'an'ı okuduğu vakitte halk Rahman'dan işittikleri o Kur'an'ı evvelden duymamış gibi olacaklardır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Gıybetin keffareti, gıybet ettiği kimse için (Kulağına gitmeden) mağfiret dilemektir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Günahın keffareti, pişman olmaktır. Eğer siz günah yapmasaydınız, Allah günah yapan bir kavim getirir ve onları mağfiret ederdi.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

İnsana vâiz olarak ölüm, zenginlik olarak da yakîn (kuvvetli iman) kafidir.
Ravi: Hz. Ammar (r.a.)

İnsana yalan cihetinden her işittiğini başkasına söylemesi kafidir. Hasislik (cimrilik) için de: "Hakkımın zerre kadarından vazgeçmem" demesi kafidir.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

Adama şer cihetinden, misafir gittiği yerde önüne konulanı beğenmemesi kafidir.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

Her iyilik sadakadır.
Ravi: Hz. Bilal (r.a.)

Hangi söz ki, onda Allah zikri bulunmaz ve Bana selatü selam getirilmeden başlanır, o bereketten mahrumdur ve onun hayrı noksandır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Her göz zina eder (Her nâ-mahreme bakan). Bir kadın da kokular sürünüp bir meclise uğrarsa (erkekler arasından geçerse) o da zâniyedir.
Ravi: Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

Her şeyin kendisi ile Allah arasında hicap vardır. "Lâ ilâhe illallah" şehadet kelimesi ve anne babanın evlada olan duasında hicap yoktur.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Herkes kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilesiye kadar sadakasının gölgesinde bulunacaktır.
Ravi: Hz. Ukbe (r.a.)

Her nefis, hevası üzerine haşrolur. Kim küfrü seviyorsa o, kafirlerle beraberdir. Onun amelinden hiç bir şey kendisine fayda vermez.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

Ümmetimin hepsi Cennete girer, istemeyen müstesna. Dediler ki: "Kim istemez?" Buyurdu ki: "Bana itaat eden Cennete girer, Bana isyan eden istememiştir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


Resim

_________________
Eğer göğün yedi kat üstüne çıkmaksa niyetin, Aşktan güzel merdiven bulamazsın.
Eğer aşkı bulmaksa niyetin, Aramadan duramazsın. -
Yunus Emre.k.s


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 9 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye