Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 16 Ara 2019, 12:51

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 39 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 22 Nis 2013, 09:49 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim501. "Rüşd, zâhirde (somut) ve bâtında (soyut) elverişli hâle gelmek ve aklın kemâlidir."

502. "Nefsin kendi makamı, akıldan dolayı Nefs-i Levvâme makamıdır. Aslî yerinde nefs, aklı kullanarak korkar ve umar..."

503. "Mürîd olan sanatlardan sanatkâra SILA eder ki bunun ismi seyr-ü-sülûktür..."

504. "Kemâlât: HAKK'ı bilmek (ilim),HAKK'a gelmek (irade), HAKK'la olmak (idrak) ve HAKK'ta ölmek (iştirak) tir...
Kemâlât:Aklın yarattığına değil de aklı yaratana tapmakta İlâhî,Kur'ânî ve Muhammedî naklî yolu bilmek,bulmak ve yaşamaktır."

505. "Ve unutma ki hayal, hakikatın elbisesidir!.. "

506. "Kemâlât:Sûret perdesindeki sîret (ibret-hikmet) oyunundaki kulluk rolünü Muhammedî edeble oynamaktır..."

507. Kemâlât: İncir çekirdeğinden çıkan incir ağacı olup çiçeksiz meyvesinde binlerce çekirdek olmaktır."

508. "Kemâlât: Tevhidî tecellî denklemini Muhammedî metodla çözebilme mutluluğudur... "

509. "Celâl tecellîsi; zıdların zuhûr âlemindeki şe'en "kûn fe yekûnü" olup "ân" içindeki; kevn-ü-fesad, icâd-idam, bekâ-fenâ ve varoluş-yokoluşun nabız atışıdır."

510. "Alternatif akım gibi "var ol!-yok ol!" kevn-ü-fesadıyla gelen İlâhî Tecellî (celâl-cemâl); Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) redresöründen (ayarlayıcı doğrultucu) geçip fenânın yaramaz dalgaları emilerek, doğru akım olarak Vedûdî ve Muhammedî voltajla insanoğluna ulaşırsa, muradedilen ve emredilen kulluk görevlerini işler ve cennetleri hakeder."

511. Düşündüğünde göreceksin ki can denilen İlâhî Hayy cereyanı (Rahmânî Nefes) ve onun Muhammedî kullanılış edebi Kemâlâttır.

512. "Kemâlât: Kendini bilmek-RABB'ini bilmektir."

"Kendini ve RABB'ini bilmeyen, câhile kâinât leş ve talibi (isteklisi) köpeklerdir... Kendini ve RABB'ini bilen kâmil'e ise kâinâtın nuru ALLAH Celle Celâluhu'dur"

513. "Nun tecellîsi Nurullah, mim tecellîsi Nur-u Muhammed, lâm tecellîsi kuldur (isti'dâd, akıldır). "

514. "Zâten her zerre Ahadiyyet denizinde yüzen Ahmedî esmâlardır... "

515. "Şahsî ve nefsî kemâli ancak ve ancak Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e ulaşım aracı biliriz."

"Kanatlanan kuş misâli..."

516. "Mutlak Kemâl; kayıdsız, hududsuz, şartsız, şey’sizdir. "
"Mahlûkata akseden, yansıyan İzâfî Kemâl ise kayıdlı, hududlu, sınırlı, sorumlu, şartlı ve şey’lidir."

517. "Tüm kâinâtın var oluş sebebi de senin bu şuûra (Muhammedî oluş şuûruna) ulaşman içindir."

518. "Kur'ân-ı Kerîm'de insanın evveli-âhiri-zâhiri-bâtını anlatılmıştır."

519. "Tevhid, "ilk"e dönüş ve insanî fıtratının farkına varıştır."

520. "HAKKsız ve HAYIRsız bir hayatın son ucu hüsrandır..."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 02 May 2013, 10:29 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim521. "Aşk,Habibullah hatırına halkedilişe hamd halidir..."

522. "Dedim ki: Ya Rabbi, yeryüzünde en perişan halde gördüğüm ev senin evin!"

523. "Resim-isim, cesed-cisim, CAN olmuş çıkmış cihâne"

524. "Ruh; insan ikliminin reisidir..."

525. "Dağın-taşın kabul etmediği, bizim kabul ettiğimiz EMÂNET... Kulluk EMÂNETİ..."

526. "RABB'inin kelimesi ise: Kaza, kader, irade ve meşiyeti mutlak olarak zâtına mahsus olan ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL "Kün fe-yekün"kelimesi ile her şeyi (kelime) var eder, yok eder. Kelimesinin en mükemmeli olan insan ise zirvede mükerrem kılınmış tek varlıktır."

527. "Ruhun hayatiyeti; ilâhî bilgi ve kudsî cilâ iledir!"

528. "İnsan aklı RABB'ini tanır ve isbat edip tevhid eder. Nakille ise akıl, RABB'ine hamd etmeyi öğrenir. Bu ise tevhidin tekemmülüdür..."

529. "4 lü sistemde nefs, mutmaînne hâle gelince, ruhla içli dışlı olmuştur... "

"Hak ve hayr üzere ruha, iştirak etmiştir."

"Beden, nefs, kalbden sonra nefs, ruh şehrinde Ruhî Nefs olmuştur."

530. "İnsana aklıyla tevhid teklif edilmiştir. Akıl arınırsa zekâ olur.

Zekâ; temiz, pak,saf,arı ve has demektir.

Zekânın hakta ve hayrda hızlı ve kontrollü kullanılması ise ferasettir.

Ferasetli insanlar LEB demeden LEBLEBiyi anlarlar."

531. "Akıl; ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'in aşk aynasıdır!

Aşk ise rüşdüne ermiş aklın kâmil hâlidir."

532. "Kur'ân-ı Kerîm; Zât-ı HAKK (celle celâluhu)'dan Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e O'ndan da bize nakldir!"

533. "Sonra Kur'ân-ı Kerîm ve hadis-i şerîflerle şereflenince anladım ki akıl, ALLAHÜZÜ'l-CELÂL'in azamet ve kudretini seyir aynasıdır! "

534. "Akıl, Nurullahtır..."

535. "Akıl: "nicelik ve nitelikleri anlayabilen, anlatabilen ve yaşanmasını sağlayan özün özü (lübbü'l-lüb) bir nurdur. "

536. "Nakl sürekli bir ses ise akılda kulaktır!"

537. "Nakl tektir, akıl ise sonsuz sayıdadır."

538. "Bizim dinimizde, esas olan nakl olup nakli anlayıp uygulayacak akıl ve mantık dinidir!"

539. "İlâhî hitabın muhatabı akıldır!"

540. "Sözün özü şu ki: Akıl kemâlini ikmâl edince AŞK; akıllı da kemâlâtını tamamlayınca ÂŞIK olur..."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 13 May 2013, 09:57 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim541. "İlim ve iradeyle Kur'ân'a teslimiyyetle islâm olan akıl... İdrak ve iştirakle Kur'ânî istikametle ise, mü'min akıldır."

542. "Akıl, ilâhî nizâma uyum sağlamak için tekemmül eder."

543. "Akıl, insan letâifleri için bir fabrikada ya da evimizde elektrik ne ise öyle bir şeydir."

544. "Akıl, Nur-u Muhammed'dir. Aslında ise Nurullahtır. Kudsî ve ilâhîdir"

545. "Akıl; ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'in sonsuz esmâ tecellîsi olan celâl, cemâl, kemâl ve hemhâl cümbüşünün aksettiği sırr-ı sıfır perdesidir."

546. "ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL yarım nefeslik ömrümüzde Nur-u Muhammed'siz bırakmasın. Gaflet, cehâlet, dalalet ve ihânet karanlıklarından korusun... Âmin!.."

547. "Sanki akıl; Emr Âlemi'nden olan ruhun, kalbe, nefse ve bedene aktardığı bir nur ve onların hayat bazarındaki nakitleri gibidir!"

548. '' OLACAKlar OLUR durduramayız, sadece HAYR OLsun diye DUA ederiz!..''

549. "İblis: El iblâs: Şaşkınlık ve sapıklık içinde ümid kesme.

El İblis: Ümidsizliğin ta kendisi, vesveseci ve şüphe vericidir. Vesvesesini, dıştan sokuşturmaya, içten üfürmeye izinlidir."

550. (İblis)"İşlerini ise bedensiz oluşundan dolayı insandan dosdlarına işletir!..."

551. "İnsan için, hakkın ve hayrın dâvetçisi; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), melek ve aklî kuvvet (nüve)'tir. Bâtılın ve şerrin dâvetçisi ise İblis, şeytânları, şehevî (iştah) ve gazabî kuvvettir."

552. (İblis)"RABB'isi katında kıymetli iken neden bu hâllere düştü?" dersen; nassa (kesin olan ilâhî hükme) kıyas ile karşı koymuştur. (A'râf 7/12-13 bkz.)

553. "Şu işe şaşarım ki: ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL ile; çamurdan yaratılan Musa (aleyhi's-selâm) kelâm etti, izzet ve ikrâmla şereflendi! (Tâhâ 20/13,41 bkz.) ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL ile; ateşten yaratılan İblis de kelâm etti, zillet ve recm (rahmetten kovulmak) ile şerefini kaybetti!" (A'râf 7/11-18 bkz.)

554. "Hakk: kendi dışında her şeyden meyleden, uzaklaşan, tek kalan gerçektir!"

555. '' Zamanın AN dilimleri ilmek ilmek, BİR HALlerde gelip geçmede!..''

556. ''DUYulmayandır, UYulamayan!..''

557. '' DUYum BİRse, UYum BİZdir. Gerisi boş laf!..''

558. "Denize akan ırmaklar gibiyiz...Ölümedir göçümüz!"

559. "Ölüm kimseyi kovalamaz, insanlar onun ayağına gelirler! Onun için göçmeden önce, önden göçünü gönderenler gönül erleridir.."

560. "Herkes ölür, ölümse dipdiridir... Akl-ı selim! Akl-ı selim! Ve şuûr..."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 23 May 2013, 09:43 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim561. "Rüşd, zâhirde (somut) ve bâtında (soyut) elverişli hâle gelmek ve aklın kemâlidir."

562. "Nefsin kendi makamı, akıldan dolayı Nefs-i Levvâme makamıdır. Aslî yerinde nefs, aklı kullanarak korkar ve umar..."

563. "Mürîd olan, sanatlardan sanatkâra SILA eder ki bunun ismi seyr-ü-sülûktür."

564. "Kemâlât: HAKK'ı bilmek (ilim),HAKK'a gelmek (irade), HAKK'la olmak (idrak) ve HAKK'ta ölmek (iştirak) tir...

565. "Kemâlât:Aklın yarattığına değil de aklı yaratana tapmakta İlâhî,Kur'ânî ve Muhammedî naklî yolu bilmek,bulmak ve yaşamaktır."

566. "Ve unutma ki hayal, hakikatın elbisesidir!.. "

567. "Kemâlât:Sûret perdesindeki sîret (ibret-hikmet) oyunundaki kulluk rolünü Muhammedî edeble oynamaktır..."

568. Kemâlât: İncir çekirdeğinden çıkan incir ağacı olup çiçeksiz meyvesinde binlerce çekirdek olmaktır."

569. "Kemâlât: Tevhidî tecellî denklemini Muhammedî metodla çözebilme mutluluğudur... "

570. "Celâl tecellîsi; zıdların zuhûr âlemindeki şe'en "kûn fe yekûnü" olup "ân" içindeki; kevn-ü-fesad, icâd-idam, bekâ-fenâ ve varoluş-yokoluşun nabız atışıdır."

571. Alternatif akım gibi "var ol!-yok ol!" kevn-ü-fesadıyla gelen İlâhî Tecellî (celâl-cemâl); Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) redresöründen (ayarlayıcı doğrultucu) geçip fenânın yaramaz dalgaları emilerek, doğru akım olarak Vedûdî ve Muhammedî voltajla insanoğluna ulaşırsa, muradedilen ve emredilen kulluk görevlerini işler ve cennetleri hakeder.

572. Düşündüğünde göreceksin ki can denilen İlâhî Hayy cereyanı (Rahmânî Nefes) ve onun Muhammedî kullanılış edebi Kemâlâttır.

573. "Kemâlât: Kendini bilmek-RABB'ini bilmektir."

"Kendini ve RABB'ini bilmeyen, câhile kâinât leş ve talibi (isteklisi) köpeklerdir... Kendini ve RABB'ini bilen kâmil'e ise kâinâtın nuru ALLAH Celle Celâluhu'dur"

574. "Nun tecellîsi Nurullah, mim tecellîsi Nur-u Muhammed, lâm tecellîsi kuldur (isti'dâd, akıldır). "

575. "Zâten her zerre Ahadiyyet denizinde yüzen Ahmedî esmâlardır... "

576. "Şahsî ve nefsî kemâli ancak ve ancak Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e ulaşım aracı biliriz."

"Kanatlanan kuş misâli..."

577. "Mutlak Kemâl; kayıdsız, hududsuz, şartsız, şey’sizdir. "

"Mahlûkata akseden, yansıyan İzâfî Kemâl ise kayıdlı, hududlu, sınırlı, sorumlu, şartlı ve şey’lidir."

578. "Tüm kâinâtın var oluş sebebi de senin bu şuûra (Muhammedî oluş şuûruna) ulaşman içindir."

579. "Kur'ân-ı Kerîm'de insanın evveli-âhiri-zâhiri-bâtını anlatılmıştır."

580. "Tevhid, "ilk"e dönüş ve insanî fıtratının farkına varıştır."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 07 Haz 2013, 09:41 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim581. "HAKKsız ve HAYIRsız bir hayatın son ucu hüsrandır..."

582. "Aşk,Habibullah hatırına halkedilişe hamd halidir..."

583. "Dedim ki: Ya Rabbi, yeryüzünde en perişan halde gördüğüm ev senin evin!"

584. "Resim-isim, cesed-cisim, CAN olmuş çıkmış cihâne"

585. "Ruh; insan ikliminin reisidir..."

586. "Dağın-taşın kabul etmediği, bizim kabul ettiğimiz EMÂNET... Kulluk EMÂNETİ..."

587. "RABB'inin kelimesi ise: Kaza, kader irade ve meşiyeti mutlak olarak zâtına mahsus olan ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL "Kün fe-yekün"kelimesi ile her şeyi (kelime) var eder, yok eder. Kelimesinin en mükemmeli olan insan ise zirvede mükerrem kılınmış tek varlıktır."

588. "Ruhun hayatiyeti; ilâhî bilgi ve kudsî cilâ iledir!"

589. "İnsan aklı RABB'ini tanır ve isbat edip tevhid eder. Naklle ise akıl, RABB'ine hamd etmeyi öğrenir. Bu ise tevhidin tekemmülüdür..."

590. "4 lü sistemde nefs, mutmaînne hâle gelince, ruhla içli dışlı olmuştur... "

"Hak ve hayr üzere ruha, iştirak etmiştir."

"Beden, nefs, kalbden sonra nefs, ruh şehrinde Ruhî Nefs olmuştur."

591. "İnsana aklıyla tevhid teklif edilmiştir. Akıl arınırsa zekâ olur.

Zekâ; temiz, pak,saf,arı ve has demektir.

Zekânın hakta ve hayrda hızlı ve kontrollü kullanılması ise ferasettir.

Ferasetli insanlar LEB demeden LEBLEBiyi anlarlar."

592. "Akıl; ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'in aşk aynasıdır!

Aşk ise rüşdüne ermiş aklın kâmil hâlidir."

593. "Kur'ân-ı Kerîm; Zât-ı HAKK (celle celâluhu)'dan Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e O'ndan da bize nakldir!"

594. "Sonra Kur'ân-ı Kerîm ve hadis-i şerîflerle şereflenince anladım ki akıl, ALLAHÜZÜ'l-CELÂL'in azamet ve kudretini seyir aynasıdır! "

595. "Akıl, Nurullahtır..."

596. "Akıl: "nicelik ve nitelikleri anlayabilen, anlatabilen ve yaşanmasını sağlayan özün özü (lübbü'l-lüb) bir nurdur. "

597. "Nakl sürekli bir ses ise akılda kulaktır!"

598. "Nakl tektir, akıl ise sonsuz sayıdadır."

599. "Bizim dinimizde, esas olan nakl olup nakli anlayıp uygulayacak akıl ve mantık dinidir!"

600. "İlâhî hitabın muhatabı akıldır!"

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 21 Haz 2013, 09:36 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim601. "Sözün özü şu ki: Akıl kemâlini ikmâl edince AŞK; akıllı da kemâlâtını tamamlayınca ÂŞIK olur..."

602. "İlim ve iradeyle Kur'ân'a teslimiyyetle islâm olan akıl... İdrak ve iştirakle Kur'ânî istikametle ise, mü'min akıldır."

603. "Akıl, ilâhî nizâma uyum sağlamak için tekemmül eder."

604. "Akıl, insan letâifleri için bir fabrikada ya da evimizde elektrik ne ise öyle bir şeydir."

605. "Akıl, Nur-u Muhammed'dir. Aslında ise Nurullahtır. Kudsî ve ilâhîdir"

606. "Akıl; ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'in sonsuz esmâ tecellîsi olan celâl, cemâl, kemâl ve hemhâl cümbüşünün aksettiği sırr-ı sıfır perdesidir."

607. "ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL yarım nefeslik ömrümüzde Nur-u Muhammed'siz bırakmasın. Gaflet, cehâlet, dalalet ve ihânet karanlıklarından korusun... Âmin!.."

608. "Sanki akıl; Emr Âlemi'nden olan ruhun, kalbe, nefse ve bedene aktardığı bir nur ve onların hayat bazarındaki nakitleri gibidir!"

609. '' OLACAKlar OLUR durduramayız, sadece HAYR OLsun diye DUA ederiz!..''

610. "İblis: El iblâs: Şaşkınlık ve sapıklık içinde ümid kesme.

El İblis: Ümidsizliğin ta kendisi, vesveseci ve şüphe vericidir. Vesvesesini, dıştan sokuşturmaya, içten üfürmeye izinlidir."

611. (İblis)"İşlerini ise bedensiz oluşundan dolayı insandan dosdlarına işletir!..."

612. "İnsan için, hakkın ve hayrın dâvetçisi; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), melek ve aklî kuvvet (nüve)'tir. Bâtılın ve şerrin dâvetçisi ise İblis, şeytânları, şehevî (iştah) ve gazabî kuvvettir."

613. (İblis)"RABB'isi katında kıymetli iken neden bu hâllere düştü?" dersen; nassa (kesin olan ilâhî hükme) kıyas ile karşı koymuştur. (A'râf 7/12-13 bkz.)

614. "Şu işe şaşarım ki: ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL ile; çamurdan yaratılan Musa (aleyhi's-selâm) kelâm etti, izzet ve ikrâmla şereflendi! (Tâhâ 20/13,41 bkz.) ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL ile; ateşten yaratılan İblis de kelâm etti, zillet ve recm (rahmetten kovulmak) ile şerefini kaybetti!" (A'râf 7/11-18 bkz.)

615. "Hakk: kendi dışında her şeyden meyleden, uzaklaşan, tek kalan gerçektir!"

616. ''Zamanın AN dilimleri ilmek ilmek, BİR HALlerde gelip geçmede!..''

617. ''DUYulmayandır, UYulamayan!..''

618. '' DUYum BİRse, UYum BİZdir. Gerisi boş laf!..''

619. "Denize akan ırmaklar gibiyiz...

Ölümedir göçümüz!"

620. "Ölüm kimseyi kovalamaz, insanlar onun ayağına gelirler! Onun için göçmeden önce, önden göçünü gönderenler gönül erleridir.."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 08 Tem 2013, 10:13 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim621. "Herkes ölür, ölümse dipdiridir... Akl-ı selim! Akl-ı selim! Ve şuûr..."

622. "Aşkın azığıdır akıl!.."

623. "Kudsî mutluluk: Derunî, kudsî ve aklî olup, enfüste, merkezde ve lübbü'l-lübde (özün özünde) dir..."

624. "İlâhî ve Muhammedî metodda akl "ASL"ın aynasıdır. Akıl, "ASL"ın gölgesinin izlendiği hilkat hicâbı (yaratılışı seyr perdesi) dır..."

625. "Akıl, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in tebliğ vârisidir. Bu emânet ya da veraset, rüşdüne eren ve kendisini bilen akl-ı selim sahibi mü'minlerin omuzundadır."

626. "Çile o ki; dertlerini dert edenler dertten ölürler, dertlerini zevk edenler zevkte dirilirler."

627. "Hayr olan va'd, şer olan vaiddir..."

628. "Bir başka ifâde ile islâm: Akla, "nizâm kur" demez; "ilâhî nizâmı oku ve uy!" der"

629. "DALDAN EĞME İLE DEĞİL KÖKTEN SÜRME İLE TASAVVUF"

630. "En iyisi herkes kendi parmak izi gibi kendine mahsus muhabbet membağını Havz-ı kevser-i Resûl-i Ekremde arasın..."

631. "Sohbet; sadr salahıdır!"

632. "Ehlibeyt; Beytullahtır!"

633. "Sohbet; sahabeliktir!"

634. "Gaflet, Cehalet, Dalalet ve İhanette Ölelim de,
Gayret, Himmet, Şefaat ve Hidayette DİRİlelim"

635. "KUR'ÂN-I KERİM İLMULLAHTIR!"

636. ''BİZ ASLında bir CANdan çoğalmıştık ve NUR-u MiM idi CEM’imiz!.. ''

637. "Kur'ân-ı Kerîm' de israrla ve defalarca insana emir ve tavsiye bulunan dua ve zikrin sebebi; aklen ve vicdanen yaratık olan insanın yaratanı ile bağ kurmasıdır."

638. "ANı ANlayan ZamANı tANır, zANNı Yok Sanır!"

639. "AKLın Ürünü ÜMİT, Haşaratı Korkudur!.."

640. '' Benlik başı kesilmemiş kişi ahmaktır.
Aklı ayağının altında, fikri midesindedir!..''

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 29 Tem 2013, 10:45 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim641. '' İSTEKli İLİMle, İRŞADî İRADEyle, TESLİMî İDRAKle ve İSTİKAMETî İŞTİRAKle...
UYan ve şuûr et!.. ''

642. '' MUHAMMEDî Bahar, HAYY (diri) OLANa gelir, oduna değil!..''

643. "Nice ağlanmamış doğum, nice gülünmemiş ölüm vardır. "

644. "Akıllarımız aklını başına toplamalı son ana varmadan, şe'en içinde şahit olmalı yaşayarak..."

645. "Aşk : Baş bağına boyun eğen ve çök denilen çöle çöken dosd devesidir."

646. "El Zahir; zuhur ettirendir!
Zahir; zuhur edendir"

647. "Aşkın çiçeği çiledir."

648. "Kâl ehli anlamaz, hâl ehli anlar!"

649. "Kalbler bir çöp sepetine dönmüştür.
Dahası var ki benzini de ateşi de atmakta insanlar içlerine.."

650. "ÇÖLde ilk bakış ilk adımdır.
İlk bakış, fişi yüreğindeki pirize ilk sokuştur.
Kebanla BİZ-BİR-İZ oluştur..
İyi oku iyi ANLa!.."

651. '' ZOR Rüya şu Hayat Hikayesi!
Hepimizin Çilesi ÇİÇEKLidir AŞK Ülkesinde. O ki ayak bastık ERen Eşiğine!.. ''

652. ''İki yakamız bir araya gelmez, ANcak kimselere de yırttırmazlar UNUTMA!..''

653. "Diriliğin, zâhirde olan tek tecellîsi El Hayy Topu, Güneş denilen "Şems" dir."

654. "AKIL, ASLın AYNasıdır.."

655. "AKLın Ürünü ÜMİT, Haşaratı Korkudur.."

656. "ÂKİL, AKLına Saygı Gösteren BİLGE Kişidir.."

657. "AKIL, AKL-ı Selim ANlayış, Şehvetin Yularıdır.."

658. "Akılda yarış haktır.. DELİlikte haksızlık!..."

659. "AKLı Baştan Çıkaran-Bilgiyi Yakan: Kin-Hırs-Hased-Öfkedir.."

660. "Gündüze UY-AN-AN AKIL, Geceye GÖZ mü Yumar?.."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 26 Ağu 2013, 09:22 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim661. "Gaflet Uykusundan Uyanmayan AKIL, Enfüs Ateşiyle Uyanır!."

662. "Aklî Mutluluk, Enfüsteki Kudsî Merkezdedir.."

663. "Şu AN AKLın Kullan Ki; Geçen ve Gelen Nefes Yeli Tutulmaz!."

664. "AKIL; Ayık, Anlayışlı Ve Temkinliyse Selimdir.."

665. "Giren Haramdan ve Çıkan Yalandan Boğazın Bekçisi AKL-ı Selim Sorumludur…!."

666. "AKIL Bilginin cANıdır, DİL ise TercümANı.."

667. "KULluğun Kösteği AKIL ve Desteği NAKİLdir.."

668. ''BiLen Âlim, BULan Ârif, OLan Kâmil, Yaşayan ÂŞIKtır!..''

669. "İKİ Sûret BİR cANsa, AŞK Haktır.."

670. "ÂŞIK, AŞK Meclisinde Kendi POSTuna (Derisine) OTUR-AN dır.."

671. "Ahmak, Her Nefeste Yaşar!.
Âlim, Her Nefeste Yaşlanır
Ârif, Her Nefeste Ölür de Yeniden Dirilir
ÂŞIK, Her Nefeste ne ölür ne dirilir ki o NEFEStir.."

672. "Hakkı ve Hayrı SEVenler İNSANdır..
İNSAN OL-AN lar Kuldur-SULT-ANdır.."

673. "Rüzgar kuru dalları kırar!.."

674. ''Hayr DUAn, DOSTunun Dudağındadır!..''

675. '' Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm’ın tümlüğünde, BİZliğinde, BİRliğinde OLmak dileğiyle!.."

676. "Akıl Parayla, Delilik Bedava!.."
YAŞArken İZ Bırak, Hizmet OLur Seni BULur İZin!.."

677. ''Muhammedî Şuurun Sermayesi:
Sadakat - Samimiyyet-Sabır -Selâmettir..
Muhammedî Söz-Muhammedî Sohbet - Muhammedî Zevk - Muhammedî Hazz da SALL-SILA YOLU da budur..''

678. "AŞKın Dostu Delil, Düşmanı Şüphedir!..''

679. "Ekmek yer gibi ÇİLE YAŞAmak. DERVİŞ İŞİ!..''

680. '' En Zor OL-ANdadır, EN KOLAY!..''

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 12 Eyl 2013, 09:36 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim681. "Asla paslanmayan ve paylaşılamayan tek şey en eski aşktır,
Mantığın son soluğu ilk aşkın ilk nefesidir!.."

682. "SAYGININ KORUDUĞU KOKUDUR SEVGİ"

683. '' BİZim ÇÖLde ÇİLE Ateşi; Çeliği, SU-BUHAR-BULUT eder!.."

684. ''ÇÖLde ÇİLE CiğERi kÖRüğümüz, hAVamız ÇİLE"

685. ''Elestte tAV-l-AN-AN, burada AVlanır!.... DUYulANa UYulur!..''

686. ''HEPimİZin ÇİLEsi ÇİÇEKlidir, AŞK Ülkesinde!..''

687. ''AŞK; karlı dAĞda ATEŞtir!..''

688. "Aklın kadarı ve kaderi vardır!.."

689. "Akıl, yazı tahtası gibidir. Her şey onun yüzüne yazılıyor..."

690. ''Savrulan ipeği kılıç kesmez!.."

691. "ÇÖPLÜĞE TAHAMMÜL, ÇÖLE SABIR, SIRR-I MERYEMDİR..."

692. "Derdlerini derd edenler derdden ölüyorlar.
Derdlerini zevk edenler zevkten diriliyorlar!"

693. ''HaYYYYat BİR UYkudur.. UY-ANmazsan, ya HOŞ BİR RÜYA, yada bir kabus YAŞArsın!.."

694. ''KILıç KINını kesmez, KINında KÖRdür!.. ''

695. ''Sürgün her YERde, her zamAN, her HâLde SÜRGÜNdür!.."

696. "ŞEYt-ANı, AŞK AT-EŞi YAKar!..''

697. ''Ah!'' Eken, ''Eyvah!'' Biçer!..''

698. "Ben Lâ İlâheyim. İLLÂ altı YÜZden bakar, yedinci GÖZden görürüm ALLAH'ımı!..

699. ''MuhaMMedi ŞUURda ve YOLda yapılan HASBÎ HİZMET; ALLAH Celle CELÂLihu ve RESÛLULLAH SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimize, ŞaRTsız-SEBEBsiz ve BeDeLsiz-SONUÇsuz yapılan HABİBÎ HİZMETtir!..''

700. ''HAKK'ta HAKK'tan HAKK'a HAKK'la HAKK'ı HAKK'ça ''YAŞA''mak HAKK'tır.''

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 01 Eki 2013, 09:56 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim701. "Adına sevgi
Tadına MuHABBEt
Yâdına AŞK diyorlar Mış!
Gerisi Laf-ı Güzâf Mı?
''B''-İZsİZ ''B''İZle severİZ ''B''İZ!.."

702. "Bir ÂNı ÖMÜR eden SULTANa, Şükr-ÂN!..''

703. ''KEMÂLimizin SIRRı, CANımızın Çırpınış Çilesidir!..''

704. ''ÇİLE benliğimizin bedELi ve BİLEliğimizin DİYETi OLsun!..''

705. '' BİR NEFES sOLumaktır AŞKK.. iki TEN BİR CAN-daysa hAYY!..

706. '' ÇOK-luk YOK-luk ÇÖP-lükte! ÇÖL-de TEK-lik OL!-ur!''

707. ''İNSAN hayvanlardan sadece, GÜLmesiyle ayrılır!..''

708. "AŞK!..
ZID-ların ZEVK-i;
kAHkAHa HAYYkırışındaki HİÇkırık HIRRıltısıdır Hayyda!.."

709. '' TEVHİD Âleminde İmkansız OL-AN İKİlik-tir!..''

710. " YOLcu ,YOL nereye gÖZüm!..''

711. '' KEMÂLAT bir KEVSER İKSİRidir, İÇilirse SELÂMET OLur!..''

712. '' Seher Seyri delilik; BEDELsİZ AŞKın ADIdır!.."

713. '' KABsız SU, ATEŞi yakar! KABlı SUyu ATEŞ İçer!''

714. "AŞK-ın; HASLı-FASLı-VASL-ı ve ASLı AHH!-tır..."

715. ''ASLa paslanmayan ve paylaşılamayan tek şey en eski AŞKtır.
Mantığın son soluğu ilk AŞKın ilk NEFESidir!..''

716. "SEVgi Çiçeği SAYgı Saksısında SALLınır..."

717. "ASL-ı AŞKı,
ZEVK ETmeyen ZOR sANır
Z o R s-AN-AN-lar USanır..."

718. ''AT YEMlenerek GEMlenir !
ASLAN TAVlanarak AVlanır !"

719. ''Muhabbetullah; Zıdların ZEVKinden zuhur eden Zehrâ-Çiçeğidir!.."

720. ''ACI: ELeMdir. Elif-Lâm-Mîmdir!..
BİZe ELeM gelen:
Mîm'i BİLemeyiş
Lâm'ı BULamayış
Elif'le OLamayış
YÂRle YAŞAyamayış mı?.."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 30 Eki 2013, 15:25 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim721. "ANA Karnında; ''Soğuk-Sıcak, Aç-Tok, Var-YOK!..""

722. "Devrânda ŞuuR, Seyrânda SüruR, Cevlânda Nuru'n-NuR, Hayrânda SabuR!"

723. "GÜLer YÜZ tatlı dil, ÜZME-ÜZÜLME-SEV-SEVİL CeNNeTir!."

724. "ÂLEMin ANAhtarı, ÂDEMin AKLıdır.."

725. ''KEVSER Havuzunda damlalık, KUL iken SULTANlıktır!.."

726. "DEVRâNda OL!
SEYRÂNda OL!
CEVLÂNda OL!
HAYRÂNda OL!"

727. "DEVRÂNda: RÜZGÂR gibi YERsiz YURTsuz,
SEYRÂNda: NEFES gibi ZAMANsız-ANsız,
CEVLÂNda: İÇ SES gibi DİLsiz DUDAKsız,
HAYRÂNda: BİLYE gibi BAŞsız-AYAKsız!"

OL Kİ OL-ÂN-da OL!

728. "Câhil GöZünde; Hakîkat Gölge! Hayâl Güneş'tir...
Kâmil SöZünde; Hakîkat Güneş! Hayâl Gölge'dir
Âşık ÖZünde Hakîkat Ateş! Hayâl Güneş'tir..."

729. ''HAKİKATın; Hayali Yalan, Hayatı ise HÂLdir!.."

730. "Kur'ân-ı Kerîm AKLın ateşidir."

731. "AKIL Buzu NAKİL ateşiyle erir..."

732. "KULLuk, Hakkı DUYmak ve Hayra UYmaktır!.."

733. "ASLANdan AT olmaz"

734. "AKL doğrularını doğru sanan AHmak, NAKL doğrularına inanan ÂRİFtir!.."

735. "Şu andaki “ÂN”nın sende NÛR olarak bulunmasıdır inSan"

736. ''Dışımdaki Sen BEN.. İçimdeki Bendeki BEN!.."

737. "Öyle GÜNler Olur ki GEÇme BİLmez!
Öyle GÜNler Olur ki GEÇer GELmez!
En ACI VeRen DAL Elimizle Kırdığımızdır!
Kanı Dinmeyen Yara kendimizden SIRRdığımızdır"

738. ''Her SÖZ ASLında BİR KÖZdür!....'' nuriye
ANlayışımız OLsada, Olmasada
Her SÖZ çırpınır GEL GEL diye!
KÖZ OLunca DUYulur HAYkırış !...."

739. "Bismillah ~ Bi İsmi ALLAH, AKLın Abdestidir.."

740. "Hiçbir İDRAK kendi İDRAKını İDRAK edemez"

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 26 Kas 2013, 13:15 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Mesajlar: 679
Konum: Ankara
Resim741. " "Y e v m” mâsivânın Muhammedî Mim’in vücûda gelişinin yani bâtında vücûda gelişinin zâhirde yaşayışa çıkışıdır."

742. "Arş yaratıktır ve NÛRu- MÎMden yaratılmıştır. Resulullah vardır, Muhammed a.s ise halk edilmiştir."

743. "Ayan-i sabite sizin kaza ve kaderinizin sizin için değişememesidir. Yarın koyuna dönüşemeyiz, kaza kaderimiz ne ise bu bizde AYN olarak vardır, bize ait nurlar tecelli eder. Bu ASLen böyledir, AKLende böyledir, AYNen de böyledir.
İçerde ayan-i sabite ve dışarıda da SÎNlik var YaSÎN denilendeki insanlık SÎNi. Ayan-i sabite insan kaderine yüklenen esma yoğunlaşmasıdır. Türlü türlü yükleniyor yani bilemiyoruz. Kullan kullanma. "

744. "Binlerce ZEVKlerim ya cisim cığlıklarımdır, ya cÂN cığlıklarımdır"

745. "Resulullah SAV’in gönül garında yetişenler Habibullah hizmetçileridir, onlar sokağa inmezler çünkü Resûlullah SAV’in yüzü suyu hürmetine onun kalbinden çıkamazlar. Bir kere sahip çıktımı artık bitmiştir. Kemâl kâmili oldukları için, ilâhi AŞK ısılarıyla gönül buzlarını yani setirlerini eritirler. Radiyet ve Mardiyeten rüzgarlarıyla eritirler. SELLim böyle elde edilir."

746. "Satırlarda SIRR arayanlar kendilerini satırla doğrarlar."
Esya dan seyden cennet arayanlar, şeyden geçemeyenler, bu yemlemenin farkında bile değiller bu AKIL yemlemesinin. Bu AKIL yemlemesini NAKİL demlemesine çekseler derhal hem olurlar HİMMET bulurlar. İşte masivanin sivası budur. "

747. "Teslim olmamış bir kişinin istikameti olmaz. SALL istikamettir, SELL teslimiyettir. "

748. "İkilik üzere hilafet-ihtilaf üzere hareket etmek üzere halk edilmiş insan aklı, kendi HEP-sindeki HİÇ-i hiç görmeyecektir, göremeyecektir, bütün sistemin kuruluş sebebi HİÇliktir, HEPlik değildir. ''Lâ ilâhe'' hiç demektir, ''illâ ALLAH'' ise hiçten de HİÇ tir. O’nun bilinmesi ancakyaşanması ile mümkündür. Ve Yaşanmayan Yalandır."

749. ''AŞK kERvÂNının;
YÜKü hASRet,
YOLu gurbetmiş..
YOKuşta her YOLcu yorulur!..''

750. ''NEFS ve RUH AYNı gÖZden ağlarlar;
Birininki TUZlu, Birininki TATlı gelir!..''

751. "UYkUYu UYut! UYuma!.."

752. "AKLınla DUY!..
Bendeninle UY!
Nefisinle Uy!
Kalbinle Uy!
Ruhunla UY!.."

753. ''Zamanı ÖLdürmeyelim, asla DİRİlmez!."

754. "SEVgi SIRR değil SEVene! İNsAN SEVerse İNANır!.."

755. ''ANLAşılmaz-ANLATılmaz! SEVgi sadece YAŞAnır"

756. "ATEŞ solmaz, sadece söner... sönenler ölenlerdir!.."

757. ''ATEŞ yanmaz CANlanır, sönmez DİNlenir"

758. "AKIL ''SU'' gibidir SIKIŞtırılamaz!.."

759. "KONUŞan DUYamaz, DUYmayan UYamaz!.."

760. ''MuhaMMedî ÂŞIKlar, Tevhidî HİKMET Balını, İBRET Bahçelerinden toplarlar,
Çünkü onlar ALLAH celle celâluhu’nun AŞK ARI-larıdır.
Asla, bala- pekmeze kul olmuş Karasinek değildirler..."

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: SÖZden KÖZe!
MesajGönderilme zamanı: 06 Şub 2015, 23:46 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Mesajlar: 2662
Konum: Kamiloba
Melametin kendisi horlanmak kınanmak, bu da bizden mi demek, bundan mümin olurmu demek, rezil rüsva oluştur, ama haktır... [Kul İhvani, 14.02.2014]

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 39 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye