Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
TEKe TEK-BİR
ResimTEK-e TEK-BİR..


TEKe TEK’in TEK TEMELi
YEDuLLAH>ALLAH’ın ELi
TESLimiYyet->İSTiKâmet
RABB’ı RASÛLü BİL!.meLi!.


ZEVK 8396

TEKe TEK->TEVHiD HIRÂ’sı ->TEKe TEK’te ->GÜLdür ÇİLLe
TEKe TEK SEVdi ->SEHERde ->GÜLüne ->BÜLBÜLdür ÇİLLe
ZeRRe TEKtir KüRRe TEKtir
TEKe TEK-Lik TEK GEÇEKtir
“ÜZme!. ÜZÜLme!.”ye ÇAĞRı ->SEV!. SEViL!.e ->TÜLdür ÇİLLe!.


06.09.17 05:25
brsbrsm..tktkttrstkkmdhyarÂNnn..


ÇİLLe ->AKLın KaDER NEŞEsi
ÇİLLe ->İLK’in ->SON NEFEsi
KORKu<->UMUt->SAVAŞında
--->TEKe TEK TERAS TEKKEsi!.Resim

YOK-Luk ->Tefrittir.. Minimum..
ÇOK-Luk ->İfrattır Maximum..
TEK-Lik ->İ’tidâLdir.. Optimum..


AHADİyyeT: Her türlü Nitelik ve Nicelikten (vasıflandırılmaktan) müstağni-gerekli ve lüzumlu bulmayışlıktır..
VAHiDİyyeT: Esma ve Sıfatlarıyla Kulların-akıllarıyla bilinebilmesi..


Sayı tektir ve “1” dir.
Digerleri; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamlar ambalajında “1” lerdir..

KULların ham Akl-ı SİLM AKIL OLursa;
Her ZeRResi ile Harfsiz-Sözsüz ÖZ-ünden (Habli’l- VeRîDden), Hakikat’ını DUYar…


Şeriat NûRu ->UbudiYyet
Tarikat NûRu ->NübüVvet
Mârifet NûRu ->RasûLiYyet
Hakikat NûRu ->UMMîYyet


UMMîYYet ->Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in RUHu ->AKL-ı EVVel Felek-i Âlâdır.. “ÜMM” dür ->Yaratıkların ->ASLı-ANAsı-İLKi->NûR-u MiM’idir.
Nebiyyü’l- ÜMMîdir ->A’ma (UMM) dan haber getiren NEBî.. aleyhi's-selâm…


KeSReT -> (1) + İLâhe (2)
VaHDeT ->İLLâ (3) + ALLAH (4)

ÂLEMde ÂDEMoğulları.. KULLar..:

1-) VaHYîLer ->ALLAH celle celâluhu’nun seçtikleri.. Onlara VAHY gelir.
2-) VeYSîLer ->VaHYîLerin-NebîLerin seçtikleri.. Onlara İLHAM gelir.
3-) VeHBîLer ->VeYSîLerin-EhİuLLaHın seçtikleri.. Onlara KEŞF gelir
4-) KeSBîLer ->VeHBîLerin-VeLîYyuLLaHın Hizmet ettikleri Halk Olup.. Onlara Yardım-Hizmet Gelir..


Resim ZEVK 966

->İFNâ ->İNŞâ ->İGNâ EYyLer.. ->Bezm-i Bekâsında ->Yuhyî
Zü’L- CeLâL-i Ve’l- İkram DOst ->Dehr-i Dünyâ Emr-ü-Nehyi
Dehr-i Âhret ->Hesab-Cezâ!.
->İki Gün Ömrün -->İhvÂNi!
DOst ->MuhaMMed!. VeLîYyuLLAH ->Kesbî-Vehbî-Veysî-Vahyî..


10.12.1991 10:34
sltn..antalya..


KaLBe gelen ilhamın gerçek 2 ŞÂHİDi -> Kur'ân-ı Kerim ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem SüNNetidir..

Zâhirî İLİM ->İ’tikad-İmana bağlıdır..
Bâtınî-Ledunnî-Keşfî İLiM ->Sâlih Amele bağlıdır-imanı uygulamak gerekir..
KeMâLât =>Zâhirî İLİM + Bâtınî-Ledunnî-Keşfî İLiMdir..


SeyR ü SüLûK:

Seyr ->AŞK u CeZBe ve ZüHD u TaKVâ
iLe
SülûK
->SıDK u HuŞû ve HaVF u Recâ iLe OLur..


ResimZEVK 1364

Aşk ü Cezbe MeczubLarı!. -->Ehl-i Beyt ü ALİ ŞÂHımız
Âlemi AŞKa ÜNLEriz!. ARZdan ->ARŞadır ->“Ah!.” ımız
->Zühd ü Takvâ ->Sıdkü Huşû ->Havf ü Recâ YOLcuLarı!
->MuhaMMedî MeLÂMîyiz!. ->HaLka AÇık ->DERgâhımız!.


26.03.97 11:17 antlya..

DERgâh: GönüL..TEVHİD PERDELERİ =>URuC-RüCû’da HiCâBu’L- HaKk..

ZÂT..: Resim ALLAH celle celâluhu .. Vahdet.. Hakikat ÂLemi.. “Lâ İLâhe İLLâ Enâ”.. Sükût… O-BİR Bazarı (tek-O)

SIFAT..: Resim RasûLLLaH sallallâhu aleyhi ve sellem .. RiSâLet.. Mârifet ÂLeMi.. “Lâ İLâHe İLLâ Ente”.. Hazz.. BİZ Bazarı (ÜÇ-ümüz)….

ESMÂ (fiiler) ..: Resim PÎR kaddesallahu sırrahu.. Fetret.. Tarikat ÂLeMi.. “Lâ İLâHe İLLâ Hüve”.. Sohbet.. Sen Bazarı (İKİ-miz)….

EŞYÂ..: Resim KUL-Ben.. Beşeriyyet-Kesret.. Şeriat ÂLeMi.. “Lâ İLâHe İLLâ ALLAH”.. Söz.. (Herkes yalnız)

FeNâ ->BeKâ..

->İnsÂN, AKLı Kadarınca-Kaderince İLİMince DevrÂNda İnsÂNdır..
->İnsÂNı, İNSÂN-ı KâMiL Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm EDEBiyle SeyrÂNda İNSÂN eder.
->İNSÂNı, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İRFANıyla CevlÂNda SULTÂN eder.
->KuL-SULTÂNı, ALLAH celle celâluhu ERKÂNıyla HayrÂNda mihmÂN eder inşâe ALLAH!..


Normal AKLın ALgıladığı:

Resim OLaY (Eşyaların münasebetinden doğar) Resim zamÂN (Olayların münasebetinden doğar) Resim ZaNN (ZamÂNların münasebetinden doğar ve çoğu da çürüktür.)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
"Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran mine’z- zanni, inne ba’da’z- zanni ismun, ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba’dukum ba’dâ (ba’dan), e yuhıbbu ehadukum en ye’kule lahme ahîhi meyten fe kerihtumûhu, vettekullâhe, innallâhe tevvâbun rahîmun.: Ey iman edenler! Zanndan çok sakının. Muhakkak ki bazı zannlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin (merak edip insanların hatalarını araştırmayın). Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve ALLAH’a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki ALLAH, tövbeleri kabul eden ve RAHÎM olandır.” (Hucurât 49/12)

EŞYÂda FeNâ Resim FeNâfi’l- BeNlik ->FeNâ Fi’ş- ŞEYY ->FeNâ fi’l- MâSİVÂ:

Kesret üzere yeryüzüne gelen ve gelişen Hamm akıl MâSİVÂda/ALLAH’tan gAYRılıkta Yaratanını bir PUT olarak aramak üzere dizayn edilmiştir. Küllî ŞEYYi (sonsuz Şeyi) Analiz-Sentez eder sonuçta açık-gizli Nefsini RABB Hevesini İlâh kabul eder.. Hakku’l- HaKKı örter KÜFR eder.. “Lâ İlâhe İllâ NEFSî!..” der durur..

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
Resim---“E raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu, e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ (vekîlen).: Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?” (Furkân 25/43)

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
Resim---"Fekale ene RaBBukumul'- a'la.: "Ben, sizin en yüce RabBBnizim!" dedi.'' (Nâziât 79/24)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
Resim --- “E raeyte menittehaze İLÂHehu hevâh (hevâhu), e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ(vekîlen).: Hevasını İLÂH edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekîl olacaksın? (Yâ MuHaMMed!)... ” (Furkân 25/43)

ESmâda FeNâ Resim FeNâ fi’ş- ŞEYH ->FeNâ Fi’l-HuDus –>FeNâ fi’l- Fiil-Olaylar..:

AKLın kendince kendi içine kapalı labirentlerinde dolaşan ÇIKIŞ Kapısı bulamayan Hamm akıl EDEBsiz İLMin İBLİS İLMi olduğunu Anlarsa bir İNSÂN-ı KâMiLden Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm EDEBi alır..
Tâlim Terbiyesine girdiği Kimse Evliyâ değilde Eşkiya ise; Gönlünde yok olduğu bu kimse-Şeyhi PUTu olur Allah korusun!..
İNSÂN-ı KâMiL ise MuhaMMedî İLim ve EDeb ÖĞretir-EĞitir de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim eder..


SıFATta FeNâ Resim FeNâ fi’r RESûL –>FeNâ fi’l- KEVSER ->FeNâ fi’z- ZamÂN..:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme TESLiMiYYET ve İSTİKÂMETle;
->Şeriat-ı MuhaMMediyyesinde TESLİM OLmuşsa ->MÜSLİMdir.
->Tarikat -ı MuhaMMediyyesinde İMAN ETmişse ->MU’MİNdir..
->Mârifet-i MuhaMMediyyesinde İSTİKAMETle TÂBİ OLmuşsa ->VELİYULLAHtır..
->Hakikat ı MuhaMMediyyesinde TaMM İTÂAT ETmişse ->EHLULLAHtır..


Kendi Kendime Konuşurken DUYdum Kİ;

Eğer İnsÂN AKLı;
Kendi başına BUYruk Zannlarını-Nefsinin gerçeklerini Hakikat sanarak
“Lâ İLâHe İLLâ ALLAH” der demesine ancak ne dediğini asla bilemez ve Eşyâ-ŞEYler (Eşyâ Zuhuru) Perdesine takılıp, EŞYÂ Bazarında USTAsını ve canlı-cansız Resimler Galerisinde RESSAMını ara gezer bir ömür..

Kur’ân-ı Kerimde “Lâ İLâHe İLLÂ ALLAHu: Sâffât 37/35; MuhaMMed 47/19 Sûrelerinde geçmektedir.

Eğer İnsÂN AKLı;
Eşyâ-ŞEYler (Eşyâ Zuhuru) Perdesini silebilir de, Eşyaların birbirleriyle ilişkilerinden doğan OLAYlar (Esmâ Zuhuru) Perdesine takılır kalırsa,
Lâ İLâHe İLLÂ Hu-Hüve Âyetine Mazhar olur ki bunu gerçekleştirmesinde MuhaMMedî Hasbî Hizmetçi lâyık bir İNSÂN-ı KâMiL lâzımdır..
Yoksa kendisi: “O’ndan başka İlâk Yok!” der ama “O “ dediğini Olaylarda arar durur bir ömür boşu boşuna!..

Kur’ân-ı Kerimde “Lâ İLâHe İLLÂ HUve:

Bakara 2/163,255; Âl-i İmrân 3/2,6,18; Nisâ 4/87; En’âm 6/102,106; A’râf 7/158; Tevbe 9/31, 129; Hûd 11/14; Ra’d 13/30; Tâ Hâ 20/8,98; Mü’minun 23/116; Neml 27/26; Kasas /70, 88; Fatır /3; Zümer /6; Mü’min 40/62,65; Duhân 44/8, Muhammed 47/19; Haşr 59/22,23; Tegâbûn 64/13; Müzemmil 73/9 Sûrelerinde geçmektedir.

Eğer İnsÂN AKLı;
OLAYlar (Esmâ Zuhuru) Perdesini de silerse AYNında-AYNasında, OLAYların birbirleriyle ilişkilerinden doğan ZamAN (Sıfat Zuhuru) Perdesine takılır kalırsa
Lâ İLâHe İLLÂ ENte Âyetine Mazhar olur ki bunu gerçekleştirmesinde mutlaka ve mutlaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şarttır ve olmazsa olmaz OL-ANdır..
“SeNden başka İlâh Yok!” dediği “Sen” olan ALLAH celle celâluhunun tek Muhatabının Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu Anlayamayan nice edebsiz İblis profösörleri “sadece Kur'ân-ı Kerim” yeter diyerek o kelamullahın RABB SÖZÜnün RASûL SESİ olduğunu hâlâ anlayamayan ahmaklardır.
İşte “SeNden başka İlâh Yok!” “SEN”ine tek Muhtab ve HaMD eden AHMED aleyhi's-selâm Mutlak Muhatab ve ÂRİFtir..

1-) Mütekellim: Sözü söyleyen
2-) Muhatab: Sözü dinleyen
3-) Gâib: Hakkında konuşulan, var olduğu halde orada gözükmeyen.
4-) Umumî: Herkesi bağlayan (konuşan, dinleyen, gaib ve herkes)

Kur’ân-ı Kerimde “Lâ İLâHe İLLÂ ENte":
Enbiyâ 21/87 Sûresinde geçmektedir.

Eğer İnsÂN AKLı;
ZamANlar (Sıfat Zuhuru) Perdesini de silerse AYNında-AYNasında, ZamANların birbirleriyle ilişkilerinden doğan ZaNN (Zât Zuhuru) Perdesine takılır kalırsa Lâ İLâHe İLL ENâÂyetine Mazhar olur ki;
Kur'ân-ı Kerimde: Nahl 16/2; Tâhâ 20/14; Enbiyâ 21/25 Sûrelerinde geçmektedir.

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
Resim---“İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnî ve ekımis salâte li zikrî: Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.” (TâHâ 20/14)

Bu makamların İnsÂNoğlu;
Kendini-Nefsini BİLmeden,
İNSÂN-ı Kâmil-Pîrini-Rüşdünün BULmadan,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazsanıda Razasında KEVSERinde bir DAMLA OLmadan yaşanır sanırsa sadece hüsran UÇurumuna koşan bir AHMAKtır.
“Diyen BİLmez BİLen Demez!” Diyarlarından Haberler veren Şeyhu’l Hazîn kaddesallahu sırrahu gibi HaKK Dostlarının haberlerine kulak verirsek..

Öyle HÂL Makamıdır ki;
Mutmâin olmuş Nefs bile hâlâ “ALLAH! ALLAH!” diye ZİKRe devam etmektedir.
“Her yerde OL-AN Aranmaz- BULduğum da Aranmaz!” gibi sözlerimin aslı,
Bir HâL VARdır ki orası SÜKÛT Sahasıdır..
Seyr u SülûK, TEVHİDde Sükûta DÜŞmüştür..
Huzurda-HazırBİLiş,
Hazırda-Huzur BUL
Huzurda Hazır Hızır OL
AYNın “Habli’l- Veridde Sü-KÛNudur.

Aziz Efendim Şeyhu’l Hazîn kaddesallahu sırrahu: “Bir yer varıdr ki o hâlde “Zikretmek-ALLAH! demek” küfürdür” buyurması,
Şahdamarına YAKIN-AKRAB Olmasını Yaşayanın, kimi arayıp Kimi çağıracağını iknâ buyrugudur.

Yine İmamı RaBBÂNî kaddesallahu sırrahu: “En son MAKAMda sadece-sırf CEHÂLETimi BULdum!” budur Allahuâlem…

Bilir-bilmez anlar-anlamaz İnsÂNlar ve hele sanal âlemde havalarda uçuşan “Fenâ fillah”ı ve “Bekâ billah”ı sözleri,
Hamm akıl hayallerinde, Nefislerinin ŞUHHasında uyurduk akıl ürünleridir.

Fenâ fillah”ın fASLını-ASLını, Meşkin-AŞKını Şeriat-ı Garra içinde BİLip, BULup, OLup da yaşatılan, yaşayan ve yaşatanlar ise;
Yerdeki Üretken-Sâkin Toprak gibi MuhaMMedî Hasbî Hizmette-Gayrette,
Gökteki Berketli-Rahmetli BuLutlar gibi MuhaMMedî Merhamette,
CANlardaki her şeyi kendine çeviren ATEŞ gibi MuhaMMedî MuhaBBette,
Kâniatı YUTan-Kapsayan Hava gibi MuhaMMedî HAKKikatte:

Diyen BİLmez ->BİLen DEmez!.
AğYÂRına Mâni’ -> ->EFRADına Câmi!.


ANA YASAları bilirler ve uygularlar Her Yerde, Her Zaman ve Her Halde..
Dava ->HaKK Teâlâ’nın,
Dâvet ->Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin
DUÂ ise ->Hakk Dostları DİLİnde BİZimdir elhmadulillahi..
Gerisi ise DENÂTtır.. Alçaklıktır .. vesselâm!..

Aziz Kardeşlerim;

TEVHİD ->HAK’ta ->HAKtan ->HAK’ka ->HAKla ->HAKça OL-ÂN bir ÖMÜR içinde EMRullah SeYR u SüLûKu ve KULLuk İmtihanıdır..

ESfeline GELdiğimiz ASL-Özden ->İLim ->İman ->İbâdet ->İtâat ->İrfân ->ikân-La ulaşılan ->İLLiyyun İHSÂNıdır.. AYNa, ASL HEDEFidir.. SILA SALL-ıdır..

TEVHİD ->BİR-i ->BİR için ->BİR ile ->BİR-likte ->BİR-lemektir BİRRU’r- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin İkram Kevseri KUYUsunda SU OLuşu Yaşayışa Şehâdettir[/color] inşâe[color=#0000BF]ALLAH!.

ŞeriAt Âlemi bir “BENlik Âlemi” dir..
Külli Şey Yaratan ALLAH celle celâluhu karşısında “SEN” dir ve kendince de “ben” dir..
Bu âlemde her hususta ve her ŞEYde AYNı olan; iğreti, geçici, gölge ve izafi “ben” esastır.
ALLAH celle celâluhu, “ben”i esas alarak alıp: “Şöyle yapar/yapmazsan seni CeheNNeme/CeNNete sokacağım!” buyurur.
Gerçek “BEN” buyuran Yaratan ALLAH celle celâluhudur..
ben” lik ise Ubudiyyet sıfatları içinden asla çıkamaz;

Resim Her Yerde ->Her Zaman ->Her Halde ->Her nefeste
Resim Fakriyyet ->Acziyyet ->ZiLLet ->İLLet İçinde yaşamaya;
Resim Muhtaç ->Mecbur ->Me’mur ->Mahkumdurlar..


AKLı olmayan mahlukat yaratılış sebebleri İçinde Var gözükür ve geçer gider hesaba çekilmez, Aklı olanların İmtihan soruları ve araçlarıdırlar.
AKIL Sahibleri ise AKIL EMÂNetuLLAHını Kullanmaya ve hesabını vermeye mutlaka mahkumdurlar.
Herkesin Alın Yazısı-Parmak İzi gibi kendi “ben”ine mahsus verdiği Ezel Âlemindeki Rububiyyet Tevdini;
Şimdi şu ÂNda Şe’Enullahta Sünnetullah içinde Sünnet-i Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzinde Şehâdet Âleminde ULUHİYYET TEVHİDİ olarak-yaşayarak ŞÂHİDi olmaya mutlaka mahkumdurlar.
Senin yerine hiçbir kimsebib Su İçip-İdrar yapamadığı ancak yardımcı olup hizmet edebildiği gibi, Senin Yerine TEVHİDini Getirip Şehâdetini Yaşayamaz ve sadece sana Ana-Baba Zâhiri Hizmetçilerin gibi Bâtınî-Mânevi Kâmil BaBan-Hizmetçin olur..
Halka HİZMET edenleri en ULUsu ise ALLAH celle celâluhudur.
Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Sonra Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm ve Hakk ERENler,
Sonra EBEveynler ve İnsÂNlar CÜMle EŞyâ..

Kısacası Sistemin Sahibi SUBHân ALLAH celle celâluhu, tevhidimizin TEKMİL Ve İsbatını Dilemekte ve EMRetmektedir.
AKIL taşımayan canlı-cansız tüm mahlukatı da Emrimize hazır-bekler kılmıştır..

El hamdu lillâhi rabbi'l- âlemin..


Resim

MuhaMMedi MuHABBEtLerimİZLe!..Resim

Gönderen : kulihvani Tarih : 06-09-2017
Okunma : 634

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.
Arşiv Haberler

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır