Archive for Temmuz, 2013

7
Tem

Does the spirit exist or not ?

   Posted by: admin   in Dr.Munir Derman(K.S), Islam

Resim

“the Spirit (ruh) exists!” they say…

“the Spirit (ruh) does not exist” they say…

They are both one.

They had a doubt about its existence so they said “(the spirit) does not exist!”

They sensed its existence so they said “(the spirit) exists!”

Can you ever speak of anything that does not exist? The sprit is such an existent that it seems non-existent!..

A friend of ALLAH said this…

Those who say “non-existent” are the ones who make an effort to adorn the outer.

Those who want to adorn their outer, can not achieve this without ruining their inner…

But adorning the inner is a very hard and difficult work…
[Prof.Dr.M.Derman (k.s), A Friend of ALLAH says that ,Volume II., Rain Drops from the Spiritual World]

Translated by garibAN, www.muhammedinur.com

Turkish Original:
“Ruh vardır!” derler…

 “Ruh yoktur!” derler…

Her ikisi de birdir.

“Yok!” dediler, varlığından şüphe ettiler ki yok demişler.

“Var!” dediler, var olduğunu sezdiler.

Yok olandan hiç bahsedilir mi?

Ruh, bir vardır ki yok görünür!..”

Bir ALLAH dostu böyle söylemiş…

Yok diyenler dışı süslemek için uğraşanlar.

Dışlarını süslemek isteyenler, içlerini harabetmeden bunu başaramazlar…

Fakat içi süslemek çok güç ve çok zor bir iştir…

[Prof.Dr.M.Derman (k.s), Allah Dostu Der ki II.Cilt, MANEVÎ ÂLEMDEN YAĞMUR DAMLALARI…]