Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
DİMAG
Resim


DİMAĞ =>BEYiN =>İLAHÎ BiLGiSAYAR..

Gözsüze fısıldadım.
Sağır sözüm anladı.
Dilsiz çağırıp söyler.
>Dilimdeki sözümü..”


Bu yazıyı okurken elinde film makinası ile resim çekmeğe kalkma!.
Lâfı da iyi anla ne demek istiyoruz..
Rüyâda: Renk, ses vardır. Uçmak, su üzerinde yürümek harp ve kavga vardır. Yalnız gölge yoktur. Koku yoktur. Küfretmek yoktur.
Bir de “Söyleyemem” kadrosunda bir şey yoktur. Bunları biliyor musun?
Bilmiyorsan bunları akıl ile kurcalama..

Güneş elmaya ve bibere aynı şekilde vurur.
Elma kızarınca tatlılaşır. Biber kızarınca acılaşır.
Herkes elmaya koşar. Bibere koşan çok azdır.
Elma yiyene bir şey söylemezler. Biber yiyene yüzlerce söz söylenir.
Tatlılıkla acılık hep güneşin ışıkları ile oluyorsa da aralarındaki fark güneşten değil Kendilerindendir..
İşte biz bu “Kendilerindendir” nedir?. Onu anlatıyoruz..
Hemen diyeceksin biberin tatlısı da vardır. Evet biliyorum.
Elmanın da ekşisi vardır onu niye söylemedin.
Hemen aklı işe karıştırıp bizimle yarışa kalkma!.
Tevzu’yla söylüyorum tepelenirsin..
“Sen kimsin?.” diyeceksin.
Hemen cevap vereyim. “Hiç!.”
Anladın mı Malak?.

Çobana sormuşlar: “ALLAH var mıdır?”
Derhâl düşünmeden cevap vermiş: “Ben deli değilim!.””

Ağaca sor bu suali:
“”Ağaç anlar mı?” deme sor hele..
“”VE’N- NECMÜ VE’Ş- ŞECERÜ YESCÜDAN.: Ağaç ve çemen secde ediyor siz bunu göremezsiniz” bu âyeti biliyor musun der.

Arıya sor: ”Bana dokunsan bile tenezzül edip seni iğnemle sokacak kadar küçülmedim!.” der, uçar gider.

Akrebe sor: Derhâl intihar eder.

Yılana sor: “Ben Sevi Mağarasında topuğunu yuvamın deliğine koyan zâtı niçin ısırdım?.” der.
Sebebini bilemezsin. Bir bile bilsen!.

Örümceğe sor: Ağını param parça eder.

Bu yumağı ne kadar sararsan sar, sonu gelmez, biraz düşün!..
Görünüşler akla göredir. Her an değişmektedir.
Madde olarak ilk yaratılan ”SU” dur. Niçin?..
Sorma!. Söylersem çıldırırsın.
“Peki sen niçin çıldırmadın?.” diyeceksin.
O iş çoktan olmuştu..

ALLAH her seyin evveli, sonu, dışı ve içidir.
Her seyde tecellî eden kudret, enerji, kuvvet, ALLAH’ın yaratıcı olarak o nesneye verdiği İlâhî Kudretten bir nebzedir, bir atom protonudur,
O kudret nerede tecellî etmiş ise ”ALLAH””onun“”RABBı” dır. Ustasıdır.
O kudret ref’ oldu mu canlılık ortadan kalkar, herşey fânidir..
Bunları ALLAH’ın Kudreti olduğunu bilmek ve tasdik etmek ”HAKk” dır.
Mansur insanda tecellî eden bu kudretleri kendinde gördü.
“Yahu bu “HAKk” dır!.” diye haykırdı. ”Enel HAKk!.””dedi. “Benim varlığım HAKk” dır!.”
Dikkat edilirse: “Enâ ALLAH!. Ben ALLAH’ım!.” demedi.
Diyemezdi de..

Bir tohumda: Renk, çiçek, koku, meyva, tat, nihâyet bir ağaç gizli.. Tohumu laboratuvarda muayene et, tahlil et, ne rengi, ne kokuyu, ne meyvayı, ne de tadı ve ne de ağacı küçük bile olsa bulamazsın..
Tohumdaki bu gizli olanı ortaya çıkaran; toprak, gıda, su, hava, güneş..
Güneş klorofil hadisesini uyandırıyor.
Tohumdaki kimya laboratuvarı faaliyete geçiyor.
Hayvanlarda, nebatlarda, böceklerde hep böyle..
İnsanlarda dişi erkek yumurtaları birleşiyor.
Onda insan gizli. Bütün organları ile her şeyiyle..
Bunları ezelden takdir ve hazırlayan ALLAH..

Biraz bu kelimeler üzerinde duralım:
KADER =>Ezelden =>”Başlangıcı olmayan” Ebed’e “Sonu olmayan””kadar devam edecek olan hadisatın kimyası fiziği herşeyi ”Levh-i Mahfuz”da nasıl olacağı kanun hâlinde, değişmeyen bir sûrette bütün mevcut olanlarda husule gelecek ALLAH’ın hükmü, kararı, muradı, takdiridir. Kâinatta câri kanunların hepsi..

KAZA: Mukadderatın yani takdir edilenin yokluktan olmadan kanun şeklinde harekete gelmesi zuhûrudur.”

TAKDiR: Kâinatta her şey halk olunmadan evvel nasıl olacağı “Levh-i Mahfuz”da ALLAH’ın tesbit etmesi, bu cümle mahlûkat canlı, cansız, görünür, görünmez atomdan, mikroptan, protoplazmadan, hücreden başlayarak herşeyin cinsi, miktarı, sıfatları, hayat müddetleri, güzellik ve çirkinlikleri hidâyet ve delâletlerini takdir etti. Bundan dışarı çıkmazlar.
Herşeye bir kuvvet bir hassa verdi. Herşey bu kuvvet ve hassasıyla kendi nevine mahsus olan ef’alden geri kalmaz. Buna ”Hidâyet-i İlâhiye” denir..

Kâinatta sükûn yoktur.
Devamlı, muntazam kanun hâlinde takdirinin tecellîsi, işleyişi vardır.
Bu tecelli; Asırlar, seneler, aylar, günler, saatler, dakikalar, saniyeler, saliseler, rabiyalar, anlar ve hissedilmeyen görünmeyen ihtizaz mevceleri hâlinde devam edegelmektedir.
Bu kanun, devamlı ve şaşmaz olduğuna göre âdil bir kanundur. Adil olduğuna göre değişmeyen bu işlemede herkesin seveceği, itiraz edemeyeceği bir güzellik de vardır. O hâlde ahlâklı bir kanundur.
Saniyede 300 000 km/saat sürati olan ihtizazlar, titreşimler..
Bütün bu oluşlarda; bir ölçü, bir mekân yeri bir miktar vardır.
O hâlde bir âdet vardır bu işte.. Bildiğiniz âdet kâinatın değişmeyen bir prensibidir.
O hâlde;
“Âdet, kâinatın.
Tekâmül, hayatın.
Birlik, ALLAH’ın kanunudur.” deriz.
Kâinattaki bütün her seyin HÂLİK’i yani yaratanı “RABB” dır.
ALLAH kelâmında: ”Ben ALLAH, RABB’ım, yaratıcıyım, aynı zamanda RABB’ınızım, sizi de yaratan usta benim!.” buyuruluyor.
Nasıl tohumda renk, koku, meyva, tat, ağaç gizli ise..

Mutlak olan ALLAHdır.
Herşey O’ndan. Fakat O, her şey değil.
O hâlde herşeyin RABB’ıdır.
RABB, ALLAH demek değildir.
“Yaratılan şeyin RABB’ıdır. Ustasıdır. Yaratıcısıdır.” demektir.

“Kâinatta her şeyi ben halk ettim. Onların ayrı ayrı RABB’ıyım..”
Rahbü’s- Semâvât.
RABBi’l- Ard.
RABBi’l- Felâk.
RABBi’n- Nâs.
RABBü’l- Maşrıkeyn.
RABBü’l- Magribeyn.
Bî-izni RABBikum.
Fesalli li RABBike.
RABBi haze’l- beytillezi.
RABBike bieshabi’l- Fil.
Fe ilâ RABBike fergab.
RABBü kûma tu kezzibân.
RABBike fehaddis..”


Bunları kabul edip İnanırsan bunların doğru olduğunu, kusursuz olduğunu anladığın dakikada “HAKk” olduğunu anlarsın.

MUSA: “Yâ RABBi bana kendini göster!.” dedi. “ALLAH’ım göster!.” demedi.
Musa dağda ateş gördü, ağaçtan: “ENE RABBÎKE.: Ben senin RABB’ınım!.” sesi geldi..

Mezarda “RABBın kim?.” sorulacak. “ALLAH’ın kim?” denmeyecek..

“Hazreti ALLAH” dersin.
“Hazreti RABB” diyemezsin.
““Hazreti HAKk”” diyemezsin..
Niçinleri öğren!. Biraz kafanı yor bakalım..

Yâ ALLAH! =>Allahümme!
Yâ RABB! =>Yâ RABB! Yâ Rabbe’l- âlemin!.
Bunlardan başka lâfız kullanılmaz..

Bunlardan biri malûm diğeri “RABB” dır.
Bunu öğrenmek için “Lâ İlâhe illâ ALLAH” Lâfz-ı Celâlinin hakiki mânâsını bilmek lâzımdır.
Ondan sonra “Enel HAKk” kanalından geçerek “RABB”ı öğrenmek gerekir.. Hâlvet işi vesselâm..
Ancak, “Cenâb-ı ALLAH, Cenâb-ı HAKk” diyebilirsin.
Çünkü ALLAH’ın yarattığı her şey “HAKk”tır.
“Ve bütün güçlerim ve kudretlerimden insana verdim, gizlendim”” buyuruluyor.
Bunu anlayan => “Enel HAKk!” dedi.
Milâdi 921-309 Hicride diyen; yobazlar tarafından idam edildi, kolları, bacakları kesildi. Gözleri oyuldu, dili kesildi, kafası vuruldu, cesedi parça parça edildi, yakıldı, külü savruldu!.”
Bunu dünya kurulalı hiçbir zâlim bu işkenceyi yapmamıştır. Yapanlar ve yaptıranlar lânetlenmiştir.
Onun için o diyârın sonu yoktur. ALLAH’ın verdiği dert bedava değildir. Sabret!
ALLAH kuluna niçin dert versin. O hâlde bu ne demektir?.
Benzin olan yerde kibrit yakarsanız patlama olur.
Yanarsınız, ölürsünüz, sakat kalırsınız.
Benzin ateşe maruz kalırsa parlayacak.
HAKk’ın yarattığı kanun böyle. Burada derdi kim verdi..
Bilmemen veya gaflette olman yahut ihmal etmen değil mi?..
Evet..

Yok, hepsi ALLAHdan geliyorsa o zaman derde devâ halk etmezdi..
İnsan oğlunda ölüm korkusu vardır.
Bu yaratılış ile verilmiş bir duygudur diyelim. Öyle değil amma..
Dünyada fâni oluşun bilmeden başka şekildeki delilidir.
Bu korku insanın aynı zamanda yok olmayacağının delilidir.
Her yaratığın takdir edilen bir ömrü vardır.
Bu, herşeyin fâni olduğunu bildirmektedir.
“KÛN! =>Ol!” Emri kime verildi?. Hitab-ı İlâhi kime?.
“FeyeKÛN” Emri kime verilecek?.
Burası çok mühimdir. Düşün hâlletmeğe çalış.
“OL!.”” Emrini kime veriyor?.
Zorla, kendini bul hele bakalım.
Herşeyin fâni olduğu insanlar içindir. Bu hitaplar..
“Bilmez misin ki göklerle yerin yegâne sahibi yaratıcısı ve sizin yegâne yaranınız, yardımcınız Azîz ve Hakîm olan O’dur.” Yardımcınız maddî ve mânevî “RABB” Kuvvetleridir.

ALLAH’ı görmemenin sebebi; O’nun dışında olmadığındandır.
Mutlak hakikat “ALLAH”tır. Her şey ne varsa O’ndan.. Fakat hiç bir şey O değil..
Herhangi bir işte maddî olsun mânevî olsun vaad etmekte ALLAH ile aranda hicab, yani perde olmadan temasta olduğunu bilir misin?
Nereden bileceksin be gâfil!.
Gönlünüzde ALLAH Sevgisi artarsa, bil ALLAH seni seviyor demektir. Çünki o hissi veren de ALLAHdır.
O’nu seveni ateşe atsalar ALLAH’a karşı duyduğu sevgi o ateşi Gülistana çevirir.. “Nasıl olur efendim?!””
Buz gibi olur, buz gibi, bal gibi olur. Hâlâ anlayamadın değil mi?
Sevgin HAKk’ın sevgisiyle karıştı da ondan..
Edebiyat yapmıyorum. Fizikman söylüyorum..
Gönül gözü perdeli olanlar bunu anlayamazlar.
Çünkü HAKk’ı unutup: “Ben varım!.” derler bilmeden..

Bu gibi sevginin başlangıcı yok ki kavransın, sonu yok ki anlatılsın..
Aklını incitmeden imanın güzelliklerini sana okşayarak üfüleyen birini ara..
Ondan öğren ALLAH sevgisi nedir..
Bilmeyerek gayb âleminin sırlarına basanlar çarpılırlar.
Tesadüf diye bir kelime vardır. Tesadüflerin nerden geldiği bilinmeyen bir tarafı vardır.
Her hadise maddî olsun mânevî olsun değişmeyen bir kanuna tâbidir.
Her hadise şuûrludur, fakat kendisini öyle bir şuûrsuzlukla gizler ki kimse farkına varamaz.
Gayr-i tabiî diye kabul ettiğiniz hadiseleri insanlara anlatırsınız. Bir de tabiî olanları anlatın bakalım. Anlatamazsınız çünkü hakikati bilmiyorsunuz bu sözümü de anlamadınız!.
Bunlar arasında ateş ile su arasındaki farktan daha fazla fark vardır.
İnsanlar bu noktalarda hataya düşerler, münakaşaya girerler. Hataların güzel tarafları da vardır. Ümitsiz olmamalıdır.
Savaştaki hata tatbikattakine benzemez. Tatbikatta tahta kurşun, savaşta hakiki kurşun kullanılır değil mi?..
Denize girip de kimse görmedi diye denizin içine abdest etme. Dikkat et bundan ötürü oruçlu isen oruç bozulur hem de kefâreti vardır bilir misin, nereden bileceksin!.
Burada “SETTÂR”ı unutmak vardır. Oruçlu da “SETTÂR” ile gizlidir.
Kimse senin oruçlu olduğunu bilmiyor..

Sen ALLAH’ı görüyorsun fakat farkında değilsin EŞEKkk!..
En ucuz en bedava ibâdet oruçtur, onu da unutma!.
ALLAH ile kul arasında bazı sırlar vardır ki ona “Cebrâil” bile kulak değdiremez..
Hayvanlarla, bitkilerle, çiçeklerle, böceklerle, kuşlarla dostum, onlarla konuşurum.
“Nasıl oluyor bu?.”
Bal gibi oluyor. Dillerini bilirim de ondan..
“Onlar konuşur mu?.”
Şüphe mi ediyorsun?.
“Kur'ÂN oku!. Resûle kol ver!.” Hükmü, emirle, zorbalıkla, ferman ile değil..
Derman olarak yürütenler konuşur bütün mahlukatla..
Ne kadar yazık ki insanlarla konuşulmuyor.
Cenâbı ALLAH bile yarattığı insanla Peygamber vasıtasıyla konuşuyor.
Sebebi ara. Ara!. Bulamazsın!. Zirâ sen konuşmasını bilmiyorsun.
ALLAH insandan başka diğer mahlûkatla, canlı, cansız nebat, hepsiyle vasıtasız konuşuyor..
İnsan çok büyük ulu bir mahlûktur. ALLAH’ın hitap ettiği mahlûktur..
“Velekad kerremnâ beni Âdeme””
Kendisine kerem ve kerâmet verdiği mahlûk..
Ahseni takvim yarattığı mahlûk.
Kitap ve Peygamber gönderdiği mahlûk.
Cennet tahsis ettiği mahlûk..

Fakat insanı topraktan yarattı bunu unutma.
Onun üzerine basıyorsun, rızkın oradan geliyor, sadık dostun o’dur.
Sonunda kucağına seni o alacak..
Denizde boğulsan bile, eğer balık yemezse, su seni muhakkak sahile karaya atar. Bir bildiği var demek: “Al malını!.”
Rahmeti toprakta ara!..
Yan!.. Kavrul!.. Ama tütme!..
Hiçbir göz görmesin!. Hiç bir kulak işitmesin!.. Dert ve acı yanmanı!..
ALLAHdan başka sır ortağın olmasın!..
Her şeyi ondan iste!.. Hiç kimseye emretme!. Kendi işini kendin yap!..
Su bile isteme kalk kendin al!..
“Su vermede ecir vardır!.” buyurmuş Resûlü Ekrem.. Bu da aynı..
Bunların hepsi yine ALLAHdan istemedir.
Sana güç verdi ondan istiyorsun gâfil olma!..
Kendine güvenmek ALLAH’a güvenmek demektir.
Güçler onun değil mi o vermedi mi?. Miskin olup şirke girme?
Böyle yaparsan dost olursun.
Kendini bırak ona ama kolay değil..
ALLAH ne lütfettiyse “Sen =>O”sun.
Yüzmek bilmezsen suya korkmadan kendini bırakırsan su seni batırmaz..
Korkarsan batarsın, inkârdasın da ondan.. Bu ne demektir?
Anlamadın biliyoruz. Tekrar oku anlayana kadar..
Her şey kanuna tabidir.
Su, Arşimet Kanununu bilir, ama sen kendinin kanununu bilmezsin.
Arşimet sudaki ince kanunu buldu o kadar.. Sen de kendindeki kanunu bul!..
İnsanın kendisi uludur, büyüktür. Fakat ulaşılmaması lâzımdır.
Ne kadar küçülürsen o kadar büyürsün. Ama bu ne demektir?
Hiç olduğunu anlamağa doğru gidiyorsun. Budala!.
Şirkten kurtuluyorsun. Şirk nedir bilmemek de bir şirktir.
Vah zavallı vah!. Rahmeti yerde ara!..

Göz kulak nedir ki..
Böylelikle tevhidde olursan göz ve kulağa lüzum kalmaz.
Yakın, uzak ortadan kalkar.
ALLAH bir göz veriyor. Bâzen de alıyor.
Nerede kaldı hani “El GANΔ değil miydi?..
Bir damla suyu denize döksen ikilik denizde kaybolur.
Deniz denizdir. Damla da damladır.
Deniz coşsa, dalgalansa burada irade denizin olur. Damlanın değil..
Ama damlanın da hakkı var.. Damlalar denizi husule getirdi ya..
Kısa amma büyük mânâ ifade eder bu kelimeler..
O koskoca deryada damlayı bulmak imkânsız ne akıl ile ne de kimya ile bulamazsın.. Hem bulsan da ne yapacaksın?..
Hararet tesiri ile denizde su buhar olur. Bulut olur.
Bulut su mudur?. Hidrojen midir?.
Göründüğü zaman çift oluyor. H2O olur. Bu “SU”dur.

“Kâinatta herşeyi zevceyn YARATTIK” Âyet.
“YARATTIM” buyrulmuyor. “Yarattık” deniliyor. Lâfı münakaşa etme!
İlimde de, fende de, kimyada da. Her şey aynıdır. Çifttir..

Atlantik'de ALDATO İsminde küçük bir ada vardır. Bu adada insan yoktur.
Burada deniz cevizi denilen yedi senede meyve verir dişi ve erkek ağaçları aynıdır.
Meyva dişi ağaçta olur. Bir ceviz 3 Kg. Kadardır.
O da zevceyn ağaçlar yanyanadır..

“YARATTIK” Kelimesinde serbestiyet vardır. O minval üzere işini yapar.
“Yarattık” denilmesinde kâinatta her şey bir kanun üzere halk edilmiştir.
O nizamdan çıkamaz takdir öyledir.

SU hararete maruz kalırsa BUHAR olur. Bu değişmez..
“Öyle Yarattık ve hududdan çıkamaz!.” demektir.
Tekrar edelim, mutlak hakikat “ALLAH”dır.
Herseyin yaratıcısı “O”dur. Yâni RABBdır.
Her şey O’ndan. Fakat hiç bir şey “O” değil..
“Tevhid” bunu bilmektir. Bunun doğru olduğunu bilerek “HAKk””demektir.
Aman dikkat et anlamayanlar Mansur gibi başını vururlar!.

Yukarıda “hayvanlarla konuşurum!.” dedim. Evet doğrudur.
Bir ses duysan bu kedi sesidir, köpek sesidir, karga sesidir, horoz sesidir, tavuk sesidir.
Telefonda sesinden arkadaşını tanırsın. Ananın sesidir.
Kelâmullahda ALLAH’ın sesi de insanda ses hâline geliyor.
Hadiste Resûl’ün sesi var.
Onları niçin ayırt edemiyorsun.
Hadis midir, Kudsî Hadis midir, Kur'ÂN âyeti midir anlaşılır. Amma sende kulak yok herhâlde.
Hâlâ “nasıl hayvanlarla konuşuyorsun?” diye yüzüme bakıyorsun..
Bir saattir senin gibi öküzle konuşuyorum da hayvanlarla niçin konuşmayayım defol!. Kovuldu herif!.
“Kim?”
Suali soran!..

Resim

ALLAH:
Resim

Er RABB:
Resim

El Hakku:
Resim

El Hâliku:
Resim

Es Settâr:

Resim


Resim

Tevzu’: Alçak gönüllülük. Kibirsizlik. Mahviyet hâli. (Bak: Küfran-ı nimet)
Levh-i Mahfuz.: Her şeyin hayatının ind-i İlâhîde yazılması. İlm-i İlâhînin bir ünvanı.
Tenezzülen: Alçak gönüllülükle, tevâzu ve mahviyet içinde, kibirsizlikle.
Tecellî: Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
İhtizaz.: Hafif titremek. Deprenmek. * Şevk ile meyil ve hareket. Harekete geçme. * Sallanma, sıçrayıp oynama.
Mevc.: Dalga. Denizin dalgası. * Titreşim. * Mc: Devir, devre
Malak: Manda yavrusu. Buzağı.
Delâlet: Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek. * İşaret.
Dalalet: İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. HAKk ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. ALLAH'a isyankâr olmak. * Şaşkınlık.
Hidâyet: Doğruluk. İslâmlık. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak.
Hallac-ı Mansur.: Asıl adı Hüseyin olan bu zat, tasavvuf mesleğinde meşhurdur. Manevi istiğrak hallerinde hissettiklerini, şeriata zâhiren zıd düşen ifadelerle söylediği için, Hicri 306 senesinde idâm edilmiştir.


Resim

Resim---Ebû Bekir radıyallâhu anhu: “Biz mağarada iken müşriklerin ayaklarını görüyordum: “Yâ Resûlullah! onlar ayaklarının aşağısına bir bakacak olsa bizi mutlakâ görürler!.” dedim.
Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Yâ Ebû Bekir! Üçüncüleri Allâh olan iki kişi hakkında ne endişeleniyorsun?"
buyurdu.
(Buhârî, Fedâilü’l-Ashâb, 2, Menâkıb, 45; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 1)

Resim---
Sevr Mağarası’nda Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, bir ara mübârek başını Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh’ın dizlerine koyup hafif bir uykuya dalmıştı. O esnâda Ebû Bekir radıyallâhu anh, mağarada kendilerine çok yakın bir yerde küçük bir delik gördü. Herhangi bir zararlı haşerâtın çıkıp da Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’i incitmemesi için hemen ayağını Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’nü uyandırmadan o deliğin üzerine koydu.
İmtihân-ı İlâhî, gerçekten bir müddet sonra düşüncesinde haklı çıktı. Zîrâ bir yılan, Hazret-i Ebû Bekr’in ayağını şiddetli bir şekilde ısırdı ve zehrini akıttı. O büyük sahâbînin canı o kadar yandı ki, Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem uyanmasın diye hiç kıpırdamadıysa da, gözlerinden düşen birkaç damlaya mânî olamadı. Öyle ki, bu damlalardan bir tanesi Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in yüzüne düştü. Bunun üzerine uyanan Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Ne var yâ Ebâ Bekir? Ne oldu?” diye sordu.
Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh: “Bir şey yok Yâ Rasûlallâh!” dediyse de, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in ısrârı üzerine meseleyi anlatmak zorunda kaldı.

(Beyhakî, Delâil, II, 477; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 223)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, yılanın soktuğu yeri mübarek tükürüğü ile meshetti. Allah'ın lütfü ile acı derhal kayboldu ve Ebû Bekir radiyallahu anhu şifâ buldu..

Resim---
İzcilerden biri: "Vallahi!. Onlar, şu mağaradan ileri geçmemişlerdir. İz burada kesiliyor."
İçlerinden bir kısmı Ümeyye bin Halef ile beraber mağaranın ağzına kadar geldiler.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ile Ebû Bekir radiyallahu anhu onları görüyor, fakat müşrikler, onları göremiyorlardı. Ebû Bekir radiyallahu anhu, fazlasıyla telâşa kapıldı ve üzüldü:
"Yâ Resûlallah!" dedi. "Beni öldürseler de gam çekmem. Ben nihâyet bir ferdim. Amma, Allah göstermesin, sana bir zarar ve ziyan eriştirecek olurlarsa bu, bütün ümmetin helâkine sebep olur."
Resûl-i Kibriyâ kemâl-i emniyet içinde: “Lâ tahzen innallâhe meanâ.: Üzülme, ALLAH bizimle beraberdir" buyurarak ona teselli verdi.
Hz. Ebû Bekir: "Yâ Resûlallah" dedi. "Onlardan birisi eğilip de ayaklarının dibinden bir bakıverse, bizi görür."
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, yine emîn ve mütevekkil bir şekilde: "Yâ Ebâ Bekir, iki kişinin üçüncüsü ALLAH olursa, sen âkibetin ne olacağını zannediyorsun? Yakalanacağımızı mı sanırsın?."
buyurdu.
(Müslim, 7/108; İ. Ahmed, Müsned ¼)

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Resim---"İlla tensurûhu fe kad nasarahullâhu iz ahracehullezîne keferû sâniyesneyni iz humâ fî’l- gâri iz yekûlu li sâhibihî lâ tahzen innallâhe meanâ, fe enzelâllâhu sekînetehu aleyhi ve eyyedehu bicunûdin lem terevhâ ve ceale kelimetellezîne keferûs suflâ, ve kelimetullâhi hiye’l- ulyâ vallâhu azîzun hakîm (hakîmun).: O'na sizin yardım etmeniz dışında (etmediğinizde) o zaman Allah, O'na (Resûl’e) yardım etmişti. Kâfir olanlar, O'nu (Mekke’den) çıkardığı (çıkmaya mecbur ettikleri) zaman iki (kişi)nin ikincisi idi. İkisi mağarada iken arkadaşına şöyle demişti: “Mahzun olma! Muhakkak ki; Allah, bizimle beraber.” O zaman Allah, O'nun üzerine sekînetini indirdi. Ve O'nu göremediğiniz bir ordu ile destekledi. Kâfirlerin sözünü sufli kıldı. Ve Allah’ın sözü; O, çok yücedir. Ve Allah; Azîz’dir (üstündür), Hakîm’dir (hüküm sahibi ve hikmet sahibidir).” (Tevbe 9/40)

Resim

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ
Resim---"E lem ta’lem ennellâhe lehu mulku’s- semâvâti ve’l- ard(ardı), ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr (nasîrin).: Göklerin ve yerin mülkünün O’na, Allah’a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah’tan başka dost ve yardımcı yoktur.” (Bakara 2/107)

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
Resim---"Ve lemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehu rabbuhu kâle rabbi erinî enzur ileyke, kâle len terânî ve lakininzur ilâ’l- cebeli fe inistekarre mekânehu fe sevfe terânî fe lemmâ tecellâ rabbuhu li’l- cebeli cealehu dekkan ve harra mûsâ saıkan, fe lemmâ efaka kâle subhâneke tubtu ileyke ve ene evvelul mu’minîn (mu’minîne).: Musa (aleyhisselâm), tayin ettiğimiz (belirlediğimiz) zamanda gelince, Rabbi onunla konuştu. (Musa aleyhisselâm) şöyle dedi: “Rabbim, bana (Kendini) göster, Sana bakayım.” (Allahû Tealâ): “Beni asla göremezsin. Ve fakat dağa bak! O, mekânını kararlı tutabilirse (yerinde durabilirse); o zaman sen, Beni görürsün.” buyurdu. Rabbi, dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa (aleyhisselâm), bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman: “Sen Sübhan’sın (Seni tenzih ederim). Sana tövbe ederim. Ben, mü’minlerin ilkiyim.” dedi.” (A’râf 7/143)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً
Resim---"Ve lekad kerremnâ benî âdeme ve hamelnâhum fî’l- berri ve’l- bahri ve razaknâhum minet tayyibâti ve faddalnâhum alâ kesîrin mimmen halaknâ tafdîlâ (tafdîlen).: Ve andolsun ki; Âdemoğlunu kerem sahibi (şerefli) kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helâl şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet (açısından) üstün kıldık.” (İsrâ 17/70)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Resim---"Fe lemmâ etâhâ nûdiye min şâtıı’l- vâdil eymeni fî’l- buk’atil mubâraketi mine’ş- şecerati en yâ mûsâ innî enallâhu rabbu’l- âlemin (âlemîne).: Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından, mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi: "Ey Musa! Muhakkak ki Ben, âlemlerin Rabbi Allah’ım.” (Kasas 28/30)

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
Resim---"Ven necmu ve’ş- şeceru yescudân (yescudâni).: Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.” (Rahmân 55/6)

Gönderen : Tarih : 09-07-2018
Okunma : 19

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.
Arşiv Haberler

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır