Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
91- İSTİDRAC
İSTİDRAC...
 
Dinle sefil sazımı Dost
Çekmez niyaz nazımı Dost
Çok sanırım azımı Dost
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Varsa “Ben”de, yoksa “Ben”de
Benim Ben, giden-gelende
Cümle âlemden de önde
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Bilmem, tanımam turâbı
Meczubuyem, hâl harâbı
Su sanıyorum serâbı
İstidrac Bende Efendim!..
 
Himmeti hazır ola Şah
Belki acır Rasûlullah
Özümde “Ben”, sözde ALLAH
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Yâr “Ben” de gizli bilmece
Çözemedim hece hece
Arıyorum gündüz gece
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Aşkta sancak açanlar var
Seher sevdâ saçanlar var
Dört kanatlı uçanlar var
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Kibrim kavi gâyet Benim
Aklı olana âyet Benim
Şükürüm şikâyet Benim
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Muhammed’ime ilticâm
Yalnız bırakmasın ricâm
Aşk serüvenim serancâm
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Diktim başa tasa tasın
Silemedim sîne pasın
Bilemiyorum başkasın
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Gitti sele harman-hasât
İmkânım yok, işim kesât
Murâiyim, içim fesât
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Bâtını köle Sultanı
Can bazarında Cânanı
Görsem tanımam şeytanı
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Tevhid tesbihim diyorum
Olmaz işler ediyorum
Duşamaya gidiyorum
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Yürek yaramı yaramam
Elim ermez Yâr, saramam
Elde âlemde aramam
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Çark-ı Aşk bu çile...Çekil!
“Hasbinallah niğmel vekil!”
Sırr vermez câhile şekil
İstidrac Bende Efendim!..
 
 
Kul İhvâni’yem nideyim
Zâhir fâniyem nideyim
Bâtın canı’yem nideyim
İstidrac Bende Efendim!..
 
         16.12.1988  15:35
 
 
İstidrac :  Hakkı olmadan nimete mazhar olan ve bu kerameti kendinden sanan, yanılan. Derece derece yükselmeyi isteyiş. * Ist: Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine rağmen bir kimsenin kesret-i nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi ile azab ve gazab-ı İlâhiyeye yaklaşması.
 
Kavi : Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü. * Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.
 
Gâyet : Çok, pek çok. * Nihayet. Gaye. Encam.
 
İlticâ : Sığınmak. Melce' ve penaha varmak. Birinden himâye istemek.
 
Ricâ : Yalvarmak, niyaz eylemek. * Canib. Taraf. (Bak: Recâ)
 
Serüven : Başa gelen, heyecan verici hâdise. Sergüzeşt, macera.
 
Serancâm : f. Başa gelen, baştan geçen ibretli hadise. * Bir işin sonu. * Vak'a.
 
Tasa : Gam, keder, üzüntülü olma.
 
Kesât : Kesad. Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.
 
Fesât : fesad. Bozuk ve fenalık. Karışıklık. Haddi tecavüz edip zulmetmek.
 
Duşama : Delilsiz, kendi başına rastgele gitmek.
 
Hasbinallah niğmel vekil : verdiğini istemeyen bana ne güzel vekil.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır