Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
73-SEVGİLİ


SEVGİLİ...
 
Biz aşka âşinâ “O”nun kuluyuz
Âşık, Arşa giden yolcu yoluyuz
Şimdi nefes nefes Yârle doluyuz
Geçmiş, geleceğe anı Sevgili...
 
 
Oynatan Yâr oyuncu biz oyunduk
Şe’en-i Şah sahrasında koyunduk
Emânet bedenden “Ben”i soyunduk
Cânâna adadık canı Sevgili...
 
 
Halk içinde HAKK’ın rızasın yeden
Gönlün Yâr’e veren payitaht eden
Âşığız Elest’ten Mahşere giden
Boynumuzda deli çanı Sevgili...
 
 
Efrada câmi’, ağyârine mâni’yiz
Günahkârız, keremine kâniyiz
İşte geldik gidiyoruz fâniyiz
Birgün boşaltırız Hanı Sevgili...
 
 
Halkına HAKK Hükmün Arşa astırır
Tohumda yeşertir, başlar kestirir
Ilgıt ılgıt tevhidini estirir
Yücedir Şahımın şanı Sevgili...
 
Aşktan ah ettiğim güman değildir
“El aman!..” dediğim aman değildir
Saçlarım ağartan zaman değildir
Demir leblebinin unu Sevgili...
 
 
Doruğa çıkarken, yollar ceza mı?
“Vuruş tele!” desem, sevgi saza mı?
Bilen demez bildim, Sırr-ı Azam’ı
Diyen bilmez imiş onu Sevgili...
 
Şeriat –Tarikat, “BEN”lik astırır
Mârifet, gönülden safra kusturur
Hakikat, hayrettir-dehşet...Susturur
Vahdettir vuslatın sonu Sevgili... 
 
 
Bir nazar gönlümü bin niyaz etti
Yandırdı naz ile toz edecekti
Seher seyranında nikabın çekti
Gördüm al yanakta “BEN”i Sevgili...
 
 
Kızgın sac üstünde damlanın sesin
Âşıkların aşk ahını bilensin
Ne ki olur Senden, ne ki var Sensin
Sevdim seveceğim. Seni Sevgili...
 
 
Âyet- Hikmet-Kudretinde Vahdeti
Cümlesine perde eylemiş Sûreti
Lûtfetti de gördük Özü - Sîreti
“BİR” e fedâ ettik bini Sevgili...
 
 
Celb ü Cezbe, Cevr ü Çile dağında
Gönül guslün edip Aşk Irmağında
Âşıklar sâf aşktır likâ çağında
Aşktır âşıkların dini Sevgili...
 
 
Baş gözüme perde kozalar ördüm
Nazarım ağyârda, Yâr’ime kördüm
Açtı gönül gözüm esrârın gördüm
Işık gibi sonsuz yönü Sevgili...
 
 
Kimi Kesbî, Tevhid Tesbihe dizi
Kimi Vehbî, Yunus Baba’lar izi
Kimi Veysî, Şah-ı Şemsi Tebrizi
Aşkıdır âşığın ünü Sevgili...
 
 
Umut vuslat; âşık, mâşuk iledir
İnkar – ikrâr ikilisi “Bile” de
Bu gün yine aşkın yolu çilde
Çileyle devrettik dünü Sevgili...
 
Zevkle razı Ruhu, tevhid zârine
Değişmez dünyanın kisb ü kârine
Kul İhvâni kavuşursa Yârine
Olur “Şeb-i Ârus” günü Sevgili...
 
                   10.11.1988  21:10
 
 
 
Âşinâ : f. Mâlumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan
 
Şe’en : Şu an olan İlâhi işler. İş, yeni olan hal. * Şan. * Tavır. * Hâdise. * Vâkıa. * Kasdetmek. * Emr ü hal.
 
Yeden : arkasından götüren.
 
Payitaht : (Pâyitaht) f. Merkez-i hükümet, başşehir, başkent.
 
Efrada câmi’, ağyârine mâni : ancak hak eden ehline, ayni ilim ve edebdeki ferdlere söylenebilen, yabancılara asala söylenemyen sırlar vardır tasavvufta...
 
Sırr-ı Azam : Büyük sırr.
 
Safra : Tasavvufta gönül kiri...
 
Nikab : Yüz örtüsü, peçe, perde.
 
Kızgın sac üstünde damlanın sesi:  Damla bitinciye kadar her düşüşte duyulan “cızzz!..” sesi... Ve hıçkırık gibi, kaynayacak zaman tencerelerden duyulan ince cızıltı... ve Eziz Namazı...
 
Sâf : Katışıksız. Temiz, süzülmüş ve temiz. * Bozuk olmayan. Hâlis.
 
Kisb ü kâr : Çalışıp elde edilen kazanç.
 
Şeb-i Arus : Süslenmiş gelin, güveyi gerdek gecesi.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır