Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
69-BİR GÜN İHVÂNİ

BİR GÜN İHVÂNİ!..
 
 
Sefil seyyah olduk gurbet ellerde
Yârin adın anıyoruz her yerde
Ben de sencileyin âşığım der de
Sarılır gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Zühd ü Takva, Aşk ü Cezbede sesin
Haf ü Recâ, sıdk ü Huşû’ nefesin
Vuslat Vâdisinde Tevhid Tepesin
Varılır gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Teheccüd tevhidin seher yeline
Eline, beline, “EDEB” diline
Âşıklar ülkesi aşk menziline
Erilir gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Bezm –i Elest’teki aşk bülbülleri
Yâd edip inliyor mor sümbülleri
Tomurlu goncalı gönül gülleri
Derilir gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Cihan çile... Sabır... Yâr ise kastın
Âşıksan aşk ise can ciğer Dostun
Tevhid Davuluna “Ene’l- HAKK” postun
Gerilir gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Mevlâ muhiblerin “Rıza” esası
Âşıklar elinde muhabbet tası
Salih sâdıklara sevdâ sofrası
Serilir gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Atî yok, mâzi yok, “Bu ân” nefese
Bağlıdır... kulak ver Ruhunda sese
İmkân Âleminde nasibi herkese
Verilir gam yeme bir gün İhvâni...
  
 
Tevhiddir “ARŞ” için âşık kanadı
Esfel-i Sâfil’ den İrem Yolu adı
RABB’ın izni ile nefsin inadı
Kırılır gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Çile çengelinde yaran azıyor
Yâre râm olmuşsun ağyâr kızıyor
Çatlamış yüreğin esrâr sızıyor
Sırılır gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Geçti yaz ayları kaldık avara
Güzde hazan, kışta tipiye kara
Hele girsin gönlün raks-ı bahara
Dirilir gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Kalbini kurtarıp tüm arızadan
Çekme elin sünnet, farz, farîzadan
Cemâl Bahçesine Bâb-ı Rıza’dan
Girilir gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Bir iken bin bire yettiğimizden
Bunca emâneti nettiğimizden
İğneden ipliğe ettiğimizden
Sorulur gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Gönlün Yâr doldurmış gözün tok senin
Rüzgâr gibi yerin yurdun yok senin
Kıç atıyor nefsin işin çok senin
Yorulur gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Tevhid Tac ü Tahtı gelir aşk ile
Ezelden  ebede tad verir dile
Şu gurbet ellerde çektiğin çile
Görülür gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Kartal karlı dağda, bülbül bağlarda
İnsan bu âlemde; güler, ağlar da
Boz bulanık seller gibi çağlar da
Durulur gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Bezm –i Elest’ teki bilenler bahtı
Mahşere son söze âşıklar ahtı
Likâ Makamında Tevhidin tahtı
Kurulur gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Ağyâre kul olma Yârin özgürü
Kendin bilen bilir köleyle hürü
Aşkta alnımıza âşık mühürü
Vurulur gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Cemâl-i Cânân’da mürşidi Pîri
Ahmed ü Muhtar’ın her va’di diri
Ehl-i Beyt Kervanı’n susmaz Kıtmîri
Ürülür gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Tevhiddir Esrâr-ı hayat’ın süsü
Kalbin pasın silen çile törpüsü
Gül gibi bedene ecel örtüsü
Dürülür gam yeme bir gün İhvâni...
 
 
Döküp Kerbelâ’ya Dicle – Fıratı
Gönülde yâr aşkı elde beratı
Esrâr Ülkesine aşkın Sır-At’ı
Sürülür gam yeme bir gün İhvâni...
 
                   30.10.1988  11:40  ev.
 
 
Gam : Gamm. Keder, tasa, dert, elem, kaygı.
 
Zühd : Dünyaya rağbet etmemek. Nefsâni zevk ve arzudan kendini çekerek ibâdete vermek.
 
Takva : Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.
 
Aşk : (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme. * İttibâ'. Alâka
 
Cezbe : Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah'ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme.
 
Havf : Korku, korkutmak.
 
Recâ : Emel, ümit, yalvarmak. * Cânib, taraf. * İstek, arzu, dilek
 
Sıdk : Doğru söz. Hakikata muvâfık olan. Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. * Ahdinde sâbit olmak. * Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. * Kalb temizliği.
 
Huşû’ : Alçak gönüllülük. Hayâ etmek ve mütevazi olmak. Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hâl. Yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük. Sükun ve tezellül.
 
Teheccüd : Gece uyanıp namaz kılmak. Gece namazı. (Bu namaz, nâfile namazların en çok sevablısıdır.)
 
Ene’l- HAKK : Hallacı Mansur Hz.lerinin buyurduğu : “Ben HAKK’ım!” sözü.
 
Atî : Önde. Aşağıda. Sonra. Vâki olan. Gelecek zaman.
 
Mâzi : Geçmiş zaman. Geçen, geçmiş olan. * Gr: Bir işin geçen zamanda yapıldığını bildiren fiil. Fiil-i mâzi. Mazi sigası
 
Bu ân : Şimdi.
 
Esfel-i Sâfilin : Sefillerin en sefili. Cehennem'in en aşağı tabakasındakiler.
 
İrem : Cennet bağı.
 
Râm : f. İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad.
 
Esrâr : (Sır. C.) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler. * Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde. * Elinde ve el ayasında olan hatlar.
 
Avara : Avare. f. Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz.
 
Farîza : Borç, vazife. Allah'ın açık emri olup, yapılması şart olan vazife. * Fık: Ölen bir kimsenin mirasından mirasçılara düşen hisse, pay.
 
Bâb-ı Rıza : Rıza kapısı.
 
Baht : f. Kader. Tâli. Uğur. Alın yazısı. Kısmet. İkbal. * Saadet. Lezzet.
 
Aht : Ahd. Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân. * Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. * Vasiyet.
 
Likâ : Kavuşmak. Rast gelip buluşmak. Görüşmek. Yalnız görüşmek. * Yüz, sima, çehre.
 
Muhtar : İhtiyar eden. Seçilmiş olan. * Hareketinde serbest olan. İstediğini yapmakta serbest olan. Hür. * Köyde veya şehrin mahallesinde seçimle o semtin idâre ve hükümet işlerini üzerine alan kimse. * Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ism-i şerifi.
 
Berat : Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır