Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
68-ARKADAŞ'A


 

ARKADAŞ’A...
 
Kelle mi kalb midir, özümüz ne ki?
Baş mı basîret mi, gözümüz ne ki?
Çürük mü sağlam mı, sözümüz ne ki?
Tevhid Mizânı’nda... Keşke Arkadaş!...
 
 
Sîrettir kaynatan, sûrete aldanma!
Alev alsa buzlar deme ki: “Yanma!”
Biz çölde biliriz Sarayda sanma!
Muhabbet çağırır meşke Arkadaş!...
 
 
Hayran ü Cevlânda cilve bezerken
Seyrânında Subhân Sırrın süzerken
Divâne olduk, Devrânında gezerken
Avladı Âbdâllar aşka Arkadaş!...
 
 
Sıddık-ı Gar ile Şah-ı Mürtezâ
Ahmed ü Muhammed Muhabbet sezâ
Bahâ niyazında Gavs-ı Azam naza
Ehl-i Beyt Kervânı başka Arkadaş!...
 
 
Celvetinde hâlvet âşığı belli
Cihanda çilenin beşiği belli
İihvânim Erenler eşiği belli
Korlar mı Kıtmîri köşke Arkadaş!...
 
                   29.10.1988  10:27  ev.
 
 
 
Cilve : Esmâ-i İlâhînin tecellisi. * Tecelli. * Güzellere yakışır duruş ve davranış. Dilberâne hareket. Naz ve edâ. Hoşa giden görünüş.
 
Âbdâl : Ebdal. (Bedil veya Bedel. C.) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Arapçada halkın lüzumlu işlerinin tasarrufuna memur bir cemaata denir. (Mâsivâ alâkasından mücerret ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde fâni ve müstağrak olan zâtlar. O.S.)
 
Sıddık-ı Gar : Hicrette Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Sevr Mağarasında birlikte bulunan Ebu bekir (ra).
 
Şah-ı Mürtezâ : Beğenilip seçilmiş Şah İmam Ali Keremullahi vech.
 
Sezâ : f. Lâyık, münasip.
 
Bahâ : Güzellik. Zariflik. * Zinet. * İzzet. * Bir şeye alışıp ünsiyet etmek. Tarikatta Nakşî yolu kurucusu olan Bahâeddin Nakşi bend (ks)
 
Gavs-ı Azam : Tarikatta Kadirî yolu kurucusu olan Bdülkadir Geylâni (ks). Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs-i Ekber de denir.
 
Celvet : Yerini, yurdunu terketme. * Tas: Abdin fenâfillah olup halvetten ayrılması.
 
Hâlvet : Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik.
 [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır