Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
45-EY DOST

EY DOST!..
 
Gönlümüz buhurdan tütüyor sevgi
Alev alev neşe yandı derd dibi
Buz dağları, Kızgın Buhar, Su gibi
Eriyp çilende akacak mıyız?..
 
 
Zevkin ile Evren sevdâ sarayı
Bağladın boşluğa Güneşi-Ayı
Soktun velveleye bunca eşyayı
Durup bir köşeden bakacak mıyız?..
 
 
Hakk olan her şeyde her işte kâr’a
Şerre meyledeni sokup zarara
Cemâline âşık olanı dâr’a
Yakamıza yafta takacak mıyız?..
 
 
 
Mihrab-ı mukaddes meyhânenizin
Sarhoşluğu ezel divânenizin
Nur için dört dönen pervânenizin
Kanadını narda yakacak mıyız?..
 
 
Sırr-sevdâ bazarın bilenler seve
Bilmeyen bildiğin gevişle geve
Yüklettin yükümüz eyledin deve
Ne dersen eyvallah!.. Ikacak mıyız?..
 
 
Can-Canavar, iyi-kötü yapısı
Bende, onda, bunda... “Kayıp” tapısı
Yâ RABB bu nasıl Han? Nerde kapısı
Girdiğimiz yerden çıkacak mıyız?..
 
 
Söylesem hâlimi Sultan Hacıya
Desem mi derdimi Dost duacıya
Bal baklava yerken düşüp acıya
Tatlı canımızdan bıkacak mıyız?..
 
 
Er Meydanı erdemi, şükür ezene
Şikayet yasaktır candan bezene
Ne işler etmişsin duyduk Neyzen’e
Melâmet yumruğun sıkacak mıyız?..
 
 
Divan mı? Defter mi? Derdest dürülen
İmkân âleminde gözle görülen
Bir iğne bir iplik, ömür örülen
Mukaddes mâbedin yıkacak mıyız?..
 
 
Âşıklara aşkın demir leblebi
Bir ömür gevdirdin var mı acebi
Elbet başlangıçta sonuç sebebi
Elimizle ecel ekecek miyiz?..
 
 
El ettin ayırdın kendin ilesin
“Sende yok olan” la “Birlik” bilesin
Cevr-i cihan cefâ bâtın çilesin
Çektik, çekiyoruz, çekecek miyiz?..
 
 
Ağzımız bin dilli başımız dâr’da
Ma’lüm bir insanda iki ayak var da
Birisi nurunda birisi narda
Birini koparıp sekecek miyiz?..
 
 
İyilik – kötülük yine edene
Günde çağrın beş kez aşka gidene
Gönül ve ruh esir, binmiş bedene
Bu “Nefs”in bileğin bükecek miyiz?..
 
Bulur mu ummanın, aşkı çağlayan
Gülecek mi bir gün her gün ağlayan
Bir değil bin kerre bizi bağlayan
Zincirli zikkemiz sökecek miyiz?..
 
 
Habibin Muhammed muhabbet merdin
Ehl-i Beyt’e, acı aşkını verdin
Bin bir zahmet ile toplattın derdin
Etekteki taşı dökecek miyiz?..
 
 
Hem bizde gizlisin, dersin: “Arayın!”
Uyku Ufkun kirpik kirpik tarayın
Ne olacak yumruk kadar sarayın
Bu kerpiç binayla çökecek miyiz?..
 
 
Âşıklar Ordusu: “Ah!..” diyeceğiz
Aliyyü’l- Mürtezâ Şah diyeceğiz
Gül – Bülbül yanacak: “Vah!..” diyeceğiz
Seherlere ateş sokacak miyiz?..
 
 
Kimi ufak tefek, kimi iriydi
Kul İhvâni Kıtmîr belki biriydi
Hani âşıkların hepsi diriydi
Eriyip – çürüyüp - kokacak miyiz?..
 
         23.09.1988  10:43 dr.
 
 
Buhurdan : Tütsü yakılan kab.
 
Velvele : Gürültü, patırtı. Birbirine karışık bağrışmalar. Şamata.
 
Yafta : İdam olacakların yakasına takılan ferman .
 
Derdest : Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz. * Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.
 
Mukaddes mâbed : İnsanoğlu.
 
Aceb : Taaccüb, şaşma, hayret. * Garib, hoş, lâtif ve nâdir-ül vücud olduğundan bir şey için inkâr ve istiğrab etme hâli.
 
Ecel : Her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vakti. Âhirete göç etmek. * İleride olacağı şüphesiz olan. * Allah'ın takdir ettiği ömür.
 
Sende yok olan : Fenâ. Hiçlik.
 
Birlik : Bekâ. Heplik.
 
Dâr : İdam sehpası.
 
Zikke : Hayvanların zincirlerinin ucunda bir yere çakılan demir kazık.
 
Yumruk kadar saray :  İnsanolunun Kalbi
 
Kerpiç bina : İnsanolunun bedeni.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır