Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
19- HÂLDE HACIMA
 
 
HÂLDE HACIMA..
 
Mecnuna muhabbet lutfü mü leylâ?
Ehl- i şühûd şâhid aşka esselâ
Yine sâkin suskun muydu Kerbelâ
Göz yaşını al kanlara kardın mı?..
 
 
Nice âşık aşkın kora közlemiş
Cânâna can vermiş yolun gözlemiş
Kim kimi çok sevmiş kimi özlemiş
Yârin yürek yarasını sardın mı?..
 
 
Üç gül bağı gördüm, gönlüm üçünde
İlmi uzakta mı? Ne için Çin’de
Muhabbet-i Misak misk mi içinde
Hacerü’l- Esved’in sadrın yardın mı?..
 
 
Ne için toplamış bunca milleti
Doldurup deriye kemiği eti
Nerede nasılmış Bab-ı Hacet’i
Vasl-ı Vuslat vâdisine vardın mı?..
 
 
Sırat, “Lâ” – “İllâ” dır.” Sır” olur “Sûr” da
Söyler sefil sazım tellere vur da
Arz-ı endam edip Cebel-i Nûr’da
“Nurun alâ nur” u nûşa erdin mi?...
 
 
Karanî Hırkası, Hak Hıra Dağı
Hâlâ bir damla kan kırkların çağı
Yetmiş bin renk, yedi bahar gül bağı
El uzatıp goncaların  derdin mi?...
 
 
Şerhet Şah’ım halka Hâlin hasını
Tevhid siler tevatürün pasını
Havva’nın Âdem’e et elmasını
Kudret Bahçesinden çağla derdin mi?...
 
 
Zemzem zevki üre-idrar durusun
Duydun mu Hacer’den “SU”yun sorusun?
Yaşı pistir ko güneşe kurusun
Derimizi char-ı mıha gerdin mi?...
 
 
Âşık aşkı teneşirde taşına
Yazılır Sultanım her şey boşuna
Âşıksın aşk olsun aşka âşina
Sırrımızı Arafat’a serdin mi?...
 
 
Nerede nasıldı gördün mü Şah’ı
Âl-i âbâ, Ehl-i Beyt ü ALLAH’ı
Medine-yi Resûl Âşık Dergâhı
Emânet selamım siftah verdin mi?..
 
 
Sen geldin görmedin ben kütürümüm
Bilirim kan ile yıkanmaz cürmüm
Yakîn kim, ırak kim benim gördüğüm
Ar ü namus şişesini kırdın mı?...
 
Âşık lafla olmaz aşkıdır asıl
Derisin yüzmektir dinlenen fasıl
Baktın mı Muharrem Ayı’nda nasıl?
Seher Sarı Yıldız sırrın sırdın mı?...
 
 
Yandık Yâr aşkına yaman dilbere
Ahımız duamız aman dilbere
Sürme gözlü kaşı keman dilbere
Niye istememiş Bizi sordun mu?...
 
 
Toprak-Su-Ateşle–Hava ham mıdır?
Dördü bir düğümde tevhid tam mıdır?
Bezm-i Elestteki söz sağlam mıdır?
Belki gevşemiştir kavil kurdun mu?...
 
 
Hâlâ dört duvar mı Yârin Kâbesi
Dörde dört eşit mi eşikte sesi?
Elif ensesinde Aşk Alfabesi
Cim karnında nokta “Be”nin gördün mü?...
 
 
Arz-ı hâlin arzeyleyen muhtacı
Halkı say da dinle hâlin Hak Hacı
Dediler mi Derd –i Aşk’ın ilacı
Ne imiş ki bilinmiyor?.. Yordun mu?..
 
 
Elbet çıkmışsındır Çile çarşına
Vurmışsun çileni kulaç arşına
Şerr-ü şeytan deyü alıp karşına
Terazine Tevhid Taşın vurdun mu?...
 
 
Gönül güzeline köşkün sırcedip
Varın yoğun Yâr Yoluna harcedip
Başın sona sonun başa dercedip
Aşk atını Arş üÂlem sürüdün mü?..
 
 
Abdâl Kul İhvâni’m kırk yedi denme
Yenirsen Hakk yesin halkına yenme
Sen Sultansın Kul sözüne gücenme
Dostun Divânında defter sürüdün mü?..
 
18.08.1988       20:02
Sltna. Shl...
Şerhet : Açıkla, izah et.
 
Tevatür : Kuvvetli haber. * Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak. * Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 
Char-ı mıha : İdam sehpası.
 
Siftah : En erken, ilk alış-veriş.
 
Kütürüm : Ayakları tutmayan. Oturak.
 
Cürm : (Cürüm) Kabahat, kusur. Hatâ. İsyan. Günah. Kanun hilâfına hareket.
 
Kavil : Söz. Antlaşma.
 
Elif : Lafzullah. ALLAH.
 
Aşk Alfabesi : Tevhid.
 
Cim : Celâl – Cemâl.
 
Sırcedip : İçini sırça edip, sızdırmaz yapıp.
 
Harcedip : Harcayıp, sarfedip.
 
Derc : İçine almak. Katmak. * Kitaba koymak. * Nakışlı kâğıt üzerine yazılan yazı. * Hattatın yazılmış kâğıt tomarı.

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır