Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
149- ZEVK 4

ZEVK 449
 
Devr-i cam’dan saf bâdemiz mest ü harab ü hayranız
Kulluğun kıblesi “Kaf ü Nun”dur ezel sırr ebed nişanız
Aşka teslim olan Ârif, ne zincir ne zindan tanır
“Belâen hasena” âşık, neydeki figan nefesten
Nişansız bulan var mıdır bînişanı... Biz insanız...
 
                                     22.03.1989  21:14
 
  
Belâen hasena :
 
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
“Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel mü'minine minhü belaen hasena innellahe semiun alim : (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.” (enfâl 8/17)
 
Bînişan: Nişanı olmayan, nişansız.
 
  
ZEVK 450
 
Hilkatın hikmeti insan, hayat sırrı taşınan yük,
Kadeh dudak yan yana bak, fitne var bu meyhânede
Elde kadeh halay çeken tevbekârlar, cefâ büyük
Ham hâlliye sözümüz yok, Dost dergâhı virânede...
 
                                      22.03.1989  21:41
                                      Brt kandli..
 
 ZEVK 451
 
 Arınıp ortaya çıkmak, beden cihanında celvet
Tenhada yârle olmaktır, Kalb Hıra’sında hâlvet
“Bedene sefâ, Nefse şifâ, Gönle gıda, Ruha cilâdır”
Ahvâli âlem ayân olana kesrette Kul ihvâni, Vahdet...
 
                                     
                                      22.03.1989  22:09
                                      Brt kandli..
 
 
 
ZEVK 452
 
Zübde-i âlem’dir İnsan, Beden-Nefis Celâlinden
Tecellî-ti Tevhidin gör, Gönülle-Ruh Cemâlinden
Hakayik ü dekayikle, Saray-ı Sırra gir Âşık
Gaflet Gar’ı, Fazl fezâsı, Tevhidinde kemâlinden...
 
                                      22.03.1989  22:10
                                      Brt kandli..
Zübde : (C.: Zübüd) Netice, sonuç, hülâsa. * Bir şeyin en mühim kısmı. * Kaymak. * Her nesnenin iyisi ve hâlisi.
 
Celâl : ALLAHu Zü’l-Celâlin kahr ve azametle tecellisi.
 
Cemâl : ALLAHu Zü’l-Celâlin lutüf ve ihsanla tecellisi.
 
Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
 
Hakayik : Hakaik. (Hakayık) (Hakikat. C.) Hakikatler.
 
Dekayik : Dakaik. (Dakayık) (Dakik. C.) İncelikler. Anlaşılması çok dikkat isteyen incelikler. Çok ince. Anlaşılması dikkat isteyen keyfiyetler.
 
Saray-ı Sırr : Kalb. Gönül.
 
Gaflet : Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.
 
Gar : Mağara. İn. Kehf.
 
Fazl : Âlimlere yakışır olgunluk. * İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet. * Artmak. * Artık,
 
Fezâ : Yıldızlar arasındaki geniş boşluk. Gökyüzü.
 
Kemâl : Kulun teslimiyyet ve istikametle emredileni yaşayarak nefsin gelişimi içinde ALLAHu Zü’l-Celâlin insan bahşettiği sıfat yansımaları tecellisi. Kâmillik, olgunluk. Olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet. * Değer, baha. * Fazlalık. * Sıdk ile yapılan güzel iş.

Gaflet Gar’ı : Lâ ilâhe de kalış...
 
Fazl fezâsı : İllallah’ı yaşayış...
        [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır