Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
13- BEN DOST
 
 
BEN DOST...
 
Bir rahmettir yağdı başıma benim
Ben de diyorum ki erimeseydim
“Âşıktır” yazılsın taşıma benim
Omuzlarım çökük yürümeseydim...
 
 
Er olmadan erken erdeme ermek
Gül bağında bağban güllerin dermek
Ölüp de dirilmek yine yeşermek
Çile çarmıhında çürümesydim...
 
 
Küserdim bahtıma bir gün bıkardım
“Ben”liğe bağlanır bend’im yıkardım
Nasıl unuturdum, nasıl çıkardım
Yâ ellerde Yâr’e yürümeseydim... 
 
 
Bir nefes eyledim bin bahar koktu
Cevr-i Cihan Cânâ çilesi çoktu
Örümcek olmazdı, güvercin yoktu
Bürdem ile HAKK’ı bürümesydüm...
 
 
Ah!.. İle ayrıldım aşkla “SEN” idim
Dört Âlem direği “Kâmilen” idim
İkrâr ölecekti Tevhid “BEN” idim
Dilim ile inkâr kürümeseydim...
 
 
Anamasaydım adın kim anacaktı
Yaktığın yangında Yâr yanacaktı
Bey Dağı secdeye kapanacaktı
Sevdânı sahilde sürümeseydim...
 
 
Birliğinde “Bir”dir Tevhid Ezanın
Devranda devri yok cevr-ü cezanın
Aç kalır doymazdı dirlik düzenin
Kün feyekün’unu korumasaydım...
 
 
Destur ver Dervişim, derdimi döktüm
Aslı Han diznde dişlerim söktüm
Daldan eğme değil, anadan köktüm
“HAKK Hükmü” hatrına kurumasaydım...
 
 
Sâki, meyhaneydi bir masal idi
Yoğ idi bu âlem hâl’de hâl idi
Âşıklar meclisi bir hayal idi
Aşkımı gözümden korumasaydım...
 
 
Zevklerim olmasa ne kalacaktı
İhvâni’m var idi yok olacaktı
Rüzgâr kapacaktı yel çalacaktı
Sevdâmı seherde sırımasaydım...
 
                   02.08.1988  19:49     
 
Bağban : Bağcı.
 
Bend : f. Bağlanan. Bağlanmış. * Bağ. Boğum. Mafsal. * Su bendi. Baraj. * Gam. Gussa. * Mekir. * Hile. * Mülâhaza. Fıkra. Madde. * Aldatmak.* Birisini emri altına almak, bendetmek.
 
Bürde : Hırka. Üstten giyilen libas, elbise.
 
Kâmilen : Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen.
 
İnkâr : Bilmeme, tanımama. Yaptığını ve söylediğini gizleme. * Yapmadım deme ve ayak direme. * Reddetme. (Bak: Nefy). Tevhidin “Lâ ilâhe” kısmı...
 
İkrâr : Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak. * Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek. Tevhidin “İllallah” kısmı...
 
Aslı Han : Âşık Kerem’in sevgilisi olan bir Rum kızı. Babası dişçi imiş. Kerem Alı Hanın dizlerine başını koyup bir diş çektirecek iken 32 dişi ççektirmiş diye okumuştum 45 yıl önce cami kapısında köylülerime...
 
Hâl : Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet. * Cezbe. * Dert, keder, elem. * Mecâl. Kuvvet. * Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : $ Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken) kelimesi, cümledeki mef'ulün hâlini bildirir. şimdiki zamanda olan fiilin durumuna da hâl denir.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır